Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørutviklingsprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørutviklingsprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørutviklingsprosjekt
Varmedistribusjon i passivhus Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF, 23. januar 2013

2 Dagens situasjon 7 store passivhusprosjekter er i gang, og flere er under veis Krav om vannbåren varmedistribusjon i Kravspek, ikke i Tek10 Krav om 60 % fornybar energi til varmeforsyning, Tek10

3 Frem mot 2022 17 600 nye skoleplasser
Passivhus er standard for nybygg i Undervisningsbygg Lavenergi er standard for totalrehabilitering Passivhus blir trolig forskriftskrav fra 2015 Mot «nesten null» fra 2020 betyr at «nesten null» må planlegges fra 2016/2017

4 Varmeanleggenes arbeidsbetingelser
Lite varmebehov, kun i korte kuldeperioder Store luftmengder – forvarmet luft – god varmegjenvinning Kostbare og omfattende installasjoner Gevinstene ved passivhusstandard realiseres ikke Vi tilbys nedskalerte løsninger utviklet for dårligere bygg

5 Behov Tilstrekkelig kapasitet for tilskuddsvarme på svært kalde dager
Egnet for både høy- og lavtemperatur varmekilde Pålitelighet Rask respons Enkel montasje Tilpasningsdyktighet for rehabiliteringsprosjekter Enkelt vedlikehold Enkelt å styre Lav kostnad, investering, drift, LCC Oppfyllelse av forskriftenes krav

6 Hva kan vi ”ofre”? Litt komfort? Dekning i rom for ikke varig opphold?
Støy? Estetikk? Plasserbarhet?

7 Innovasjon? Ligger forholdene til rette?
Innovasjonspress er etablert Markedets behov er reelt og vel definert. Passivhus representerer grunnlaget for innovasjon Dagens standardløsninger er ikke tilpasset moderne bygg/passivhus Nødvendig kompetanse fins Hos utstyrsprodusenter Hos leverandører og entreprenører Hos rådgiverne Hos kunden Nå gjelder det bare å få ting til å skje!

8 Gjennomføring av pilotprosjektet
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine løsninger på Undervisningsbyggs beskrevne utfordringer. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en beskrivelsestekst/kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, sikrer vi også at bransjen blir hørt. Det er ønskelig at de skriftlige løsningsforslagene er av begrenset omfang, og at forslagene er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå (helst ikke mer enn ti A4-sider). Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av beskrivelsestekster/kravspesifikasjoner i senere anskaffelser, og Undervisningsbygg forbeholder seg en vederlagsfri rett til å kunne bruke løsningsforslagene i sitt videre arbeid. Anskaffelsene vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess, og i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

9 Tidsplan for pilot Vi forventer at prosessen vil bli gjennomført etter følgende tentative fremdriftsplan 29. august Dialogkonferanse 30.september 2013 Frist for oversendelse av skriftlig løsningsforslag 14. oktober 2013 Ferdigstillelse av kravspesifikasjon f.o.m. oktober 2013 Anbudsutlysing skjer i forbindelse med hvert enkelt prosjekt

10 Utfordring: Skaff oss enklere og billigere varmedistribusjon som tilfredsstiller forskriftene og tar ut gevinsten ved passivhus!


Laste ned ppt "Leverandørutviklingsprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google