Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MUNTLIG SPRÅKFERDIGHET Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MUNTLIG SPRÅKFERDIGHET Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 MUNTLIG SPRÅKFERDIGHET Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU

2 Når vi kommuniserer: 45% lytting 30% snakking 16% lesing 9% skriving Kroppspråk ( 50-80%) (Wilga Rivers) Når vi kommuniserer: 45% lytting 30% snakking 16% lesing 9% skriving Kroppspråk ( 50-80%) (Wilga Rivers)

3 DEN ESTETISKE DIMENSJONEN http://youtu.be/tIdIqbv7SPo http://www.youtube.com/watch?v= waoZzjwbr-Ihttp://www.youtube.com/watch?v= waoZzjwbr-I dialogue francais facile 3 Lytting, refleksjon, berøring

4 DEN DANNENDE DIMENSJONEN Hegel: Intrasubjektiv anerkjennelseMot eller feigskap Danning er å la andre være virkelige:  Kunnskaper om kultur og samfunn  Evne til kritikk  Et moralsk selv  Konkrete relasjoner til andre  Lar andre definere verden  Forstår (betydningen av handling-blir såret, ber om unnskyldning)  Virkeligheten er forankret i andre  Mot til å miste kontroll  Abstrakte relasjoner til andre  Lar ikke andre definere verden  Lar ikke andre påvirke deg  Virkeligheten er forankret i noe abstrakt http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/796903/ http://youtu.be/WCyJRXvPNRo http://youtu.be/W2yIkDVs0cA http://www.nrk.no/video/heller_facebook_enn_venner/8523BEB08B81AE68/

5 DEN DANNENDE DIMENSJONEN Hegel: Intrasubjektiv anerkjennelseDigital danning / sosialweb Danning er å la andre være virkelige:  Kunnskaper om kultur og samfunn  Evne til kritikk  Et moralsk selv  Det digitale selvbildet er abstrakt  Skillet mellom mot og feigskap hviskes ut  Det digitale kan aldri erstatte menneskelige relasjoner Odin Fauskevåg FoIk som ikke snakker blir ødelagt som menneske. I samtalen er mennesket virkelig S. Lomheim Holdninger til andre i dialogen

6 SPØRSMÅL TIL DERE Hva kjennetegner dialogen?Hva skjer i ditt klasserom?  Lærer-elev  Elev-elev  Elev-teknologi

7 KROPPSSPRÅK Think-pair-share  Les din del av artikkelen og del med de andre i gruppa.  Diskusjon: er kroppspråk noe vi bør fokusere på i muntlige sammenhenger?

8 LÆREPLANENE Muntlighet i skolesammenheng

9 HVOR HØRER MUNTLIG HJEMME I SKOLEN?  Historisk:  I overgangen fra latin og gresk  Teoretisk:  Europarådet, språkkompetanse (5)  Politisk:  LK06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt)  Metodisk:  Audiolingval metode med mer.  Læring gjennom å bruke språket  Digital kommunikasjon  Personlig og samfunnsmessig:  muntlig samhandling gir kulturmøter som danner mennesket

10  Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦ Fakta, ord  Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: ◦ Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge ◦ Snakke, lytte  Savoir-être Existential competence, holdninger: ◦ The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction ◦ Diskutere, stille spørsmål ved, utforske etc.  Savoir-apprendre Ability to learn, å lære å lære: ◦ Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) ◦ Motivasjon, læringsstrategier, EUROPARÅDET - RAMMEVERKET: 10

11 • Words • Phrases • Vocabulary • Clear expressions • To the point • Idiomatic • Simple structures • Sentence patterns • Grammatical control • Grammatical accuracy • Complex language • Pausing • Reformulation • Repair • Even tempo • Spontaneously • Fluently • No audible control heard • Ask, answer • Repetition • Help to keep conv. going • Initiate/close conv. • Helps discusion along • Relates to other speakers • Non verbal com. • And, then • But, because • Links elements • Coherent discourse • Well structured speech • Variety of connectors Språk 11

12 MUNTLIG I KLASSEN? Hvilke utfordringer står vi overfor?  Skape et trygt læringsmiljø  Metoder: think-pair-share  Vente 1-3 sekunder ved spørsmål Basketball/Tennis  Samarbeidlæring  Elevene får lite input ( anglo-amerikansk)  Elevene kan få gloser  Elevene kan lite om verden og kulturen  Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de når et visst nivå B1  lyttestrategier  Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker med- et nytt språk er en ny identitet.

