Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FS/SUN/SO Informasjonsmøte 7. mai 2014 Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FS/SUN/SO Informasjonsmøte 7. mai 2014 Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FS/SUN/SO Informasjonsmøte 7. mai 2014 Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen

2 Tentativ Tidsplan Styret på plass ca. 15 mai 14 Midlertidig leder på plass 01. juni 14 Midlertidig iverksetting 01.september 14 Endelig iverksetting 01.januar 2015 Ansatt permanent leder innen 01.januar 2015

3 Organisasjonsspørsmål Den nye enheten organiseres (ved den midlertidige iverksettingen 10.09.14) med tre underenheter som i dag Det gjøres ingen endringer av arbeidsoppgaver og bemanning ved den midlertidige organiseringen De praktisk tilretteleggingene skal være på plass innen 01.01.15

4 Tjenesterettslige spørsmål Alle får de samme arbeidsoppgaver som i dag - Arbeidsgivers styringsrett Ansettelsesforholdet på UiO som i dag – Ingen endringer

5 Personalforvaltning under omstillingsprosesser ved UIO gjelder Lov- og avtaleverk Omstillingsavtalen bygger bl.a. på følgende lover, avtaler og retningslinjer for omstilling: Tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven Hovedavtalen i staten Omstillingsavtalen, Tilpasningsavtalen og avtale om seniorpolitiske tiltak og andre relevante avtaler ved UiO Hovedtariffavtalens pkt 5.7 om retningslinjer for omstilling Hovedtariffavtalen vedlegg 3 om Regjeringens intensjonserklæring av 26.05.1992 om omstilling under trygghet

6 Tentative Milepæler før sommeren Informasjonsmøte med de ansatte (7. mai 14) Utarbeide nytt organisasjonskart (juni 14) Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene (juni 14) Informasjonsmøte med de ansatte (juni 14)


Laste ned ppt "FS/SUN/SO Informasjonsmøte 7. mai 2014 Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google