Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPFØLGINGSSEMINAR MENTORSKAP BJØRGVIN OG OSLO BISPEDØMMER 12. APRIL 2010 Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPFØLGINGSSEMINAR MENTORSKAP BJØRGVIN OG OSLO BISPEDØMMER 12. APRIL 2010 Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPFØLGINGSSEMINAR MENTORSKAP BJØRGVIN OG OSLO BISPEDØMMER 12. APRIL 2010 Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”

2 AKTUELLE BEGREPER • Mentorskap • Veiledning • ABV • Sjelesorg • Terapi (spes. psykoterapi) • Coaching • Åndelig veiledning • Osv………… 12.04.2010Sverre Stoltenberg2

3 OM Å DEFINERE • Definere = Å bestemme et begreps innhold og omfang på en slik måte at det ikke kan forveksles med andre begreper (Store norske leksikon) 12.04.2010Sverre Stoltenberg3

4 MENTOR • Begrepet hentet fra Odysseen • Rådgiver • Venn • Veileder • Lærer • Coach • Faglig følgesvenn 12.04.2010Sverre Stoltenberg4

5 HVA ER EN MENTOR? • En enkel definisjon: ”En mentor er en å gå til” Men – gir dette en tilstrekkelig forståelse i forhold til de andre stikkordene vi hadde innledningsvis? 12.04.2010Sverre Stoltenberg5

6 DEFINISJON AV VEILEDNING (inkl. ABV) ”Veiledninger en metode for refleksjon over pastoral praksis der veilederen og den veiledede sammen arbeider for at den veiledede skal utvikle en yrkesmessig kompetanse, vokse i selverkjennelse, integrere teologiske kunnskap og styrkes i den kristne troen”. Owe Wickström i ”Identitet och fördjupning” (Etter Kenneth Pohly) 12.04.2010Sverre Stoltenberg6

7 HVA ER SJELESORG? 12.04.2010Sverre Stoltenberg7 ÅND SJEL KROPP

8 ET LIVSPERSPEKTIV 12.04.2010Sverre Stoltenberg8 Gud De lange linjer De korte øyeblikk

9 TROSUTVIKLING Vår tro formes i møtet mellom åpenbaring og erfaring 12.04.2010Sverre Stoltenberg9

10 TROSUTVIKLING Åpenbaring Erfaring 12.04.2010Sverre Stoltenberg10 Tro

11 HVA ER SJELESORG? Guds ord Gud Sjelesorg- Med- samtalen mennesker Menneskers livssituasjon Seg selv 12.04.2010Sverre Stoltenberg11

12 HVA ER SJELESORG? Sjelesørgeren er: - Øre - Representant - Formidler (2. Kor. 1,3-4; 5,20) 12.04.2010Sverre Stoltenberg12

13 SJELESORGENS MIDLER • Bønn • Bibel • Skriftemål • Nattverd • Salving 12.04.2010Sverre Stoltenberg13

14 FORSØK PÅ EN DEFINISJON • Sjelesorg er å gå et stykke av Guds veg sammen med et annet menneske for gjennom det å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet hos den andre 12.04.2010Sverre Stoltenberg14

15 HVA ER PSYKOTERAPI? • Fellesbetegnelse for behandling av psykiske lidelser, belastninger og konflikter som anvender samtale som det viktigste terapeutiske prinsipp • Formålet er å gi innsikt, endring og mestring av egen situasjon og psykiske helse 12.04.2010Sverre Stoltenberg15

16 HVA ER COACHING? • En metode for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Målet med coaching er å fremme bevisstgjøring, selvinnsikt, læring og handling. 12.04.2010Sverre Stoltenberg16

17 HVA ER ÅNDELIG VEILEDNING? • Tar utgangspunkt i og arbeider med konfidentens åndelige erfaring (”Hva skjer når du ber?”) • Styrke tro, håp og overgivelse • Bidra til å forankre alle deler av sitt liv hos Gud 12.04.2010Sverre Stoltenberg17

18 HVA ER FELLES? • Samtalen som redskap • Prossesstenkning • Finne vei • Oppdage • Forankre • Styrke 12.04.2010Sverre Stoltenberg18

19 HVA ER ULIKT? • Veiledning/ABV: Tar utgangspunkt i yrkespraksis, men inkluderer også det personlige og åndelige. • Sjelesorg: Tar utgangspunkt i person og primært ikke i yrkesmessige forhold. Arbeider med helheten menneskelig og åndelig. • Psykoterapi: Tar utgangspunkt i en persons psykiske problemer. • Coaching: Rettet mot mestring og å lykkes. • Åndelig veiledning: Tar utgangspunkt i gudsrelasjonen og de åndelige erfaringene. 12.04.2010Sverre Stoltenberg19

20 HVOR HØRER MENTOR HJEMME? • Fanger opp elementer både fra veiledning/ABV, sjelesorg, coaching og åndelig veiledning • Mentor den eneste som mangler formell kompetanse for å utføre oppgaven • Mest nærliggende å forankre mentoring i veiledningskategorien 12.04.2010Sverre Stoltenberg20

21 SKAL EN MENTOR VÆRE: • Sjelesørger • Skriftefar • Åndelig veileder • Coach • Psykoterapeut 12.04.2010Sverre Stoltenberg21

22 HVEM TRENGER DEFINISJONEN? • Mentor fordi han trenger forståelse av og identitet i forhold til den oppgaven som skal utføres. • Adepten fordi han trenger å vite hvordan han kan bruke relasjonen til mentor. • Eller: Trenger vi en definisjon? 12.04.2010Sverre Stoltenberg22

23 TIL REFLEKSJON • Hvilken forståelse av mentorskap avspeiles i den praksisen dere har? • Hvordan er forholdet mellom din definisjon/ forståelse av mentorskap og den praksisen som utøves? 12.04.2010Sverre Stoltenberg23


Laste ned ppt "OPPFØLGINGSSEMINAR MENTORSKAP BJØRGVIN OG OSLO BISPEDØMMER 12. APRIL 2010 Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google