Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSHJUL FOR OVERGANGER 13 - 14 Overgang mellom Barnehage – skole 4. trinn – 5. trinn 7. trinn – 8. trinn 10. trinn – VGS FRISTER 2013 / 2014 September.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSHJUL FOR OVERGANGER 13 - 14 Overgang mellom Barnehage – skole 4. trinn – 5. trinn 7. trinn – 8. trinn 10. trinn – VGS FRISTER 2013 / 2014 September."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSHJUL FOR OVERGANGER 13 - 14 Overgang mellom Barnehage – skole 4. trinn – 5. trinn 7. trinn – 8. trinn 10. trinn – VGS FRISTER 2013 / 2014 September Klasseforeldremøter, alle klasser Desember Avleverende skole/barnehage sender melding til mottakerskolen om elever med behov etter § 5-1 for neste skoleår. Navn på barnet/eleven og anslått timetall påføres. BH melder om antall barn som kommer. PPT sender melding om barn som ikke går i barnehagen Søknader spes.underv.sendes PPT.(VGS ) November Hospitering 10.trinn vidrg. Uke 45 – 48 Frist innsending info VIGO, 10. trinn 22.11 ( Frank ) August Felles skolestart i gymsalen kl. 09.00, - Alle klasser Elevmapper – fjorårets rapporter IOP,kartlegginger og sakkyndighetsvurd.leses Hente inn info om nye elever som er kommet i løpet av sommeren. Oktober PPT – innkaller til overføringsmøter /samarbeidsmøter på de barna i barnehagen med særskilte behov. Systemarbeidsdag med PPT Møte vgs. 10. trinn m/ foresatte Møte vgs.særskilt Januar Søknader om spesialundervisning sendes til ny skole med vedlegg (VGS) Innskriving av 1. klassinger (Uke 4) Eget skjema fylles ut av de foresatte Samarbeidsmøte med barnehagene jfr.elever m/spesielle behov. Melde til Barn & unge (Guri) avg./ tilg. Elever spesielle behov Systemarbeidsdag m/ PPT Februar Gjennomgang av lister – sikre at alle 1. klassinger er kommet med. Kontaktlærer 1.trinn klar. YO-messe 10. trinn 1. februar Søknadsfrist særskilt VGS April Gjøre avtaler med barnehagene for observ.av elever på særskilt Kontaktlærer 5. og 8. trinn klar. Disse møter 4. og 7. trinnsklassene- klasseforeldremøter, overføringsmøter mellom berørte klasser Mai 1. trinns lærere drar ut til barnehagene for å observere barnet i sitt naturlige miljø,jfr.elever spes.behov Lærerne møte med personalet som kjenner barnet mens de er på besøk. Barnehagene kommer innom på uformelt besøk, turdag m/ 1.trinn Juni ”Førskoledag” – eget opplegg Rektor og leder SFO har foreldremøte med de nye 1.klasseforeldrene mens ungene er i skolen. Max 1 time. ”Nye” 5. trinn har skoledag sammen med nye lærere. ” Nye ” 8. trinn har skoledag sammen med sine nye lærere. Gjennomgå TRAS med lærerne på 1. trinn, overføringsskjemaene, mapper og innskrivingsskjemaene. Overføring av avgangskarakterer til VIGO ( Frank ) FERIE! Mars Overgangsskjema og TRAS blir sendt fra barnehagene til skolene. Gjennomgang av skjemaene – ny 1.trinnslærer, leder SFO og rektor 1. søknadsfrist SFO og VGS

2

3

4

5


Laste ned ppt "ÅRSHJUL FOR OVERGANGER 13 - 14 Overgang mellom Barnehage – skole 4. trinn – 5. trinn 7. trinn – 8. trinn 10. trinn – VGS FRISTER 2013 / 2014 September."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google