13 MOTIVASJON EN PRIS MAN BETALER. Alle må oppleve:  Å ha reelle mål  Mestring  Suksess  Å komme videre  Bli satt krav til  Bli trodd på 13 “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

14 MUNTLIG I KLASSEN  Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter?  Utgangspunkt elevens verden  Referanse til den ytre verden vi lever i  Kunnskaper: Utvikle ordforråd, muntlige strukturer  Kunnskaper: Utvikle kunnskap om verden  Ferdigheter: Lekende, muntlig tilnærming, dialogisk  Ferdighet: lyttende, empati Læreplanen elevenVerden

15 Hva skal vurderes slik at elevene lærer mer? Muntlig produksjon  ----- Lytting  Forstå enkle instruksjoner  Forstå hovedinnholdet i enkle, muntlige fremstillinger om kjente emner Muntlig samhandling  Stille, svare på spørsmål  Delta i dagligdagse samtaler Lytte- og talestrategier  Kjenne til strategier for lytting, … muntlig bruk av språket.  Eksperimentere med språklyder og forskjellige språks alfabet og tegn. 15 Forsøkslæreplanen

16 KOMPETANSEMÅL  hvor forskjellige språk snakkes  instruksjoner  hilse, takke og presentere seg  vanlige høflighetsuttrykk  ord og uttrykk for å få hjelp til å forstå og bli forstått  ukedager, måneder og årstidene  tall i praktiske situasjoner  seg selv, egenfamilie og interesser  hverdagsliv, tradisjoner og skikker i ett eller flere land eller kulturer  kulturelle og interkulturelle erfaringer  tekst, bilde, film eller musikk  kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy  digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk Kunnskaper Ferdigheter IKT Dialogen

17 LO6 MUNTLIG INNHOLD 17 Dagligliv Personer Aktuelle hendelser Tradisjoner Skikker Levemåter Språk Geografi Opplevelser Fremmedspråk Nivå 1 Læreplanens kompetansemål Savoir Savoir faire Savoir-être Savoir apprendre

18 MUNTLIGE SJANGRE  Dialog (skikker)  Instrukser  Eventyr (tradisjoner)  Anekdoter (tradisjoner)  Sang, rim, regler  Film  Nettsamtaler  Spill, leker (skikker, tradisjoner) 18 Hva skiller muntlig språk fra skriftlig språk?

19 METODISKE TILNÆRMINGER Hvor mange metoder har du i bakholdet? Ser du når du bør endre til en ny metode eller variere undervisningen? Ekspertlærere ser hva som må gjøres før det oppstår en situasjon og de har et handlingsrepertoar.

20 METODER – WALK AND TALK metoder  Fire hjørner JaKanskje Vet ikke Nei Modellere strukturer • Verdilinje, quizlinje • To og to linje • Sirkel • Sanglenke

21 SAMARBEIDSLÆRING Metode  Gruppesammensetning  lærerstyrt  Tydelige ansvarsoppgaver  Tid, deltakelse, skriving, fokus  Arbeidet krever samarbeid  Gi elevene deler av teksten  Alle skal skrive, snakke  Felles produkt  Deles med andre  Finn maken til min  Bilder hvor hver elev skal fortelle noe og andre skal skrive ned det som blir sagt.  Team melodi  Sende et problem videre til neste gruppe http://www.nesodden.vgs.no/sider /venstremeny/raadogveil/2005%20 ELEVVEIVISEREN/samarbeidslaeri ng.htm

22 METODER –OPPGAVER Digitale oppgaverBehaviourisme  http://www.bbc.co.uk/languages/ http://www.bbc.co.uk/languages/  Skype  Voki  Glog  Audacity – lydfiler  Google søk – interactive exercises ……..  Slideshare  Youtube  Nettsteder  Drille ferdigheter  Egenvurdere  Produsere lydfiler  Produsere video

23 TREN TANKEN Lund, Erik(2006)Tren Tanken.Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Aschehoug.Oslo Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet av sidemannen. 23

24 A tegn bildet du får beskrevet 24 ”Sur la photo il y a un homme. Il s’appelle Pierre. Il a 80 ans. Il habite la France. Il est dans une terrasse. Il est assis sur une chaise. Il porte un chapeau, un pantalon et une chemise.” Diktat ?

