Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Norsk IPR Hovedregel: –Partsautonomi Alminnelige regel: –Nærmeste tilknytning –Selgerens bopel Begrensninger: –Ordre Public –Internasjonalt preseptoriske regler –Andre konfliktregler

3 Romakonvensjonen Hovedregel: –Partsautonomi Alminnelige regel: –Nærmeste tilknytning –Debitors bopel Begrensninger: –Internasjonalt preseptoriske regler –Ordre Public –Andre Konfliktregler

4 Partsautonomi – norsk IPR Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp (3.4.1964): §3. Kjøpet står under rettsreglane i det landet som kjøpar og seljar har avtala med reine ord eller som på annan måte går klårt fram av avtalen. Forsikringslovvalgsloven 27.111992 nr. 111 § 9a

5 Partsautonomi - Roma Article 3 - Freedom of choice 1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice must be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the contract.

6 Partsautonomi – norsk ulovfestet rett Partsautonomi gjelder også utover kjøps- og forsikringskontrakter –Analogi fra l.3.4.1964 nr.1? –Uttrykk for generelt anerkjent prinsipp innenfor IPR? –Anvendelse av alminnelige avtalefrihet i obligasjonsretten?

7 Hjemmel for Partsautonomi-I Art. 3 Roma er videre enn § 3 l.1/1964 –Med reine ord/går klart frem av avtalen –Expressed/reasonable certainty by terms of contract or circumstances of the case Hvis analogi fra §3, skal begrensningen gjelde?

8 Hjemmel for Partsautonomi -II At partene kan velge er generelt anerkjent Innholdet varierer: –Forutsetninger –Rekkevidde –Virkning –Formkrav

9 Hjemmel for Partsautonomi-III Avtalefrihet er innenfor obligasjonsretten Partsautonomi utelukker anvendelsen av obligasjonsretten

10 Hjemmel for Partsautonomi - IV Ulovfestet prinsipp i norsk IPR Hensyn til harmonisering og forutsigbarhet

11 Partsautonomi – virkning -I Kollisionsrettslige henvisning –Alminnelig anerkjent Materiellrettslige henvisning –Aktuell ved interne kontrakter: art. 3.3 Roma: 3. The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other elements relevant to the situation at the time of the choice are connected with one country only, prejudice the application of rules of the law of that country which cannot be derogated from by contract, hereinafter called "mandatory rules".

12 Partsautonomi – virkning -II Hva kan partene velge? –Også tredje lands lov ”Taktiske” valg er vanskelig Motpartens lov bør ikke alltid unngås Lett tilgjengelig og stabil lov –Valg av lex mercatoria erstatter ikke lovvalg Roma: ”law” Greenpaper

13 Partsautonomi – virkning -III Kontrakten blir underlagt den valgte lov –Innenfor partsautonomiens rekkevidde Andre lovvalgsregler på spesifikke rettsområder Internasjonalt preseptoriske regler –Med ordre public som begrensning


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google