Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidig høreapparatformidling SH-dir. 2007. Problemstilling •Uklare ansvarsforhold •Mange aktører •Lange ventetider •Forskjeller avhengig av bosted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidig høreapparatformidling SH-dir. 2007. Problemstilling •Uklare ansvarsforhold •Mange aktører •Lange ventetider •Forskjeller avhengig av bosted."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidig høreapparatformidling SH-dir. 2007

2 Problemstilling •Uklare ansvarsforhold •Mange aktører •Lange ventetider •Forskjeller avhengig av bosted •Svakheter i økonomistyringen (Riksrev.) •Mangelfull statistikk og oversikt over tildelte apparater •Manglende gjenbruk

3 Tidligere utredning (2003) Anbefaler høreapp.formidlingen overført til NAV-HMS Utredning lagt på is

4 Nytt forslag (2007) •RHF skal ha ansvaret for all h.app.virksomhet •Sykehusene gjør avtale med privat- praktiserende ved behov (> 3 mnd. ventetid) •Høresentralene skal styrkes med flere stillinger (!) •Det offentlige tilbud utbygges i hele landet •Bindende avtaler mellom aktørene •Klare henvisningsrutiner

5 Høresentralene •Bemanning (lege, audiograf, audiopedagog, audioingeniør), plan for oppgavefordeling •Styrket ambulerende virksomhet •Nærere samarbeid med kommunenes hørselskontakter og komm. rådgivn.kontor •’Fylkesaudiograf’ geografisk plassert på HS, kontaktperson med kommunene •Tettere samarbeid med Statped., spesielt mht. barn

6 Avtalespesialister •I prinsippet samme krav som til HS •Aktivitet etter avtale med HS og styrt av HS •Skal ha ansatt audiograf •Må ha retningslinjer for pedagogisk tilbud! •Kan ikke sende pas. direkte til leverandør med dekning

7 Helseministeren i Norge 2006: Folk skal ikke tjene penger på helse Bruken av private kommersielle aktører skal begrenses Det skal primært benyttes offentlig kapasitet

8 Generelt •Generelle kvalitetskrav som vil gjelde alle •Utvidet kurstilbud til brukere (gjennom LMS) •Iverksetting av individuell plan for pasienten •Egne program for de med spesielle behov, eks. nyfødte, CI •Kommunale rådgivningskontor i de større kommuner, evt. interkommunale enheter •Kommunenes koordinerende enhet for rehabilitering knyttes til hørselskontaktene •Likemannsarbeidet integreres (hørselshjelpere)

9 ……generelt •Innkjøp og lager sentraliseres gjennom NAV- HMS •Sentralisering av søknadsbehandling (NAV- HMS) •Landsdekkende register over tildelte app. •Bedre kontroll vedr. vurdering av rep.behov (evt. anbud) •Landsdekkende gjenbrukssystem •Utarbeidelse av nye forskrifter og kvalitetskrav •CI (ekstern del) får full dekning (tilsv. BAHA)

10 NAV (avvikende forslag) •Tilskuddsordning •H.app. skal være brukers eiendom •Gjenbruk derfor ikke aktuelt •Reparasjon dekkes etter regning •Behov for app. dokumenteres av ØNH-lege (som i dag), søknad vurderes av NAV-HMS •Ingen anbudsordning, innkjøp eller lager hos NAV •Ingen endring vedr. CI

11 Veien videre •Rapport med tilråding fra SH-dir. sendes HOD og AID •Evt. forslag fra dep. ut på høring •Tidsaspekt ??? •Resultat ???


Laste ned ppt "Fremtidig høreapparatformidling SH-dir. 2007. Problemstilling •Uklare ansvarsforhold •Mange aktører •Lange ventetider •Forskjeller avhengig av bosted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google