Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig Inger Langseth. INNHOLD 1. Hva er muntlig? 2. Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter 3. Muntlige klasseromsaktiviteter 4. Muntlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig Inger Langseth. INNHOLD 1. Hva er muntlig? 2. Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter 3. Muntlige klasseromsaktiviteter 4. Muntlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig Inger Langseth

2 INNHOLD 1. Hva er muntlig? 2. Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter 3. Muntlige klasseromsaktiviteter 4. Muntlige digitale aktiviteter 5. Muntlig eksamen

3 Muntlig  Hvor hører muntlig til?  Historisk: ◦I overgangen fra latin og gresk  Teoretisk: ◦Europarådet, språkkompetanse (5)  Politisk: ◦LK06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt)  Metodisk: ◦Audiolingval metode med mer. ◦Læring gjennom å bruke språket ◦Digital kommunikasjon  Personlig: ◦ fremmedspråk er et særlig vanskelig fag å undervise i

4 Muntlig i klassen  Hvilke utfordringer står vi overfor? ◦Elevene møter svake forventninger ◦Elevene får lite input ( anglo-amerikansk) ◦Elevene kan få gloser ◦Elevene kan lite om verden  Hva er spesielt for fremmedspråk ◦Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker med- et nytt språk er en ny identitet. ◦Elevene lærer i det språket de skal lære ◦Elevene kjenner ikke kulturen ◦Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de når et visst nivå B1 ◦Elevene tror engelsk er nok

5 Motivasjon en pris man betaler? ” Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Egenvurdering står sentralt. Alle må oppleve:  Å ha reelle mål  Mestring  Suksess  Å komme videre  Bli satt krav til  Bli trodd på 5 “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2 Motivasjon – tilpasset opplæring

6 Muntlig i klassen  Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter?  Utgangspunkt elevens verden  Referanse til den ytre verden vi lever i  Utvikle ordforråd, muntlige strukturer  Utvikle kunnskap om verden  Lekende, muntlig tilnærming Læreplanen elevenVerden faget i skolenforventninger

7 L06 Muntlige former Hva skal vurderes? Muntlig produksjon  Presentere emner muntlig Lytting  Forstå hovedinnholdet i muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Muntlig samhandling  Enkle spontane samtalesituasjoner  Gi uttrykk for egne meninger og følelser Lytte- og talestrategier  Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner  Bruke lytte og tale strategier tilpasset formålet  Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket 7

8 Lo6 Muntlig innhold 8 Dagligliv Personer Aktuelle hendelser Tradisjoner Skikker Levemåter Språk Geografi Opplevelser Fremmedspråk Nivå 1 Læreplanens kompetansemål Savoir Savoir faire Savoir-être Savoir apprendre

9 Muntlige struktuter - sjangre  Dialog  Presentasjoner  Innlegg i debatter  Taler  Vitser  Eventyr  Anekdoter  Høytlesning  Diktlesning  Rap  Sang  Film  Nettsamtaler 9 Knowledge telling Knowledge transformation

10 Dialogen – en relevant muntlige sjangere Hvordan kan elevene trene på dialogen? - Innledningen - Avslutningen - Høflighetsfraser - Enighet/uenighet - Tenkepauseord - Tektbindere - Kroppspråk - Timing – pauser - Spørsmål - Lytte - Muntlig språk 10 Knowledge telling Knowledge transformation Hva skiller muntlig språk fra skriftlig språk?

11 Muntlige strukturer  Hvordan bygger vi opp språket? ◦Enkle strukturer– fortellende,spørrende ◦Nåtidsformen i verb ◦Determinativer, adjektiv-substantiv. ◦Funksjoner

12  Elevene: ◦Usikre på mål ◦Usikre på hva som kreves ◦Vurderer seg i liten grad selv ◦Hvordan bedre dette?

13 Undervisningsdesign Hvordan planlegger vi et tema ◦Innhold Hva vil elevene lære om? ◦Struktur Hvilke strukturer er aktuelle? ◦Språk Hvilke språklige strukturer ( 2-3) og ord (6-7)er viktige for tema? ◦Språklæring Hvilke strategier kan brukes?

