Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”
OPPFØLGINGSSEMINAR MENTORSKAP BJØRGVIN OG OSLO BISPEDØMMER 12. APRIL 2010 Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”

2 AKTUELLE BEGREPER Mentorskap Veiledning ABV Sjelesorg
Terapi (spes. psykoterapi) Coaching Åndelig veiledning Osv………… Sverre Stoltenberg

3 OM Å DEFINERE Definere = Å bestemme et begreps innhold og omfang på en slik måte at det ikke kan forveksles med andre begreper (Store norske leksikon) Sverre Stoltenberg

4 MENTOR Begrepet hentet fra Odysseen Rådgiver Venn Veileder Lærer Coach
Faglig følgesvenn Sverre Stoltenberg

5 HVA ER EN MENTOR? En enkel definisjon: ”En mentor er en å gå til”
Men – gir dette en tilstrekkelig forståelse i forhold til de andre stikkordene vi hadde innledningsvis? Sverre Stoltenberg

6 DEFINISJON AV VEILEDNING (inkl. ABV)
”Veiledninger en metode for refleksjon over pastoral praksis der veilederen og den veiledede sammen arbeider for at den veiledede skal utvikle en yrkesmessig kompetanse, vokse i selverkjennelse, integrere teologiske kunnskap og styrkes i den kristne troen”. Owe Wickström i ”Identitet och fördjupning” (Etter Kenneth Pohly) Sverre Stoltenberg

7 HVA ER SJELESORG? ÅND SJEL KROPP Sverre Stoltenberg

8 ET LIVSPERSPEKTIV Gud De lange linjer De korte øyeblikk 12.04.2010
Sverre Stoltenberg

9 Vår tro formes i møtet mellom åpenbaring og erfaring
TROSUTVIKLING Vår tro formes i møtet mellom åpenbaring og erfaring Sverre Stoltenberg

10 TROSUTVIKLING Åpenbaring Erfaring Tro Sverre Stoltenberg

11 HVA ER SJELESORG? Sjelesorg- Med- Guds ord Gud samtalen mennesker
Menneskers livssituasjon Seg selv Sverre Stoltenberg

12 Sjelesørgeren er: Øre Representant Formidler (2. Kor. 1,3-4; 5,20)
HVA ER SJELESORG? Sjelesørgeren er: Øre Representant Formidler (2. Kor. 1,3-4; 5,20) Sverre Stoltenberg

13 SJELESORGENS MIDLER Bønn Bibel Skriftemål Nattverd Salving 12.04.2010
Sverre Stoltenberg

14 FORSØK PÅ EN DEFINISJON
Sjelesorg er å gå et stykke av Guds veg sammen med et annet menneske for gjennom det å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet hos den andre Sverre Stoltenberg

15 HVA ER PSYKOTERAPI? Fellesbetegnelse for behandling av psykiske lidelser, belastninger og konflikter som anvender samtale som det viktigste terapeutiske prinsipp Formålet er å gi innsikt, endring og mestring av egen situasjon og psykiske helse Sverre Stoltenberg

16 HVA ER COACHING? En metode for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Målet med coaching er å fremme bevisstgjøring, selvinnsikt, læring og handling. Sverre Stoltenberg

17 HVA ER ÅNDELIG VEILEDNING?
Tar utgangspunkt i og arbeider med konfidentens åndelige erfaring (”Hva skjer når du ber?”) Styrke tro, håp og overgivelse Bidra til å forankre alle deler av sitt liv hos Gud Sverre Stoltenberg

18 HVA ER FELLES? Samtalen som redskap Prossesstenkning Finne vei Oppdage
Forankre Styrke Sverre Stoltenberg

19 HVA ER ULIKT? Veiledning/ABV: Tar utgangspunkt i yrkespraksis, men inkluderer også det personlige og åndelige. Sjelesorg: Tar utgangspunkt i person og primært ikke i yrkesmessige forhold. Arbeider med helheten menneskelig og åndelig. Psykoterapi: Tar utgangspunkt i en persons psykiske problemer. Coaching: Rettet mot mestring og å lykkes. Åndelig veiledning: Tar utgangspunkt i gudsrelasjonen og de åndelige erfaringene. Sverre Stoltenberg

20 HVOR HØRER MENTOR HJEMME?
Fanger opp elementer både fra veiledning/ABV, sjelesorg, coaching og åndelig veiledning Mentor den eneste som mangler formell kompetanse for å utføre oppgaven Mest nærliggende å forankre mentoring i veiledningskategorien Sverre Stoltenberg

21 SKAL EN MENTOR VÆRE: Sjelesørger Skriftefar Åndelig veileder Coach
Psykoterapeut Sverre Stoltenberg

22 HVEM TRENGER DEFINISJONEN?
Mentor fordi han trenger forståelse av og identitet i forhold til den oppgaven som skal utføres. Adepten fordi han trenger å vite hvordan han kan bruke relasjonen til mentor. Eller: Trenger vi en definisjon? Sverre Stoltenberg

23 TIL REFLEKSJON Hvilken forståelse av mentorskap avspeiles i den praksisen dere har? Hvordan er forholdet mellom din definisjon/ forståelse av mentorskap og den praksisen som utøves? Sverre Stoltenberg


Laste ned ppt "Sverre Stoltenberg: ”Å finne vei”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google