Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

2 Hovedoppgaver Forebygging av branner, eksplosjoner og store ulykker Elsikkerhet Forbrukerrettet forebyggende arbeid Nasjonal beredskap Kommunal beredskap og kriseledelse Sivilforsvaret - statlig forsterkningsressurs - egenbeskyttelse

3 Avdeling for risikovirksomheter og produktsikkerhet Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester Leketøy-fysiske,mekaniske og termiske egenskaper Lekeplassutstyr Personlig verneutstyr Spe- og småbarnsutstyr Klatring, riding,rafting etc. Produsenter, importører, detaljister og tilbydere av tjenester har en aktsomhetsplikt som innebærer krav til levering av sikre produkter og tjenester.

4 Det er fali`, det !

5 Samarbeid gir grunnlag for samordning av tiltak og aktiviteter

6 Samarbeid-en felles utfordring Felles mål-reduksjon av skader Felles tiltak overfor felles målgrupper Enhetlig opptreden overfor publikum Samlet ressursbruk i det forbyggende arbeidet gir større effekt i målgruppene Basiskunnskapen om skadebildet må styrkes Bedre kunnskap og forståelse for risiko i samfunnet

7 Samarbeid og samordning- forutsetninger Definer aktørene og målet Konkretisere og beskrive samarbeidet Knytte samarbeidet til definerte aktiviteter Menneskelige ressurser og kompetanse Økonomi Ledelsesforankring Forpliktende og beskrivende dokumenter Regelmessig oppfølging og rapportering Vær tålmodig-TTT!

8 Samarbeid og samordning Alle aktørene innen et definert område som har et forbedringspotensiale ”plikter” å samarbeide på generelt grunnlag og samordne praktiske tiltak og aktiviteter innen skadeforebyggende arbeid.


Laste ned ppt "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google