Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

2 Idrettsarrangementer - samarbeidskonstellasjoner -Samarbeid mellom organisasjonsledd -Samarbeid mellom organisasjonsledd og offentlige myndigheter -Samarbeid mellom organisasjonsledd og kommersielle aktører

3 Idrettens utfordringer -Kommersielle aktører som profiterer på idrettens «goodwill» og kompetanse -Etablering av kommersielle idrettsarrangementer i konflikt/konkurranse med idrettens egne arrangementer -Idretten er avhengig av kommersielle aktører og private initiativ -Utfordrer idrettens frie stilling

4 Idrettens regelverk NIFs lov § 14-2 (4) – vedtatt på Idrettstinget i 2011 ”(4) Organisasjonsledd som samarbeider med annet rettssubjekt om et idrettsarrangement skal besørge at arrangementet er underlagt og gjennomføres i henhold til idrettens regelverk. Organisasjonsleddet skal besørge at det får en rimelig andel av de inntekter arrangementet genererer. Samarbeidet skal reguleres skriftlig og overordnet organisasjonsledd har rett til innsyn i alle avtaler og dokumenter knyttet til arrangementet og samarbeidet.”

5 Idrettens regelverk (forts) - Hva er et idrettsarrangement? ”Et arrangement eller konkurranse innen idrett hvor enkeltutøvere, lag eller dyr deltar, og som er regulert av den/de aktuelle idrettens/idrettenes nasjonale og internasjonale organisasjonsledds regelverk og gjeldende kamp- og konkurransereglement.” - Særlige kjennetegn

6 Idrettens regelverk (forts) Nærmere om § 14-2 (4): -Krav til skriftlighet -Må underlegges/gjennomføres iht idrettens regelverk -En rimelig andel av inntektene skal tilfalle idretten -Innsynsrett

7 Ulike samarbeidsformer -Samarbeidsavtale -Etablering av arrangørselskap Heleid av ett (evt flere) organisasjonsledd Heleid av kommersiell aktør Eiet av organisasjonsledd og kommersiell aktør i fellesskap

8 Konsekvenser av ulike innretningsmåter -Risikoplassering -Skattemessige forhold -Merverdiavgiftskompensasjon -Spillemidler -Ulike regelverk kommer til anvendelse

9 Andre forhold -Praktisk håndtering og sanksjonsmuligheter NIFs lov §§ 11-1/11-4 og § 14-6 -Idrettens eierskap til idrettsarrangementer Idrettspolitisk dokument (2011-2015): Norsk idrett skal sørge for å ha kontroll med alle idrettsarrangement og rammene for fremtidig idrettsutøvelse ved at, -NIF sikrer lovgrunnlaget for fremtidig eierskap til idrettsarrangement -Alle arrangører er forpliktet på fair play og idrettens verdigrunnlag -En rimelig andel av inntekten går tilbake til idretten


Laste ned ppt "Samarbeid om idrettsarrangementer v/advokat Tomas Kristensen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google