Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSHJUL FOR OVERGANGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSHJUL FOR OVERGANGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSHJUL FOR OVERGANGER 13 - 14
Desember Avleverende skole/barnehage sender melding til mottakerskolen om elever med behov etter § 5-1 for neste skoleår. Navn på barnet/eleven og anslått timetall påføres. BH melder om antall barn som kommer. PPT sender melding om barn som ikke går i barnehagen Søknader spes.underv.sendes PPT.(VGS ) Januar Søknader om spesialundervisning sendes til ny skole med vedlegg (VGS) Innskriving av 1. klassinger (Uke 4) Eget skjema fylles ut av de foresatte Samarbeidsmøte med barnehagene jfr.elever m/spesielle behov. Melde til Barn & unge (Guri) avg./ tilg. Elever spesielle behov Systemarbeidsdag m/ PPT Februar Gjennomgang av lister – sikre at alle 1. klassinger er kommet med. Kontaktlærer 1.trinn klar. YO-messe 10. trinn 1. februar Søknadsfrist særskilt VGS November Hospitering 10.trinn vidrg. Uke 45 – 48 Frist innsending info VIGO, 10. trinn 22.11 ( Frank ) Mars Overgangsskjema og TRAS blir sendt fra barnehagene til skolene. Gjennomgang av skjemaene – ny 1.trinnslærer, leder SFO og rektor 1. søknadsfrist SFO og VGS Overgang mellom Barnehage – skole 4. trinn – 5. trinn 7. trinn – 8. trinn 10. trinn – VGS FRISTER 2013 / 2014 Oktober PPT – innkaller til overføringsmøter /samarbeidsmøter på de barna i barnehagen med særskilte behov. Systemarbeidsdag med PPT Møte vgs. 10. trinn m/ foresatte Møte vgs.særskilt April Gjøre avtaler med barnehagene for observ.av elever på særskilt Kontaktlærer 5. og 8. trinn klar. Disse møter 4. og 7. trinnsklassene- klasseforeldremøter, overføringsmøter mellom berørte klasser September Klasseforeldremøter, alle klasser Mai 1. trinns lærere drar ut til barnehagene for å observere barnet i sitt naturlige miljø,jfr.elever spes.behov Lærerne møte med personalet som kjenner barnet mens de er på besøk. Barnehagene kommer innom på uformelt besøk, turdag m/ 1.trinn August Felles skolestart i gymsalen kl , - Alle klasser Elevmapper – fjorårets rapporter IOP,kartlegginger og sakkyndighetsvurd.leses Hente inn info om nye elever som er kommet i løpet av sommeren. FERIE! Juni ”Førskoledag” – eget opplegg Rektor og leder SFO har foreldremøte med de nye 1.klasseforeldrene mens ungene er i skolen. Max 1 time. ”Nye” 5. trinn har skoledag sammen med nye lærere. ” Nye ” 8. trinn har skoledag sammen med sine nye lærere. Gjennomgå TRAS med lærerne på 1. trinn, overføringsskjemaene, mapper og innskrivingsskjemaene. Overføring av avgangskarakterer til VIGO ( Frank )

2

3

4

5


Laste ned ppt "ÅRSHJUL FOR OVERGANGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google