Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Sluttvurdering Lokalgitt eksamen Inger Langseth Program for lærerutdanning Kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Sluttvurdering Lokalgitt eksamen Inger Langseth Program for lærerutdanning Kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1  Sluttvurdering Lokalgitt eksamen Inger Langseth Program for lærerutdanning Kompetanse

2 Sluttvurdering Hvordan lokalgitt eksamen hører hjemme i en helhetlig sluttvurderingen? Lese&skrive Lyttte, tale, samtale Fem ferdigheter Lærer UDIR - oppgavenemnd Faglærer og sensor

3 KONSTRUKT Hva er en ”muntlig” eksamen? Hvordan du(+sensor) styrer gjennom:  Måten du organiserer eksamen på  Oppgaven du gir, spørsmål du stiller  Hva du legger til grunn for karakteren  Måten du skaper en atmosfære på

4 A Organisering  § 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolen  Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar  Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen  Forberedelsesdelen  48 timer  30 minutter ?  Eksamen 30 minutter  Lytteforståelse ?  Muntlig presentasjon  Muntlig samhandling  Sluttvurdering med karakter/kommentar.

5 A Organisering Oppgave Tolke Lytting Tolke Presentasjon Tale 10 min. Samhandling Samtale 20 min Vurdering Kommentar karakter 30 minutter 1/3 + 2/3 -Enkeltvis, par,grupper 30 minutter 2-3 minutter -48 timer? -veiledning Hvilken sammenheng er det mellom din underveisvurdering og sluttvurdering?

6 A Organisering  Hva er ditt konstrukt?  Hvordan organiserer du din lokalgitte eksamen?

7 B Oppgaven  § 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolen  Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.  OPPGAVEN:  Oppgavelyden  Oppgavespesifikke vurderingskriterier/kjennet egn på kompetanse  Referanse til læreplanmål/hovedområd er. Oppgavens forankring

8 B Oppgaven Hva kjennetegner en god oppgave?. Vurderer du smalt eller bredt? Noen eller mange kompetansemål innen hovedområdene? Lytting Presentasjon samtale §3.29 Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg

9 B Oppgaven  Hva er ditt konstrukt?  Hvor mange oppgaver vil du gi?  Et vidt tema med to-tre oppgaver?  Flere tema med en oppgave?

10 C Vurderingskriterier Kjennetegn på kompetanse som:  Rubrikk ( holistisk)  Sjekkliste ( analytisk) Generell Oppgavespesifikk

11 C Vurderingskriterier  Hva er et god svar på oppgaven?  Hvordan har kriteriene blitt synliggjort underveis i opplæringen og i oppgaven?. Hva vurderer du? Hva vurderer du ikke? Eks: Skal bruk av presentasjonsverktøy være med? Skal det at eleven kan svare på oppfølgingsspørsmål være med?

12 C Vurderingskriterier  Hva er ditt konstrukt?  Hvordan vil du synliggjøre hva oppgaven vurderes etter?  Oppgavespesifikke vurderingskriterier? DU- sjekkliste  Hva er kommunens konstrukt?  Generelle vurderingskriterier for lokalgitt eksamen? Kommunen- rubrikk

13 D Emosjoner  Emosjoner  Positiv atmosfære  Dialogisk atmosfære  Elevens rolle  Lærerens/sensors roller  Oppgavelager  Aktiv lytter  Aktiv samtalepartner  Vurderer med karakter og kommentar En sammenheng med resultat High stake

14 D Emosjoner Hvordan ser eksamen ut?  Klasserommet  Bordet  Stolene  Posisjonene En sammenheng med resultat High stake

15 Eksemler

16 Oppgaven  Oppgaveteksten  Vurderingskriterier  Innhold – oppgavespesifikk  Språk – felles for alle oppgaver på dette nivået  Struktur – felles (samhandling, presentasjon)  Hovedområdene i læreplanen  Et eksempel: Oppgaven utarbeides i samarbeid mellom ekstern sensor og intern sensor/faglærer. Vurderingskriteriene diskuteres. Kvalitetssikring.

17 Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsverktøy. En god besvarelse: • Begrunner valg av tema • Har en innledning og en avslutning • Oppgir kilder • Beskriver bildene ( hva du ser) • Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når) • Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser • Viser kunnskap om kultur og samfunnsforhold i tilknytning til bildene 17 Muntlig presentasjon Forberedelsesdel: 48 timer

18 lytting Forberedelse 30 minutter A Watch the video-clip/listen to the sound file and prepare to retell and interprete what you have seen. Think about what you have learned this year and what competencies from the Læreplan you can relate this to.You may take notes. Content: You may want to think about: • Theme, setting, characters, plot/ ……… • Your attitude to the theme • Things you would like to discuss in relation to the theme Alterntivt: Egen lyttetest for all på samme tid UDIR – lytteprøver bestilles på Internett 18

19 Muntlig samhandling Forberedelse 30 minutter B Prepare to talk about ”nyheter og aktuelle hendelser”. You may take some notes. Content: You may want to think about: • Interesting pieces of news that you would like to discuss • News channels • How understanding this piece of news is related to your knowledge about the topic and knowledge about the world. UDIR – lytteprøver bestilles på Internett 19