14 Dialog StrukturEksempel  Undervisning ◦Modellæring  Oppgaver ◦Åpne, lukkede oppgaver  Vurdering ◦Egenvurdering ◦Fremover- og tilbakemeldinger  Invitasjon ◦Strukturer, spørreord, kroppsspråk  Inviter noen ◦Foreslå ◦avslå /aksepter  Dialog ◦Jeg kan invitere noen ◦Jeg kan akseptere ◦Jeg kan avslå høflig ◦Jeg kan spørreord ◦Jeg kan kroppsspråk ◦Jeg kan sjarmere

15 Eksempel – sjekkliste fra elever forstå og bruke tall i praktiske situasjoner  Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc  Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100  Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc.  Jeg kan be om / gi telefonnummer  Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato  Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er  Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro  Jeg kan spille bingo og andre tall spill  Jeg kan forklare tabeller og statistikker  Jeg kan bestille billetter fly, tog etc.  Hva betyr penger?  Hvilken betydning har alder?  Hvem oppfant tallene? Hva innebærer det å forstå og bruke tall? Hva innebærer det å forstå og bruke tall? 15

16 Muntlig samtale Hvilke spørsmålsteknikker bruker du? 16

17 Et eksempel - undervisningsopplegg  http://norwenglish.com/kurs/vurdering/les_ metiers.ppt http://norwenglish.com/kurs/vurdering/les_ metiers.ppt

18 Muntlige aktiviteter Hvor mange metoder har du i bakholdet? Ser du når du bør endre til en ny metode eller variere undervisningen? Ekspertlærere ser hva som må gjøres før det oppstår en situasjon og de har et handlingsrepertoar.

19 Metoder – walk and talk metoder  Fire hjørner JaKanskjeVet ikkeNei Modellere strukturer • Verdilinje, quizlinje • To og to linje • Sirkel • Sanglenke

20 Metoder – individuelle oppgaver Digitale oppgaverBehaviourisme  http://www.ielanguages.c om/french1.html http://www.ielanguages.c om/french1.html  http://tidligstart.wikispac es.com http://tidligstart.wikispac es.com  Audacity – lydfiler  Google søk – interactive exercises ……..  Slideshare  Youtube  Drille ferdigheter  Egenvurdere  Produsere lydfiler  Produsere video

21 Den estetiske dimensjonen  http://www.youtube.com/watch?v=j8 DLhDeLlNg http://www.youtube.com/watch?v=j8 DLhDeLlNg  http://www.youtube.com/watch?v=db 1gctCmkXU http://www.youtube.com/watch?v=db 1gctCmkXU Rimbaud, Arthur  http://www.youtube.com/watch?v=Qp UC45vugdY http://www.youtube.com/watch?v=Qp UC45vugdY  http://www.youtube.com/watch?v=F2 1MwDiP-VA&feature=related Enrico Masias http://www.youtube.com/watch?v=F2 1MwDiP-VA&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=gjn dTXyk3mw Bori Vian http://www.youtube.com/watch?v=gjn dTXyk3mw  http://www.youtube.com/watch?v=wa oZzjwbr-I dialogue francais facile http://www.youtube.com/watch?v=wa oZzjwbr-I 21 Lytting

22 Tren tanken Lund, Erik(2006)Tren Tanken.Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Aschehoug.Oslo Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet 22

23 A Beskriv bildet – B tegn bildet du får beskrevet 23 Sur la photo il y a un homme. Il s’appelle Pierre. Il a 80 ans. Il habite la France. Il est dans une terrasse. Il est assis sur une chaise. Il porte un chapeau, un pantalon et une chemise.

