Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nesekirurgi i avtalepraksis Sverre Dølvik, Asker Elin Johanne Katle, Stavanger US/ Haukeland Sverre Steinsvåg,Sørlandet sykehus/ Haukeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nesekirurgi i avtalepraksis Sverre Dølvik, Asker Elin Johanne Katle, Stavanger US/ Haukeland Sverre Steinsvåg,Sørlandet sykehus/ Haukeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nesekirurgi i avtalepraksis Sverre Dølvik, Asker Elin Johanne Katle, Stavanger US/ Haukeland Sverre Steinsvåg,Sørlandet sykehus/ Haukeland

2 Agro øre-nese-hals-klinikk, Asker • Generell ØNH-praksis • En lege, sykepleier, audiograf og legesekretær i hel stilling • Operasjonssykepleier i 20 prosent stilling

3 Virksomheten spenner over: • Allergologi inklusive hyposensibilisering • Audiologi; hørsel, svimmelhet, øresus • Pediatrisk ØNH • Operasjoner: Tonsillektomi, adenotomi, «dren» (K-takster) Nesekirurgi; anbudsbaserte avtaler med HSØ- RHF

4

5 Rhinologiske inngrep • Septumplastikk • Conchareduksjoner • Endoskopisk bihulekirurgi

6 Metode • Prospektivt undersøkt resultatene over en to-årsperiode • Septumplastikk, med eller uten conchareduksjoner • Conchareduksjoner

7 Målsetting • Å evaluere effekten på symptomskår i standardisert spørreskjema på VAS- skala • Utfyllt før operasjon og ved avsluttende etterkontroll

8 ‘ •‘•‘

9 Inklusjonskriterier • Kliniske symptomer • Klinisk undersøkelse inklusive naso- epifaryngoskopi før og etter avsvelling • Symptomskår på spørreskjema

10 Anestesimetode og monitorering • Septumplastikk: Lokalbedøvelse med tetrakain-adrenalin tamponger, injeksjon av ca 5 ml 10 mg/ml Xyl./Adr. 200 mg kokain på pinner. Sedasjon: 50 mcg Fentanyl og 5 mg Stesolid iv. • Conchareduksjoner ( radiofrekvens): Tetrakain-adrenalintamponger, injeksjon av ca 5 ml 10mg/ml Xyl/adr. Ingen sedasjon. • Tilkoblet vanlig overvåkningsunit.

11 Resultater • Begge prosedyrer ga signifikant reduksjon av symptomer. • Septumplastikk hadde noe større effekt enn conchareduksjoner.

12 Resultater

13

14

15

16

17

18 • Forskjell i nesetetthet mellom de med og de uten asthma? Nei • Forskjell i nesetetthet mellom de med og de uten allergi? Nei • Forskjell i nestetthet mellom kjønn? Nei • Heller ikke forskjell på VAS totalt mellom disse gruppene

19 Diskusjon • Effekten av disse prosedyrene har vært omdiskutert. • The Journal of Laryngology and Otology 121.11 ( Nov. 2007) 1060-63: N J Calder, I R Swan.« Patients reported minimal improvement in their health-related quality of life following septal surgery» ( The Scottish ENT outcomes study and the North Glasgow Health Service Trust)

20 Diskusjon • The Laryngoscope 123.1 ( Jan 2013) Sadaghat, Busaba, Cunningham. «Clinical assessment is an accurate predictor of which patients will need septoplasty»

21 Konklusjon • Undersøkelsen viser signifikant positiv effekt av begge inngrepene på nesten alle parametrene.50-60% bedring på VAS. • Preoperativ evaluering av symptomer på VAS spørreskjema sammen med klinisk undersøkelse gir en god seleksjon av pasienter til kirurgi. • Inngrepene egner seg godt i spesialistpraksis utenfor sykehus.


Laste ned ppt "Nesekirurgi i avtalepraksis Sverre Dølvik, Asker Elin Johanne Katle, Stavanger US/ Haukeland Sverre Steinsvåg,Sørlandet sykehus/ Haukeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google