Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen
Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) (c) Kleven & Kristensen

2 Idrettsarrangementer - samarbeidskonstellasjoner
Samarbeid mellom organisasjonsledd Samarbeid mellom organisasjonsledd og offentlige myndigheter Samarbeid mellom organisasjonsledd og kommersielle aktører

3 Idrettens utfordringer
Kommersielle aktører som profiterer på idrettens «goodwill» og kompetanse Etablering av kommersielle idrettsarrangementer i konflikt/konkurranse med idrettens egne arrangementer Idretten er avhengig av kommersielle aktører og private initiativ Utfordrer idrettens frie stilling

4 Idrettens regelverk NIFs lov § 14-2 (4) – vedtatt på Idrettstinget i 2011 ”(4) Organisasjonsledd som samarbeider med annet rettssubjekt om et idrettsarrangement skal besørge at arrangementet er underlagt og gjennomføres i henhold til idrettens regelverk. Organisasjonsleddet skal besørge at det får en rimelig andel av de inntekter arrangementet genererer. Samarbeidet skal reguleres skriftlig og overordnet organisasjonsledd har rett til innsyn i alle avtaler og dokumenter knyttet til arrangementet og samarbeidet.”

5 Idrettens regelverk (forts)
- Hva er et idrettsarrangement? ”Et arrangement eller konkurranse innen idrett hvor enkeltutøvere, lag eller dyr deltar, og som er regulert av den/de aktuelle idrettens/idrettenes nasjonale og internasjonale organisasjonsledds regelverk og gjeldende kamp- og konkurransereglement.” - Særlige kjennetegn

6 Idrettens regelverk (forts)
Nærmere om § 14-2 (4): Krav til skriftlighet Må underlegges/gjennomføres iht idrettens regelverk En rimelig andel av inntektene skal tilfalle idretten Innsynsrett

7 Ulike samarbeidsformer
Samarbeidsavtale Etablering av arrangørselskap Heleid av ett (evt flere) organisasjonsledd Heleid av kommersiell aktør Eiet av organisasjonsledd og kommersiell aktør i fellesskap

8 Konsekvenser av ulike innretningsmåter
Risikoplassering Skattemessige forhold Merverdiavgiftskompensasjon Spillemidler Ulike regelverk kommer til anvendelse

9 Andre forhold Praktisk håndtering og sanksjonsmuligheter
NIFs lov §§ 11-1/11-4 og § 14-6 Idrettens eierskap til idrettsarrangementer Idrettspolitisk dokument ( ): Norsk idrett skal sørge for å ha kontroll med alle idrettsarrangement og rammene for fremtidig idrettsutøvelse ved at, NIF sikrer lovgrunnlaget for fremtidig eierskap til idrettsarrangement Alle arrangører er forpliktet på fair play og idrettens verdigrunnlag En rimelig andel av inntekten går tilbake til idretten


Laste ned ppt "Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google