25 TREN TANKEN Forklar ordene 1.Maison 2. Ami 1.Stylo 2.Dialogue 3.Napoleon Forklar ordene 1.Maison 2. Ami 1.Stylo 2.Dialogue 3.Napoleon Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek hvor andre grupper finner begrepet 25

26 TREN TANKEN Finn ordet som ikke passer inn 1.Chaise – table – lit - cendrier 2.Liberté – égalité – fraternité - éternité 3.DOM TOM COM 4.Vietnam – Togo - Ghana 5.SIDA UE OTAN EURO 6.Chaise – pied –divan - sofa Finn ordet som ikke passer inn 1.Chaise – table – lit - cendrier 2.Liberté – égalité – fraternité - éternité 3.DOM TOM COM 4.Vietnam – Togo - Ghana 5.SIDA UE OTAN EURO 6.Chaise – pied –divan - sofa 26

27 TREN TANKEN Forklar sammenhengen 1.Rouge – blanc – bleu - vert 2.Avion –bagage– touriste – restaurant 3.Mère – père – frère - soeur 4.Guerre – zones – libre – Normandie 5.Immigration – banlieu – emeutes - politique 6.Devoirs - football - faché - terrible Forklar sammenhengen 1.Rouge – blanc – bleu - vert 2.Avion –bagage– touriste – restaurant 3.Mère – père – frère - soeur 4.Guerre – zones – libre – Normandie 5.Immigration – banlieu – emeutes - politique 6.Devoirs - football - faché - terrible 27

28 TREN TANKEN Find the right order and explain 1.Argent - école – travail - 2.Emancipation Proclamation – Bill of Rights 3.Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran 4.Using -lessons - teaching - learning 5.Chicken – egg – lunch Find the right order and explain 1.Argent - école – travail - 2.Emancipation Proclamation – Bill of Rights 3.Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran 4.Using -lessons - teaching - learning 5.Chicken – egg – lunch 28

29 3 VISUALISERT KUNNSKAP • Visualisere eller beskrive begrep • Gi ordre, instruere • Visualisere eller beskrive begrep • Gi ordre, instruere 29

30 1. Juni 1944 – Charles de Gaulle og General Marshall Visualisere øyeblikk ( still opp 4 stk + 1 forklarer) 30

31 VISUALISERE BEGREP (EN FORKLARER OG EN TEGNER) 31 Cuillère Couteau Fourchette Serviette Assiette Verre à vin À gauche À droite Au centre En haut En bas….. Sur la table il y a…

32 Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe): 32

33 COGNITIVE APPRENTICESHIP (HEINICH ET AL. 2002) 33 Presentation Demonstration Discussion Drill-and-practice simulation Tutoria l Cooperative Learning, gaming, problem solving, discovery http://saisd.net/ADMIN/curric/curricms/documents/springb/link-oral-lit-strat.pdf

34 STORY TELLING Fairy tales consist of the following elements: Once upon a time – one hero – mission – three challenges - adversaries – magic (object/animal) – happily ever after 34

35 PHOTO STORY Here's what Dana Atchley said about digital storytelling: "...digital storytelling combines the best of two worlds: the 'new world' of digitized video, photography and art, and the "old world" of telling stories. This means the "old world" of PowerPoint slides filled with bullet point statements will be replaced by a "new world" of examples via stories, accompanied by evocative images and sounds.” 35

36 INSTRUKSJON Hva kjennetegner en god instruksjon? Når du forteller noen hva du vil ha gjort i stedet for å gi en ordre, så gir folk frihet til selv å komme frem til sin måte å gjøre jobben på. Det er ikke alltid den beste måten, og det kan hende du må hjelpe til og veilede, men det er også sjanser for at de vil komme opp med noe som er bedre enn det du planla.. Can you please tell me the way to the castle? Oh, I would not start from here if I were you. Hot tips- (business) 36


Laste ned ppt "MUNTLIG SPRÅKFERDIGHET Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google