Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaminasjon av tourniqueter og postoperative sårinfeksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaminasjon av tourniqueter og postoperative sårinfeksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaminasjon av tourniqueter og postoperative sårinfeksjoner

2 Problemstilling Hvordan kan operasjonssykepleieren bidra til å forebygge postoperative sårinfeksjoner hos ortopediske pasienter som opereres med bruk av tourniquet?

3 Definisjon av begreper
Postoperativ sårinfeksjon er en infeksjon som oppstår etter gjennomgått kirurgisk inngrep. Det oppstår i eller utgår fra operasjonslokalisasjonen, og omfatter også infeksjoner i organ og hulrom. Postoperative sårinfeksjoner blir delt inn i tre typer. Disse er overflatisk postoperativ sårinfeksjon, dyp postoperativ sårinfeksjon, og postoperativ sårinfeksjon i indre organ eller hulrom.

4 Definisjon av begreper
Tourniquet en tourniquet kan defineres som en sammentrekkende eller komprimerende enhet som brukes til å kontrollere venøs og arteriell sirkulasjon i en ekstremitet for en periode.

5 Definisjon av begreper
Koagulasenegative stafylokokker De koagulasenegative stafylokokker, spesielt stafylokokkus epidermidis og stafylokokkus homini, utgjør en av de viktigste og største bakteriegrupper i den normale hud- og slimhinneflora hos de fleste mennesker. De koagulasenegative stafylokokker kan også fremkalle sykdom. Stafylokokkus epidermidis kan gi infeksjoner ved innsetting av fremmedlegemer i kroppen.

6 Definisjon av begreper
Koagulasenegative stafylokokker er nå de vanligste bakterier funnet ved infeksjon i ledd, i forbindelse med kneprotesekirurgi og kneartroskopier.

7 Lovverk Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven Lov om smittevern Forskrift om smittevern i helsetjenesten

8 Yrkesetiske retningslinjer: grunnlag for operasjonssykepleiers handling

9 Operasjonssykepleiers funksjon og ansvarsområde
Forebyggende funksjon Pedagogisk ansvar

10 Metode Søkemotorer: Bibsys, Medline, Swemed, Cochrane, Helsebiblioteket. Ramme: perioden Struktur på artiklene: I – introduksjon M – metode R – resultat O – og D – diskusjon

11 Forskningsartiklene Thompson S.M., Middleton M., Farook M., Cameron- Smith A., Bone S., Hassan A. (2011) “The effect of sterile versus non-sterile tourniquets on microbiological colonization in lower limb surgery” Sammenliknet grad av kontaminasjon mellom sterile og usterile tourniqueter gjennom et randomisert kontrollert studie. Av 34 usterile tourniqueter var 23 kontaminerte med diverse mikroorganismer. Totalt 68% kontaminasjon Daruwalla ZJ., Rowan F., Finnegan M., Fennell J., Neligan M. (2011) ”Exsanguinators and tourniquets: Do we need to change our practice?”.

12 Største andel mikroorganisme på 32% var bakterien koagulasenegative stafylokokker.
De sterile tourniquetene hadde ingen kontaminasjon etter bruk. Etter funnene gjort i forskningen, anbefaler Thompson et.al at sterile tourniqueter blir brukt istedet for usterile tourniqueter. De foreslår at dette blir en del av NICE guidelines (National Insitute for Health and Clinical Excellence), som et tiltak for forebygging av postoperative sårinfeksjoner.

13 Daruwalla ZJ. , Rowan F. , Finnegan M. , Fennell J. , Neligan M
Daruwalla ZJ., Rowan F., Finnegan M., Fennell J., Neligan M. (2011) ”Exsanguinators and tourniquets: Do we need to change our practice?” Vurderte grad av kunnskap hos helsepersonell, rengjøringsmetoder og behovet for opplæring av helsepersonell. For å dokumentere grad av kunnskap, ble det delt ut spørreskjema basert på retningslinjer om håndtering og bruk av tourniqueter fra Association of perioperative nursing.

