Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 1 Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012 Marit og Brita: Ulike veiledningformer i kirken Marit: Studentveiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 1 Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012 Marit og Brita: Ulike veiledningformer i kirken Marit: Studentveiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 1 Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012 Marit og Brita: Ulike veiledningformer i kirken Marit: Studentveiledning Brita: Andre veiledningsformer

2 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 2 Historikk ABV og AVU i Den norske kirke.  1980-årene: Pionerprosjekter veiledning i ulike miljø, i kirken, nær kirken, utenfor kirken  1990: Kirkemøtet vedtar igangsetting og metode: Alle bispedømmer skal tilby ABV for prester, kateketer og diakoner (ABV), individuell veiledning over 2 år, det skrives veiledningskontrakt og veileder gir skriftlig sluttevaluering. Departementet bevilger midler, AVU etableres.

3 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 3 Historikk AVU forts.  1990-1995: 200 prester, kateketer og diakoner deltar i desentralisert AVU, vel 100 godkjennes som veiledere.  Behov for gruppeveiledning blir synlig  1998-99: 75 får påbygging gruppeveileding  Supplering av veilederkorps: Landsdekkende AVU 2000-04 og 2009-12. Gruppeveiledning. Fagdiskusjon, kursendring

4 Tidlige kritiske røster til ABV  Fagdiskusjon i oppstartfase. Borg bd: Kontinuerlig gruppeveiledning  1987 NKTF-årsmøte: Orientertering om ”likeverdig arbeidsveiledning”, modell fra Skottland, alle prester deltar og veileder hverandre. (Anne-Lise Brodtkorb)  1988: NKTF ønsker primært likeverdig ABV,, men åpner for ”kompetansestyrt” (utdannet veileder) som supplement Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 4

5 5 Etter 1990: Veiledning mer og mer viktig  Generell utvikling: Veiledning mer vanlig i samfunnet. Mange former. Private aktører.  Spørreundersøkelse om utbrenthet blant prester 2002: Etterlyser mer veiledning  KIFO-rapport 2009 om presters arbeidsforhold evaluerer ABV og annen veiledning positivt  SAMU-vedtak 2009: Anbefalt obligatorisk veiledning for alle prester under 40 år

6 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 6 Kirken trenger veiledning  For å fremstå som troverdig  For å kvalitetssikre arbeidet  For å unngå utbrenthet  For å rekruttere nye unge medarbeidere  For å holde på eldre medarbeidere Veiledning etterspørres av flere yrkesgrupper i kirken

7 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 7 2011 Mange tilnærmingsmåter:  Økonomien begrenser, ABV ”dyrt”.  Er ABV noe man ”har tatt”?  Veiledningsform tilpasset hver enkelts behov.  Hvilke veiledningsformer mener arbeidsgiver ”virker” best?  ”Selvutvikling” eller middel til å ”styre” arbeidstakere?  Mange aktører selger inn sin veiledning i det kirkelige marked, ”nytt og kult”?

8 Googlesøk okt 2011: Mangfold av veiledningstradisjoner på norsk  ”veiledning”: mer enn 4 mill treff  ”faglig veiledning”: mer enn 2 mill treff  ”dialogisk veiledning”:40 000 treff  ”kollegaveiledning”: 18 300 treff  ”Kollegaveiledning kirke” 1 360 treff  Arbeidsveiledning: 4 000 treff (  Språksystemisk veiledning: 259 treff (inkl. Høyskolen Gjøvik og Lillehammer som går nå, 60 studiepoeng!) Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 8

9 2011 Mangfold også i kirken  Ulike bispedømmer har ulike økonomiske rammer og tradisjon for ABV.  Biskop velger selv sine veiledere  Eksempel I: Agder og Telemark bispedømme HMT-perm s 34: AogT BD fir ABV i ”kontinuerlige grupper” og ”har som mål at flest mogleg av dei tilsette tar i mot tilbodet om rettleiing. Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 9

10 2011: Mangfold også i kirken  Eksempel II: Oslo bispedømme satser på flere veiledningsformer: Sitat fra ”Satsningsområder for Oslo Bispedømmeråd og Oslo biskop i 2010” s 26: Ønsket mål: ”Det langsiktige målet er at alle prester hele tiden skal ha en eller annen type veiledningstilbud” … ”ABV, kortidsveiledning, åndelig veiledning, kollegaveiledning, mentorordninger, retreater.” Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 10

