Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100982 – 1.2 | Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen 15.10.13 – Tilbudskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100982 – 1.2 | Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen 15.10.13 – Tilbudskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 100982 – 1.2 | Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen 15.10.13 – Tilbudskonferanse

2 2 Lillohøyden – midt i Nydalens store forvandling

3 Lillohøyden – Kort om prosjektet  Ny 1-7 passivhusskole for 840 elever på 9720m2 BTA inkl kulturstasjon på Priortomta i Nydalen  Påkostet uteanlegg på skoletomta (9001m2) + trekanttomta  Opparbeiding og stenging av Sandakerveien  Opparbeiding av g/s-vei og fortau mot Kr Aamodts gt  Hovedinngang fra rundkjøring, elevinnganger fra skolegård  Felles læringsarealer og lærerarbplasser i u.etg. og 1.etg.  Hjemmeområder i 2. og 3.etg.  Takterrasse 3

4 Lillohøyden – en plass for barna i det urbane 4

5 Lillohøyden – Kort om konkurransen  Totalentreprise  Kontrakt basert på NS8407  Bok 0 med vedlegg  Teknisk beskrivelse basert på FKOK 2012 (Ikke Ole Brumm)  Vedlagt rapporter, tegninger mm  Opsjonspris på støyvegg og port mot nabo  Timepriser og påslagsprosenter  Fastpris på LPS  Enhetspriser på forurensede masser  Tilbudsfrist 17.12 kl 12.00 5

6 Lillohøyden – Fremdrift  Reguleringssak/byggesak: -desember 2013  Rammetillatelse:desember 2013  Kontrahering: september 2013-februar 2014  Kontraktsignering:februar 2014  Gjennomføring totalentreprise: januar 2014 - august 2016  Ferdig råbygg:mai 2015  Tett bygg:september 2015  Teknisk ferdigstillelse:mars 2016  Teknisk kontrollbefaring:mai 2016  Overlevering bygg:juni 2016  Overlevering utomhus:august 2016  Skolestartaugust 2016 6

7 Lillohøyden – Forhold i Bok 0  Liste over frister utover det som står i kontrakt  Prosjektering  Overtar ansvar for prosjekteringsunderlag etter 8 uker  Sandakerveien egen byggesak - TE utarbeider byggeplan  Grensesnitt beskrevet  Naboer, offentlige aktører, …  Riggforhold:  Adkomst til nabo over vår tomt for bygging og utrykning  Adgang til hovedtomt 01.04 og til trekanttomt 01.11  Fokus på SHA og RTB  Avslutningsfase utførlig beskrevet 7

8 Resultatmål  SHA Ingen skadefravær => H-verdi=0  Tid Skole klar til bruk skolestart 2016  Økonomi Under PLs styringsmål – investering og LCC  Energi : Netto energibehov under 75 kWh/m2 pr år  Miljø: Klimagassregnskap bedre enn referanse  Kvalitet: I hht KFOK 2012 8

9 Lillohøyden – Suksesskriterier 9  Åpen tilbudskonkurranse med beste pris som tildelingskriterium for å sikre reell konkurranse  Kvalifikasjonskriterier som sikrer gjennomføringsevne  Rammetillatelse og AT’s samtykke bør foreligge innen tilbudsfrist  Konkurransegrunnlaget skal gi TE et best mulig bilde av arbeidenes omfang og forutsetninger rigg inkludert  Milepæler m dagmulkter både for prosjektering og utførelse  Bonuser ved oppnådde mål/milepæler

10 Lillohøyden – sett i fugleperspektiv 10


Laste ned ppt "100982 – 1.2 | Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen 15.10.13 – Tilbudskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google