24 Tren tanken Forklar ordene 1.Terrorisme 2. Ambassade 1.Colonie 2.Fête nationale 3.Napoleon 4.Vacances 5.La Guerre de cent ans Forklar ordene 1.Terrorisme 2. Ambassade 1.Colonie 2.Fête nationale 3.Napoleon 4.Vacances 5.La Guerre de cent ans Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek hvor andre grupper finner begrepet 24

25 Tren tanken Finn ordet som ikke passer inn 1.Chaise – table – lit - cendrier 2.Liberté – égalité – fraternité - éternité 3.DOM TOM COM 4.Vietnam – Togo - Ghana 5.SIDA UE OTAN EURO 6.Chaise – cuillère –divan - sofa Finn ordet som ikke passer inn 1.Chaise – table – lit - cendrier 2.Liberté – égalité – fraternité - éternité 3.DOM TOM COM 4.Vietnam – Togo - Ghana 5.SIDA UE OTAN EURO 6.Chaise – cuillère –divan - sofa 25

26 Tren tanken Forklar sammenhengen 1.Rouge – blanc – bleu - vert 2.Avion –bagage– touriste – restaurant 3.Guerre – zones – libre – Normandie 4.Immigration – banlieu – emeutes - politique Forklar sammenhengen 1.Rouge – blanc – bleu - vert 2.Avion –bagage– touriste – restaurant 3.Guerre – zones – libre – Normandie 4.Immigration – banlieu – emeutes - politique 26

27 Tren tanken Find the right order and explain 1.Congress – Constitution – Senator - Senate 2.Emancipation Proclamation – Bill of Rights 3.Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran 4.Inauguration - National Convention – Primaries 5.Chicken – egg - lunch 6.Visa – Shengen – work permit – immigrant 7.Bashir - Hussein – Karadzic - Bush Find the right order and explain 1.Congress – Constitution – Senator - Senate 2.Emancipation Proclamation – Bill of Rights 3.Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran 4.Inauguration - National Convention – Primaries 5.Chicken – egg - lunch 6.Visa – Shengen – work permit – immigrant 7.Bashir - Hussein – Karadzic - Bush 27

28 3 Visualisert kunnskap • Visualisere eller beskrive begrep • Forklare statistikker, illustrasjoner • Gi ordre, instruere Fra bilde til tekst, fra tekst til bilde • Visualisere eller beskrive begrep • Forklare statistikker, illustrasjoner • Gi ordre, instruere Fra bilde til tekst, fra tekst til bilde 28

29 1. Juni 1944 – Charles de Gaulle og General Marshall Visualisere øyeblikk (en forklarer og en tegner) 29

30 Visualisere begrep (en forklarer og en tegner) 30 Cuillère Couteau Fourchette Serviette Assiette Verre à vin À gauche À droite Au centre En haut En bas….. Sur la table il y a…

31 Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe): 31

32 Tentamen og eksamen

33 Case: presentasjon 30% Forberedelsesdel: 48 timer Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsform. Kriterier for en god besvarelse (muntlig presentasjon): • Begrunner valg av tema • Beskriver bildene • Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når) • Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser • Viser kunnskap om ---- kultur og/eller ----- som internasjonalt språk • Snakke fritt ut fra notater • Kommuniserer med publikum • Behersker uttalereglene for språket 33

34 Case: lytting 20% Forberedelse 30 minutter Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg på å samtale om hva du så Du kan tenke over: • Hvordan du vil presentere innholdet • Hva du mener om tema • Spørsmål du vil ta opp i forbindelse med tema Forberede deg på å snakke om dette temaet til slutt: XXXXXX Du kan tenke over: • Hva du vet om tema • Hvilke spørsmål du kan tenke deg å stille om tema UDIR – lytteprøver bestilles på Internett 34

35  Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap  Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: ◦Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge ◦Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.  Savoir-être Existential competence, holdninger: ◦The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction ◦Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.  Savoir-apprendre Ability to learn: ◦Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) ◦Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler Europarådet - Rammeverket: 35


Laste ned ppt "Muntlig Inger Langseth. INNHOLD 1. Hva er muntlig? 2. Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter 3. Muntlige klasseromsaktiviteter 4. Muntlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google