11 ABV – veileder har spesiell kompetanse og er godkjent  Kontinuerlige grupper, fra 20 timer pr år  Tidsavgrensede grupper 2 år, med læringskontrakt og evalueringsprosedyrer, 33 timer pr år  Profesjonsgrupper og tverrfaglige grupper  Grupper for nytilsatte, eldre osv…  Individualveiledning over 2 år (22 timer pr år) Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 11

12 ”Korttidsveiledning”  Arbeidsgiver tildeler veiledning ut fra de ansattes særlige behov.  Type veileder/veiledning tilpasses situasjonen.  Individualveiledning  Antall timer avtales  Ofte brukes ABV-veileder. Men også psykolog, familieterapaut osv brukes. Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 12

13 Åndelig veiledning, veileder har spes kompetanse og er godkjent  Erfaringsbasert selvrefleksjon sammen med veileder med utgangspkt i personlig bønn  Målsetting ifølge www.åndeligveiledning.no: ”å oppdage hvor og hvordan Gud er virksom i livet”. Vil ”øve opp en varhet for hvordan Gud beveger og leder og hvordan dette påvirker samspillet med andre mennesker.”  Bygger på Ignatius av Loyolas ”Åndelige øvelser”. Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 13

14 Åndelig veiledning, ”kontrakt”  Fast daglig bønnetid med etterfølgende refleksjon  Regelmessig møte med veileder  Vanlige spørsmål: Hvem er Gud for deg? Hvordan opplever du Gud (nærvær/fravær)? Hva er din dypeste lengsel i forhold til Gud? Hva er Guds lengsel for deg? Hvilke impulser fører deg nærmere Gud/bort fra Gud? Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 14

15 Kollegaveiledning – nyttig og krevende. Ingen veileder.  Sporadisk i kirken fra 80-tall, ofte organisert av arbeidstakere.  Mye brukt blant sykehus/institusjonsprester  Mye brukt utenfor kirken: Skole. Praktiske fag. Opplærling av nye medarbeidere  2011: Oslo bd inviterer jevnlig. ”Flate” smågrupper dannes  Marit/TF initiativtaker i nyere tid Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 15

16 Mentorprosjekt i Oslo bd – Prosjekt Ressursprest  Initiativ fra Teologene og Østre Aker prosti, støtte fra dep. Bakgrunn prestemangel. Oppstart 2007. Fra 2010 til 4 nye bd  En eldre prest, gjerne trått ut av prestetjeneste, skal være mentor for yngre prest, med den hensikt at den yngre blir værende prest og den eldres erfaring blir brukt.  Nettsted: www.ressursprest.no Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 16

17 Mentor i trosopplæring  Trosopplæringsprosjekter har hatt mentorer som veileder prosjekt slik at styringsgruppe/ansatte kan hjelpes til å nå prosjektets mål. Mentorer med ulik bakgrunn engasjeres og kurses. Kostbar ordning.  Rapporter mm finnes på www.etor.no  Det legges opp til at trosopplæring i fast drift skal ha mentorordning. Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 17

18 Obligatorisk eller frivillig veiledning?  Studentveiledning er obligatorisk. Viktige klargjøringer: Evaluering, arbeidsgivers innsyn i veiledningen, frivillighet…..  Arbeidsgiver kan pålegge ansatt å gå i veiledning ut fra avvik i yrkesutøvelse, manglende kompetanse, krav i utlysningstekst  Hva blir forskjellig når man er ”tvunget”? Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 18

19 ABV-veiledere brukes på ulike måter  Ordinær ABV i alle former  Kortidsveiledning for biskop, vanligvis individuell  Mentor i trosopplæringen  Studentveiledning  Utenfor kirken Dere er kvalifisert til å kunne brukes på ulike måter Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 19

20 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 20 Fordi dere  benytter reflekterende prosesser som arbeidsform  skaper dialogisk rom og leder og deltar i dialogiske prosesser  blir trygge på å lede grupper  fungerer godt i ulike faglige og praktiske settinger med ulike økonomiske rammer


Laste ned ppt "Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6 1 Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012 Marit og Brita: Ulike veiledningformer i kirken Marit: Studentveiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google