Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Utvikling siste 10 år.  Tall på dager/timer ferie og fritid er kraftig redusert ◦ utviklingen på tilskudd følger ikke kostnadsutviklingen.  Timeprisen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Utvikling siste 10 år.  Tall på dager/timer ferie og fritid er kraftig redusert ◦ utviklingen på tilskudd følger ikke kostnadsutviklingen.  Timeprisen."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Utvikling siste 10 år

2  Tall på dager/timer ferie og fritid er kraftig redusert ◦ utviklingen på tilskudd følger ikke kostnadsutviklingen.  Timeprisen bonden må betale for kvalifisert arbeidskraft ◦ i 2008 kr 194,80 inkl. sosiale utgifter, forsikringer og administrasjon. Bonde med maks tilskudd på kr. 58.000,- ferie- og fritidsavlønsing i ca. 298 timer/ca. 39 dager. ◦ I 1999 kr 137,70 inkl. sosiale utgifter, forsikringer og administrasjon. Bonde med maks tilskudd på kr. 48.000,- ferie- og fritidsavløsning i ca. 348,5 timer/ca 46 dager

3

4  Det er særlig den sterkt økte forskuddteringstiden som er årsak til den negative utviklingen når det gjelder tidspunkt for utlønning i diagrammet ovenfor.  Diagrammet under viser hva innvirkning talet på utbetalinger og tidspunkt for refusjon har hatt å si for bonden fra 1998 til 2007.

5 Forskuddtering fra bonden – beløp og forskuddteringstid 4-6 mnd 3 mnd 4 mnd inkl. mva. 4-10 mnd inkl. mva. 6-12 mnd inkl. mva. 6-18 mnd inkl. mva. 6-18 mnd inkl. mva. 6-18 mnd inkl. mva. 4 utb. 2 utb. + forsk. 1 utb. + forsk. 1 utb. +46% 1 utb.

6 Konsekvenser.  Mindre ferie og fritid for den enkelte bonde  Mindre trygghet og trivsel  Dårligere rekruttering av unge bønder  Dårligere produktivitet – svakere økonomi  Vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft  Usikre arbeidsplasser – ujevn sysselsetting (mye tilfeldig arbeidskraft)  Mange ”unødvendige” ulykker skjer  Mer sykdomsavlønsing  Mange bønder sier de ikke har ”råd” til å bruke tilskuddet ferie og fritid på grunn av den lange forsksuddteringstida og svak likviditet.

7  Tallet på foretak er kraftig redusert frå 1998 til 2007 ◦ Behovet for ferie og fritid og trygghet under sykdom er minst like stort i dag som tidligere ◦ Særlig gjelder dette yngre bønder  Økningen i tilskot ferie fritid/sykdom har vert mindre enn lønnsutviklingen  Forskuddtering fra bonden samme årene ◦ Økning fra ca. kr. 10.000,- til ca. kr.69.375,- ◦ Froskuddteringstida økte fra ca. 3 mnd. (4 utbet.) til ca. 18 mnd. (1 utbet.)  Landbruksvikarordninge 2009 ◦ Avløserlagene fått ansvaret for landbruksvikarordning ◦ Bevilget tilskudd til 240 årsverk for 2009 ◦ Fleksibel ordning ◦ 130 lag i hele landet har sagt ja til ordningen ◦ Viktig at bonden bruker ordningen og avløserlaget sine tjenester for å få god ordning

8  Kvalifisert arbeidskraft er viktigste ressurs for ”gode” velferdsordninger for bonden  Stabile og forutsigbare ordninger som gjør det mulig å tilby sikre arbeidsplasser for våre ansatte  Vi ønsker at endringene i tilskuddene minst skal følge lønns- og kostnadsøkningen  Vi ønsker flere, og tidlegere utbetalinger av tilskudd for ferie og fritid ◦ Midler som bonden har brukt, - ikke forskudd ◦ Dokumentasjonen skal skje elektronisk

9  Vi ønsker et minst mulig byråkratisk, men kontrollerbart regelverk, som sikrer at de bevilga midlene blir brukt mest mulig målrettet ◦ Alle som har rett på tilskudd, både ved ferie og fritid og sjukdom, blir behandlet likt  Enkeltmannsforetak har krav til dokumentasjon, alle andre får utbetalt midlene direkte ◦ Slike forskjeller fører i praksis til at oppbygging av gode velferdsordninger blir vanskligere ◦ Fører til ujevn sysselsetting, ustabile arbeidsplasser ◦ Kort sagt dårligere ordninger for bonden.  Mener forhandlingspartene og politikerne at velferdsordningene er viktig for bonden sin trygghet og trivsel, inviterer vi til samarbeid  Vi kjenner bonden sine behov på dette området, vi har nødvendig kunnskap og erfaring.  Bli enige om ”hvor veien skal gå”, så er vi klare til å utføre jobben.


Laste ned ppt "- Utvikling siste 10 år.  Tall på dager/timer ferie og fritid er kraftig redusert ◦ utviklingen på tilskudd følger ikke kostnadsutviklingen.  Timeprisen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google