20 Oppgavens validitet  En god oppgave måler det den skal måle og kjennetegnes ved at den:  Utfordrer elevene  Er motiverende  Er virkelighetsnær  Stiller åpne spørsmål  Gir rom for løsning på flere nivå

21 Oppgavelaging Lag en oppgave med kriterier for innhold sammen med en kollega. 10 minutter  Muntlig presentasjon  Muntlig samhandling  Bruk gjerne http://piratepad.nethttp://piratepad.net

22 Konstrukt 22 Kjennetegn på måloppnåelse Engelsk vg1 B2 Fremmedspråk Nivå 1 A2 Fremmedspråk Nivå II B1 -Europarådet http://coe.int European lnguage portfoliohttp://coe.int Kjennetegn på måloppnåelse Engelsk vg1 B2 Fremmedspråk Nivå 1 A2 Fremmedspråk Nivå II B1 -Europarådet http://coe.int European lnguage portfoliohttp://coe.int Muntlig språk er ikke skriftlig språk!

23 • Words • Phrases • Vocabulary • Clear expressions • To the point • Idiomatic • Simple structures • Sentence patterns • Grammatical control • Grammatical accuracy • Complex language • Pausing • Reformulation • Repair • Even tempo • Spontaneously • Fluently • No audible control heard • Ask answer • Repetition • Help to keep conv. going • Initiate/close conv. • Helps discusion along • Relates to other speakers • Non verbal com. • And, then • But, because • Links elements • Coherent discourse • Well structured speech • Variety of connectors Språk 23

24 24

25 25

26 26

27 Presentasjon – et eksempel 27

28 Sjangere – muntlige sjangere  Presentasjoner  Dialoger  Innlegg i debatter  Taler  Vitser  Eventyr  Anekdoter  Høytlesning  Diktlesning  Rap  Sang  Film 28 Oral literacy strategies

29 29  Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦ Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap  Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: ◦ Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge ◦ Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.  Savoir-être Existential competence, holdninger: ◦ The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction ◦ Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.  Savoir-apprendre Ability to learn: ◦ Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) ◦ Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler Europarådet - Rammeverket:

30 Lo6 Lokalgitt muntlig eksamen sluttvurdering 30 Muntlig eksamen avholdes lokalt og skoleeier er ansvarlig ( fylket, eller kommunen) for å utforme retningslinjene: FELLES KONSTRUKT? -felles vurderingskriterier ? -felles retningslinjer for hjelpemiddel? -felles praksis for gjennomføringen ? -Rektor er avgjørende myndighet v/tvister -Elever kan kun klage på formelle feil Engelsk/fremmedspråk

31 Forskrift til opplæringsloven 31 §§3.30 Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer. 01.08.2010 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-008.html#3-30

32 UTDANNINGSDIREKTORATET UDIR 2.2/2.4) … Eksamensoppgaven utformes slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan Elevene kan ta med seg notater fra forberedelsesdelen. Disse notatene skal ikke vurderes. Notater fra forberedelsesdelen er ment brukt som en støtte for eleven under eksamen Eksamen skal ha tilknytning til temaet/oppgaven som elevene har jobbet med under forberedelsestiden Det er en forutsetning at oppgaven utfordrer elevens forståelse og selvstendighet i behandlingen av stoffet og ikke bare prøver elevens evne til å reprodusere kunnskap. Det er derfor særlig viktig at oppgaven åpner for en problematiserende og drøftende tilnærming Ved en lang forberedelsesdel vil det være naturlig å legge opp til en todelt eksamen, der elevene får en fastsatt tid til presentasjonen etterfulgt av en faglig samtale mellom elevene, faglærer og sensor. Formålet med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver elev slik den kommer frem på eksamen 32 UTDANNINGSDIREKTORATET UDIR 2.2/2.4) …

33 Noen sentrale begrep  Vurdering Vurdering  Underveisvurdering  Sluttvurdering  Mål for opplæringen  Hovedområder i læreplanen  Oppgavespesifikke mål: innhold, struktur, språk  Vurderingssituasjoner for lokalgitt eksamen  Lytting  Muntlig produksjon  Muntlig samhandling En sammenheng

34 Noen sentrale begrep  Vurdering Vurdering  Validitet  Konstrukt  Spørreteknikker  Dialogen

35 Lokalgitt eksamen Hva har lærer/sensor lagt til grunn for karakteren? Hovedområdene i læreplanen (holistisk)  Oppgavespesifikke kriterier - innhold  Sjangerspesifikke kriterier – struktur  Språklige kriterier – språk  Kriterier for lytte- og tale strategier - læringsstrategier  Alle kriteriene viser måloppnåelse i hovedområdene i læreplanen. UDIR: vurderer nye former for vurdering i Nivå 1 fremmedspråk og bruk av hjelpemiddel.februar 2011. 35


Laste ned ppt " Sluttvurdering Lokalgitt eksamen Inger Langseth Program for lærerutdanning Kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google