Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På vei mot ny utviklingsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På vei mot ny utviklingsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 På vei mot ny utviklingsplan
Drømmebilder, hva nå?

2 Først det jeg vet om ny skole/hall

3 2013 2014 2015 2016

4

5

6

7 Resultatanalyse skoleår 2012/2013

8

9

10

11

12

13 Skolens fokus Elevenes læring Faglærer Kontaktlærer Avdelingsleder
Studie-rektor Rektor VIKTIG fokus for alle som jobber med barn og unge…god kvalitet på møtet mellom lærer elev. Lærling instruktør. Barn og barnhage/lærerassistent.

14 Viktig fokus Tall er skjebner…. Helsens 3 grunnstoffer
Verdighet – å bli godtatt som den en er Handlingsrom – å ha eiendoms- og styringsrett på eget liv Tilhørighet – å være en av flokken Skolen kan være en anleggs- eller nedrivningsarena nummer 1. Per Fugelli De nære og betydningsfulle i opplæringen KAN gjøre en forskjell…..

15

16 Hva gjør de som lykkes? Ontario, Canada, fra 2004 – 2013…
Få og klare mål: Bedre læringsutbytte Jevne ut sosial ulikhet Øke den offentlige tilliten til opplæringssystemet HA ET BLIKK OG KUNNSKAP OM DE SOM LYKKES OG HVA DE GJØR FOR Å BEVEGE TALLENE. 7. strategier for å bevege målene: skolen skal utgjøre en forskjell…. en positiv holdning for å bevege alle skoler og elever/studenter kapasitetsbygging med fokus på resultater – virksomhetenes utvikler seg etter prinsippet lærende organisasjon – individuelt og kollektivt. Kunnskap og kompetanse, ressurser og motivasjon. Alle med i utformingen av alle nivåer og aktører med, the whole of government – og sterkt lederskap; forstått på den måten at det vi blir enige om, blir fulgt opp. Kommunikasjon – og gjenta og gjenta er superviktig for å holde fokus og engasjement. Kontinuerlig læring/oppdatering gjennom å bruk av undesøkelser og data. Bruke dataene i kvalitetsvurderinger i organisasjonen for å forbedre resultater…hvordan bruke resultatene for at elevene skal oppleve enda mer mestring Holde fokuset på nøkkelstrategier – samtidig som andre områder også må ha en plass. Sentrale myndigheter reduserte kravet rapportering på områder som ikke direkte hadde med de viktigste målene å gjøre og fant andre måter å holde orden i systemene på. Effektiv bruk av ressurser – styre ressurser mot aktivitet som stimulerer og bygger opp om målsettingene… stor anstrengelse/sterk innsats i implementeringen Hvis vi skal tenke oss og Vestfold – hva ser dere umiddelbart som kan hemme en slik satsing? Ontario: Ontario har beveget……

17 Utgangspunktet

18 Hva er en visjon? En VISJON er svaret på hvorfor vi går på arbeid –
en kort, energigivende setning som forteller oss hvorfor vi er til, og hvor vi skal reise sammen (Ona fyr)

19 Skolens utviklingsmål (2011-2014)

20 Måltesten Relevante Spesifikke Tidsbestemte Motiverende Enkle
Ambisjonsrike

21 Er målene SMARTE?

22 Skolens utviklingsplan 2011-2014
Vi bruker litt tid på skolens utviklingsplan Word format – klikk her PowerPoint – klikk her

23 Ytre forutsetninger

24

25

26 Pål: Gisle vi kan stjele alt som
Ikke er vegg-fast

27 Les hele reiseguiden her

28 Inspirasjon

29

30 Navigasjonskart Horten vgs.
Posisjon Visjon Kunnskap gir muligheter Verdier Profesjonell, rettferdig, åpen og modig

31 Forslag til mål «stamme»
De viktigste tiltakene for å nå Karakterer (utvalg) Matematikk Vg1 ST/YF Norsk Vg3 Engelsk? Tverrfaglig eksamen Vg2 Nærvær (elever) 95,5% Fullført og bestått (elever) 90% Elevmedvirkning Psykososialt (elever) Medarbeidertilfredshet

32 Neste stopp Ekstern vurdering - Besøk av 3 eksterne vurdere fra Hønefoss vgs Tema for ekstern vurdering: Skolens arbeid med å skape nærvær blant skolens elever 11.november – 14.november

33 Pedagogisk utviklingsgruppe

34 Årshjul for dialog og samarbeid
Dialog og oppfølging Styringsdialogen Oktober -desember: Evaluering og oppfølging Januar-mars: Analyse av skolens resultater April-juni: Analyse og prioritering av tiltak og satsingsområder for neste skoleår August -september: På grunnlag av endelige resultater: Igangsetting, evaluering og oppfølging av tiltak Skolens resultater forrige skoleår Halvårsvurdering Gjennomf.barometeret Elevundersøkelsen Resultater: Eksamen Resultater: Standpunkt Eksamen Orden, atferd, fravær Sammenheng styringsdialog og dialogen igjennom året Styringsdialogen: Direktørens «årsmøte» med ledelsen ved den enkelte skole Tema: Skolens resultater forrige skoleår – hva lykkes skolen med, hvilke utfordringer har skolene? Mål: Støtte og krav… Dialogmøtene: Oppfølging av styringsdialogen Tema: Pedagogisk utviklingsarbeid ved den enkelte skole Ansvar og roller: Rektor: Ansvar for struktur, rammer og systematikk Pedagogisk utviklingsgruppe ved den enkelte skole: Både ledere, lærere og elever. Rektor er ansvarlig og leder gruppa. Kontakt- og ressursperson: Støtte, veilede, motivere og følge opp skolenes utviklingsarbeid

35 Takk for innspill, bidrag og energi
Neste stopp Torsdag 14.november – Ekstern vurdering (blåsal) «Er vi på rett vei mht arbeid med å skape nærvær blant skolens elever. Presentasjon av noen «kritiske venner»» Torsdag 2.januar – Planleggingsdag ”Ti bud for oss som arbeider med mennesker.” v/I. Eidsvåg Avdelingsvis arbeid med skolens utviklingsplan Takk for innspill, bidrag og energi


Laste ned ppt "På vei mot ny utviklingsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google