Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100982 – 1.2 Leverandørutviklingsprosjekt Varmedistribusjon i passivhus Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF, 23. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100982 – 1.2 Leverandørutviklingsprosjekt Varmedistribusjon i passivhus Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF, 23. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 100982 – 1.2 Leverandørutviklingsprosjekt Varmedistribusjon i passivhus Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF, 23. januar 2013

2 Dagens situasjon  7 store passivhusprosjekter er i gang, og flere er under veis  Krav om vannbåren varmedistribusjon i Kravspek, ikke i Tek10  Krav om 60 % fornybar energi til varmeforsyning, Tek10 2

3 Frem mot 2022  17 600 nye skoleplasser  Passivhus er standard for nybygg i Undervisningsbygg  Lavenergi er standard for totalrehabilitering  Passivhus blir trolig forskriftskrav fra 2015  Mot «nesten null» fra 2020 betyr at «nesten null» må planlegges fra 2016/2017 3

4 Varmeanleggenes arbeidsbetingelser  Lite varmebehov, kun i korte kuldeperioder  Store luftmengder – forvarmet luft – god varmegjenvinning  Kostbare og omfattende installasjoner  Gevinstene ved passivhusstandard realiseres ikke  Vi tilbys nedskalerte løsninger utviklet for dårligere bygg 4

5 Behov  Tilstrekkelig kapasitet for tilskuddsvarme på svært kalde dager  Egnet for både høy- og lavtemperatur varmekilde  Pålitelighet  Rask respons  Enkel montasje  Tilpasningsdyktighet for rehabiliteringsprosjekter  Enkelt vedlikehold  Enkelt å styre  Lav kostnad, investering, drift, LCC  Oppfyllelse av forskriftenes krav 5

6 Hva kan vi ”ofre”?  Litt komfort?  Dekning i rom for ikke varig opphold?  Støy?  Estetikk?  Plasserbarhet? 6

7 Innovasjon? Ligger forholdene til rette?  Innovasjonspress er etablert  Markedets behov er reelt og vel definert.  Passivhus representerer grunnlaget for innovasjon  Dagens standardløsninger er ikke tilpasset moderne bygg/passivhus  Nødvendig kompetanse fins  Hos utstyrsprodusenter  Hos leverandører og entreprenører  Hos rådgiverne  Hos kunden Nå gjelder det bare å få ting til å skje! 7

8 Gjennomføring av pilotprosjektet 8 På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine løsninger på Undervisningsbyggs beskrevne utfordringer. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en beskrivelsestekst/kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, sikrer vi også at bransjen blir hørt. Det er ønskelig at de skriftlige løsningsforslagene er av begrenset omfang, og at forslagene er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå (helst ikke mer enn ti A4-sider). Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av beskrivelsestekster/kravspesifikasjoner i senere anskaffelser, og Undervisningsbygg forbeholder seg en vederlagsfri rett til å kunne bruke løsningsforslagene i sitt videre arbeid. Anskaffelsene vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess, og i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

9 Tidsplan for pilot Vi forventer at prosessen vil bli gjennomført etter følgende tentative fremdriftsplan  29. august 2013Dialogkonferanse  30.september 2013Frist for oversendelse av skriftlig løsningsforslag  14. oktober 2013Ferdigstillelse av kravspesifikasjon  f.o.m. oktober 2013Anbudsutlysing skjer i forbindelse med hvert enkelt prosjekt 9

10 Utfordring:  Skaff oss enklere og billigere varmedistribusjon som tilfredsstiller forskriftene og tar ut gevinsten ved passivhus! 10


Laste ned ppt "100982 – 1.2 Leverandørutviklingsprosjekt Varmedistribusjon i passivhus Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF, 23. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google