Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Eksempel 1 En italiensk og en norsk part inngår en kontrakt om agentur Etter noen år oppstår en tvist og krav opp til 5-6 år gamle blir lagt frem I henhold til norsk rett er de kravene som er eldre enn 3 år foreldet I henhold til italiensk rett er de kravene som er eldre enn 10 år foreldet Hvilke krav kan håndheves?

3 Eksempel 2 En italiensk statsborger bosatt i Norge gifter seg i Norge og skifter navn til fordel for ektefelles navn I henhold til norsk rett blir det tidligere navnet borte eller til mellomnavn I henhold til italiensk rett blir det nye navnet lagt til det tidligere – men det tidligere navnet forblir eneste etternavn Hvilket navn skal hun/han ha på sitt pass?

4 Internasjonal privatrett Regler om lovvalg Regler om domsmyndighet Ikke materiellrettslige regler

5 Læringskrav BA Den internasjonalprivatrettslige metode: –Hensyn bak den internasjonale privatretten; –Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler; –Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer; –Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public; Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett; Rettsvalget i kontraktsretten, personretten, familieretten og arveretten

6 Læringskrav MA I tillegg til læringskrav BA: Forholdet mellom internasjonal privatrett og voldgift; Norske domstolers internasjonale kompetanse; Rettsvalget i tingsretten, selskapsretten og erstatningsretten

7 Hovedlitteratur BA Giuditta Cordero-Moss, Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget 2013, kapitler 1, 2 og 3, samt kapittel 4 pkt 3,4,og 5 (225 sider) Helge J. Thue, Internasjonal personrett, familierett og arverett. De alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer, Gyldendal 2002, s. 217-228, 295-300, 305- 311, 382-440, 505-575 (150 sider) Marie Nesvik, Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok), Institutt for privatretts stensile serie 2014 ( 55 sider)

8 Hovedlitteratur MA Hovedlitteratur Giuditta Cordero-Moss, Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget 2013 (360 sider). Helge J. Thue, Internasjonal personrett, familierett og arverett. De alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer, Gyldendal 2002, s. 217- 228, 295-300, 305-311, 382-440, 505-575 (150 sider) Marie Nesvik, Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok), Institutt for privatretts stensile serie 2014 ( 55 sider) Kurt Siehr, Fraude à la lois and European Private International Law, Essays in Honour of Michael Bogdan, Juristförlaget i Lund 2013, s. 521-538 (18 sider)

9 Hjelpemidler Europeisk internasjonal privatrett, Institutt for privatretts Stensilserie B nr 61 2014

10 Forelesingsplan 1.Kilder 2.Metode 3.Begrensinger 4.Beskyttelse av svakere parter 5. Kontraktsrett 6. Harmonisert, ikke-nasjonal kontraktsrett 7. Familie-, arve- og personrett 8. Erstatningsrett 9. Tingsrett 10. Selskapsrett


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google