14 Effekten av rengjøringsrutinen med såpe og vann av tourniquetene ble undersøkt.
8 av 10 tourniqueter var kontaminerte. De hadde vekst av koagulasenegative stafylokokker, spesifikt stafylokokkus epidermis, etter rengjøring.

15 Ahmed SMY. , Ahmad R. , Case R. , Spencer RF (2009)
Ahmed SMY., Ahmad R., Case R., Spencer RF (2009). “A study of microbial colonization of orthopaedic tourniquets”. Ahmed et.al hevder i sin studie at de fleste sykehus har ingen prosedyre for rengjøring av tourniqueter, brukt ved ortopedisk kirurgi. De undersøkte 20 tourniqueter. 20 av 20 tourniqueter var kontaminerte.

16 Koagulasenegative stafylokokker utgjorde 96% av mikroorganismene funnet på tourniquetene.
Etter rengjøring med såpe og vann, ble tourniquetene desinfisert med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Man registrerte en reduksjon i kontaminasjon på 99,2%.

17 Brennan SA. , Walls RJ. , Smyth E. , Mulla TA. , O`Byrne JM (2009)
Brennan SA., Walls RJ., Smyth E., Mulla TA., O`Byrne JM (2009). ”Tourniquets and exsanguinators: a potential source of infection in the orthopedic operating theater?”. Formålet med studien var å se hvor mye vekst det var av mikroorganismer på tourniquetene, og deres mulige rolle i utviklingen av postoperative sårinfeksjoner, og hvilken rengjøringsmetode som har best effekt.

18 Sykehus A: alkoholfrie våtservietter. Ingen funn.
Sykehus B: alkoholbaserte våtservietter. Ett positivt funn. Sykehus C: Rengjøring med såpe og vann. 8 av 28 prøver var kontaminerte.

19 Walsh E. F. , Ben-David D. , Ritter M. , Mechrefe A. , et al
Walsh E.F., Ben-David D., Ritter M., Mechrefe A., et al. Orthopedics. (2006). ”Microbial Colonization of Tourniquets Used in Orthopedic surgary. Påstår i sin studie at usterie tourniqueter kan være forurenset med mikrobiell hudflora, siden de ikke rutinemessig desifiseres. De kan dermed være en risikofaktor for utvilking av postoperative sårinfeksjoner.

20 Sammenliknet kontaminasjonen av usterile og sterile tourniqueter.
Påpeker at det ikke finnes standardisert prosedyre på desinfisering av tourniqueter mellom hvert bruk.

21 Rourke C. , Bates C. , Read C (2001)
Rourke C., Bates C., Read C (2001). “Poor hospital infection control practice in venepuncture and use of tourniquets”. Registrerte type kontaminasjon av 200 venestasemansjetter brukt ved innleggelse av perifer venekanyle. Resultatene i spørreundersøkelsen viste av kun 42% av de spurte vasker hendene før og etter innsetting av perifer venekanyle. Koagulasenegative stafylokokker ble funnet på samtlige av venestasemansjettene bortsett fra en.

22 Helsetjenesteassosierte infeksjoner

23 Konsekvenser av postoperative sårinfeksjoner
Funn av mikroorganismer og effekt av tiltak for rengjøring Mangel på prosedyrer for renhold og touriqueter Undervisning og utvikling av prosedyrer

24 Konklusjon Ansvaret for utarbeidelse av prosedyrer ligger også på et ledernivå. Dagens praksis med vask av tourniqueter med såpe og vann er ikke god nok, men trengs å oppdateres. Dersom ny prosedyre ikke blir utarbeidet og fulgt opp, bør sterile tourniqueter være det eneste alternativet.


Laste ned ppt "Kontaminasjon av tourniqueter og postoperative sårinfeksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google