Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbundet arbeid med Landsmøtet 2014 Presentasjon per 27. mai 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbundet arbeid med Landsmøtet 2014 Presentasjon per 27. mai 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbundet arbeid med Landsmøtet 2014 Presentasjon per 27. mai 2012 1

2 NTLs Landsmøte 3 – 7 november 2014 forberedelser • juni 2013: vedtak om forberedelser i landsstyret • Høsten 2013: Arbeid i forberedende utvalg til ulike punkter på dagsorden 2014: • Frem til utgangen av mars: Forslagsbehandling i organisasjonsleddene • april til juni: Gjennomgang av innkomne forslag på forbundskontoret • juni: Vedtak om endelig sakliste, dagsorden og innstillinger på landsstyremøte i juni • juli-august: Utforming og trykking av landsstyredokumenter • 3. september: Frist for utsendelse av forslag til sakliste, forretningsorden, innsendte forslag med landsstyrets innstilling • oktober: Valg av dirigenter, sekretærer og komiteer, innstilling bevilgninger og uttalelser, godtgjøring reise/diett, kjøreplan i Landsstyret. • 1 og 2 november: Dugnad og sjauing for medarbeiderne på kontoret 2

3 Forberedende diskusjoner på kontoret og i forbundsstyret om omfang og form på forberedelsene: – Økonomi og - og forsikringsspørsmål – Organisasjonssaker – Prinsipp- og handlingsprogram • Vedtak i forbundsstyret om frist for å fremme forslag fra avdelingene. – Tre uker før forslagsfristen for landsforeninger og foreninger inn til forbund (dvs. 12. mars 2014) Våren 2013– avklaring av omfang på debattopplegg 3

4 • Vedtak om forberedelser og behandlingsmåter: – Gjør vi de rette tingene ? – Gjør vi tingene riktig ? – Svarer NTLs organisasjon og arbeidsmetoder på de utfordringer vi står overfor ? • Vedtak om foreløpig sakliste • Landsmøtet skal innkalles 9 måneder før det avholdes (3. februar 2014) • Forslagsfristen for foreningene og landsforeningene er 7 måneder før landsmøtet avholdes (3. april 2014) Landsstyremøtet i juni 2013 4

5 Arbeidet skal konsentrere seg om følgende temaer: – Forbundets ungdoms- og studentarbeid – Medlemsutvikling og forhold til konkurrerende organisasjoner og uorganiserte – Erfaringene fra de lokale prøveprosjektene – Erfaringer fra verveprosjekter Utvalg - Organisatoriske saker 5

6 • Forbundskontoret utarbeider et debattopplegg høsten 2013, med tiltak som blant annet: • ”kaffekurs-innledninger” som lokale tillitsvalgte kan holde for egne medlemmer • bruk av sosiale medier og møteplasser på tvers av organisasjonsleddene • debatt i av NTL-magasinet. Debattopplegg: Prinsipp- og handlingsprogrammet 6

7 • Forbundsstyret har nedsatt et uvalg som blant annet skal evaluere reservasjonsretten i den kollektive reiseforsikringen skal ferdigstilles og legges fram for forbundsstyret høsten 2013. • Det foreslås at dette utvalget forbereder behandlingen av forsikringsspørsmål til landsmøtet. Økonomi- og forsikringsspørsmål 7

8 Teknisk Landsmøteutvalg – høst 2013 til oktober 2014 • I forkant av landsmøtet: – Veileder for representantene (web basert) – Forretningsorden – Kjøreplan (Hvilke eksterne innledere skal vi ha) ? – Åpningsprogram og kulturelle innslag på landsmøtet? – Opplegg for gjester – Forhold rundt landsmøtesalen (oppsett/grafisk utforming m.m) – Påmelding og registrering av representanter (system og metode) reise og opphold – Fordeling av arbeids- og ansvarsområder for landsmøtets funksjonærer – Opplæring og forbedende samlinger for møteledelse (dirigenter og sekretærer) • Under landsmøtet – IT under landsmøtet – Landsmøtesystem og teknisk utstyr for øvrig – Møtesekretariat og praktisk avvikling – Bistand til representantene under møtets gang – Bemanning på forbundskontoret – Måltider og servering i Folkets hus – Landsmøtefest 8


Laste ned ppt "Forbundet arbeid med Landsmøtet 2014 Presentasjon per 27. mai 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google