Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet Kirsten Skorge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet Kirsten Skorge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet Kirsten Skorge

2 Å lære et fremmedspråk – læringsstrategier i Weitblick

3 Weitblick 1 og Weitblick 2

4

5 Læringsstrategier " Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner." (Oppl.l. § 1-2 og LK06 generell del)

6 Å lære et språk •”Læring av et nytt fremmedspråk bygger på erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt.” (Læreplanen – Formål side 2)

7 Metakognisjon i fremmedspråksopplærlingen •Eleven må ha et språk for å kunne beskrive egen læring •Implisitt eller eksplisitt opplæring i læringsstrategier? •Eleven må få oppskrifter på hvordan hun/han kan arbeide for å nå målene. Læreren må modellere hvordan ulike strategier kan brukes. • ”the good language learner” – eleven som har ”knekt koden” – som er aktiv deltaker i læreprosessen

8 De fem ulike språkferdighetene •Verstehen Hören – Lesen •Sprechen An Gesprächen teilnehmen – Zusammenhängendes Sprechen •Schreiben

9

10 Hören - Verstehen Møte med muntlig tysk: Læreren, cd-innspillinger og lydfiler. Filmer, tv-programmer og musikk

11 Lyttestrategier Lære å mestre ulike lyttesituasjoner Ulike formål med lyttingen -aktivisere forkunnskapene tema, sjanger -fokusere på kjente ord og uttrykk transparente ord – gjette betydningen internasjonale ord, geografiske ord, tall -unngå å fokusere på ukjente ord og uttrykk, henge med selv om det er mye som blir sagt som man ikke forstår

12 Eksempler på lytteoppgaver WB1:2.10 side side 86, 5.6 side og 6.4 side 104 WB2:Lokus nettsted Kap 3 Steile Hänge, Schnee und blauer Himmel Richtig oder falsch? I lærerressursen (under kapittelressurser) finner du lytteprøver, oppgaver og løsninger.

13 Lesen - Verstehen

14 Lesestrategier Lytte- og lesestrategier mye til felles (Verstehen) -Å forberede seg på lesingen. Aktivisere forkunnskapene. Skaffe seg overblikk. Se på bilder, overskrifter og struktur. Sjanger? -Målet med lesingen avgjør hvilken strategi en benytter. Finne spesiell informasjon – lese selektivt (skanne) Få tak i de store linjene – skumlese Lese for å få med seg hovedinnholdet Lese for å forstå alt (hensikten er å lære tysk)

15 Eksempler på leseoppgaver WB1:2.6, 2.9 og 2.10 side 35, 2.13 side side 37 WB2: 2.1, 2.4 side , 2.8 og 2.9 side 35

16 Sprechen – An Gesprächen teilnehmen

17 Talestrategier - samtale Enkle dialogstrukturer – mønsterdialoger. Bruke fuskelapper. -Handler mye å tørre - prøve og feile. -Små grupper hvor alle hjelper hverandre til å komme videre når man står fast. ”Wie heißt es auf Deutsch?” -Bruke omskrivinger og synonymer -Understreke med mimikk og kroppsspråk -Lære å ta tenkepauser og fylle inn med muntlige uttrykk som ”Na ja./ Meinst du das?/Genau! /Ach so!/ Doch osv.

18 Sprechen - Oppgaver for å utvikle gode samtalestrategier WB1:2.3 side side og 5.17 side 88 WB2: 1.6 side side side 117

19 Zusammenhängendes Sprechen

20 Å kunne snakke sammenhengende tysk – alene. Oppgavetyper WB1:2.21 side side side side side 175 WB2:3.7 side side side 211

21 Schreiben Tekstene som mønstre for egen skriving

22 Skrivestrategier •Mål å fri seg litt etter litt fra mønstrene •Skrive direkte på målspråket – ikke oversette •Ta i bruk det en lærer underveis og utrykke seg enkelt •Lov å prøve og feile og være kreativ •Finne fram til aktuelle ord og uttrykk •Idémyldring i grupper •Lage tankekart •Bruke hjelpemidler hensiktsmessig •Tilbakemelding og veiledning •Skrive flere utkast

23 Eksempler på skriveoppgaver WB1:Skriveoppgavene i kapittel 3 WB2:3.12 side og 6.9 side side side side 211

24 Takk for meg.


Laste ned ppt "Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet Kirsten Skorge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google