Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt
Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Norsk IPR Hovedregel: Alminnelige regel: Begrensninger: Partsautonomi
Nærmeste tilknytning Selgerens bopel Begrensninger: Ordre Public Internasjonalt preseptoriske regler Andre konfliktregler

3 Romakonvensjonen Hovedregel: Alminnelige regel: Begrensninger:
Partsautonomi Alminnelige regel: Nærmeste tilknytning Debitors bopel Begrensninger: Internasjonalt preseptoriske regler Ordre Public Andre Konfliktregler Kan se ut som om norsk og europeisk rett er like, men det er en del forskjell: Viktigste er nærmeste tilknytning – brukes i Roma som forutsigbar regel eller som redskap for å vurdere alle omstendigheter?

4 Partsautonomi – norsk IPR
Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp ( ): §3. Kjøpet står under rettsreglane i det landet som kjøpar og seljar har avtala med reine ord eller som på annan måte går klårt fram av avtalen. Forsikringslovvalgsloven nr. 111 § 9a

5 Partsautonomi - Roma Article 3 - Freedom of choice
1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice must be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the contract.

6 Partsautonomi – norsk ulovfestet rett
Partsautonomi gjelder også utover kjøps- og forsikringskontrakter Analogi fra l nr.1? Uttrykk for generelt anerkjent prinsipp innenfor IPR? Anvendelse av alminnelige avtalefrihet i obligasjonsretten?

7 Hjemmel for Partsautonomi-I
Art. 3 Roma er videre enn § 3 l.1/1964 Med reine ord/går klart frem av avtalen Expressed/reasonable certainty by terms of contract or circumstances of the case Hvis analogi fra §3, skal begrensningen gjelde? Eks: avtalen sier ingenting men partene har alltid tolket den på basis av en viss lov Valg av forum anses internasjonalt ikke som tilstrekkelig

8 Hjemmel for Partsautonomi -II
At partene kan velge er generelt anerkjent Innholdet varierer: Forutsetninger Rekkevidde Virkning Formkrav Forutsetninger: når er en avtale internasjonal Rekkevidde: om IPR har andre konfliktregler som begrenser PAs rekkevidde Virkning: om det er materiellrettslig eller kollisionsrettslig Formkrav: om det må være skriftlig

9 Hjemmel for Partsautonomi-III
Avtalefrihet er innenfor obligasjonsretten Partsautonomi utelukker anvendelsen av obligasjonsretten

10 Hjemmel for Partsautonomi - IV
Ulovfestet prinsipp i norsk IPR Hensyn til harmonisering og forutsigbarhet

11 Partsautonomi – virkning -I
Kollisionsrettslige henvisning Alminnelig anerkjent Materiellrettslige henvisning Aktuell ved interne kontrakter: art. 3.3 Roma: 3. The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other elements relevant to the situation at the time of the choice are connected with one country only, prejudice the application of rules of the law of that country which cannot be derogated from by contract, hereinafter called "mandatory rules".

12 Partsautonomi – virkning -II
Hva kan partene velge? Også tredje lands lov ”Taktiske” valg er vanskelig Motpartens lov bør ikke alltid unngås Lett tilgjengelig og stabil lov Valg av lex mercatoria erstatter ikke lovvalg Roma: ”law” Greenpaper Finnes ikke en lov som er bedre for en selger og en som er bedre for en kjøper. Kan finnes i spesielle områder (engelsk rett er bedre for trasnportøren) Stort sett: common law passer mer på avtalen, norsk rett på rimelighet Vanskelig å forutse hvilken en selv kommer til å påberope seg (med mindre man planlegger å misligholde e.g. tilbakekalle tilbud: engelsk rett. Lex: prinsippene henviser til OMR (pluss problemer ved tomrom); CISG henviser til bakgrunnsrett (for eksempel validity, specific performance). De andre kilder er ikke systematisk.

13 Partsautonomi – virkning -III
Kontrakten blir underlagt den valgte lov Innenfor partsautonomiens rekkevidde Andre lovvalgsregler på spesifikke rettsområder Internasjonalt preseptoriske regler Med ordre public som begrensning


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google