Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Økonomienheten v/Meir Hallan ØKONOMI- ISK Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Økonomienheten v/Meir Hallan ØKONOMI- ISK Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan ØKONOMI- ISK Innherred samkommune

2 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan ORGANISERING ØKONOMI-ISK ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP REGNSKAP/ INNG.FAKTURA FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN

3 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan ORGANISERING ØKONOMI-ISK ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP REGNSKAP/ INNG.FAKTURA FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN

4 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan ORGANISERING ØKONOMI-ISK ØKONOMI-enhet Regnskap/ inng.fakt. REGNSKAP Budsjett/analyse REGNSKAP Fakturering/innf. ressurser primæroppgaver sekundæroppgaver

5 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan KOSTNADSUTVIKLING ØKONOMIENHETEN-ISK

6 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan KOSTNAD PROGRAMVARE FRA VISMA UNIQUE

7 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Var dette starten på ISK??

8 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Ansatte i Økonomi-ISK

9 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Målsetting Brukerne av tjenestene innen økonomiområdet skal gis optimal tjenesteyting og service. Kvaliteten på arbeidet som enheten utfører skal være av høg kvalitet og bli profesjonelt utført Enheten skal ha en bemanning med høg kompetanse som gjør det mulig å følge opp kompliserte saker på en tilfredsstillende måte. Enheten må vise stor grad av fleksibilitet og det skal søkes etter kostnadseffektive metoder for produksjon. Samle kompetansen og utvikle denne i et tilstrekkelig stort fagmiljø til å være en attraktiv organisasjon som kan rekruttere nødvendig fagkompetanse. Hvert område innen enheten skal ha tilstrekkelig beredskap for å unngå at enkeltområder blir sårbare ved endring i bemanning, herunder ferie og sykdom. Gi muligheter for å kunne ta i bruk ny teknologi som kommer brukerne til gode og som skaper mer interessante arbeidsplasser.

10 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Viktigste oppgaver: Ajóur og korrekt regnskap Økonomisk forståelse internt/eksternt Økonomisk oversikt alle ledd i org. Lovbestemt rapportering (kvartals-, årsregnskap-KOSTRA mv. Kontroller-Analyser- Kommentarer Budsjettarbeid/Økonomiplan Finansforvaltning/Innfordring Innkjøpskoordinering

11 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Suksesskriterier Økonomisk effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordeler. De økonomiske ressursene kan utnyttes bedre ved at det blir lavere enhetskostnader. Kvalitativt bedre tjenester. Dersom kompetansen innen tjenesteområdene økes, kan dette gi raskere og faglig sett bedre oppgaveløsning, og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne. Heving av kompetansen til de ansatte. Samarbeid gir muligheter for økt spesialisering i større enheter og dermed økt kompetanse innen det fagområdet som den enkelte spesialiserer seg i. Rekruttering. Det er lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til større miljøer som kan tilby spesialoppgaver og større fagmiljøer. Mindre sårbart. Større fagmiljøer er mindre sårbare ved at det er mer enn en person som kan ivareta oppgavene. Bedre ressursutnyttelse. Samarbeid kan resultere i at det gjøres fellesinvesteringer i stedet for anskaffelser i den enkelte kommune. Dette gir en direkte innsparing, samtidig som ressursene kan utnyttes større deler av tiden. Aktive og engasjerte medarbeidere.

12 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Volumtall

13 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold

14 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold

15 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold Kompetanse

16 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold Kompetanse Organisering

17 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold Kompetanse Organisering Innstilling

18 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold Kompetanse Organisering Innstilling Trivsel / arb. miljø

19 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold Kompetanse Organisering Innstilling Trivsel / arb. miljø Psyko. sosiale forhold

20 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan VÅRE arbeidsforhold Fysiske forhold Kompetanse Organisering Innstilling Trivsel / arb. miljø Ledelse Psyko. sosiale forhold

21 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan JOBB mestring Fysiske forhold Kompetanse Organisering Innstilling Trivsel / arb. miljø Ledelse Psyko. sosiale forhold

22 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan JOBB- utførelse Fysiske forhold Kompetanse Organisering Innstilling Trivsel / arb. miljø Ledelse Psyko. sosiale forhold FokusområderFokusområder tidsrøvere

23 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan INTERNE PROSESSER 2008/09

24 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan

25 Samkommunestyret – Økonomienheten v/Meir Hallan Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Økonomienheten v/Meir Hallan ØKONOMI- ISK Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google