Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En-port appendektomi Våre første erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En-port appendektomi Våre første erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 En-port appendektomi Våre første erfaringer
Lars L Eftang Akershus universitetssykehus MBBS Kirkenes sykehus Geir Arne Larsen Akershus universitetssykehus MD PhD

2 Appendektomi Appendektomi er det vanligste gastrokirurgiske akuttinngrepet i Norge. Tre-port laparoskopi er standard på de fleste norske sykehus. Utføres 520 appendektomier per år Ahus av generell kirurgisk primærvakt (0-3 års kirurgi) og sekundærvakt (3-6 års kirurgi) Ca 30 appendektomier per år på Kirkenes sykehus

3 En-port appendektomi Teoretiske fordeler: mindre infeksjonsrisiko, bedre kosmetisk resultat, mindre smerte. Potensielle ulemper: høy vanskelighetsgrad, operasjonstid, spesialutstyr, kostnad.

4 Målsetning Er en-port appendektomi egnet som standardmetode ved akutt appendektomi? Kan metoden utføres trygt med standard laparoskopiske instrumenter? Kan metoden innføres som et lavterskel introduksjonsinngrep før mer avansert en-port kirurgi?

5 Trygg kirurgi Antall Operasjonstid Postop liggetid Goel et al (2011) Singapore 30 80 1,9 Park et al (2012) Korea 42 52 2,6 Arnos et al (2012) Kina 27 3,8 Meyer et al (2011) Tyskland 8 69 De Armas et al (2011) USA 50 54 Shawn et al (2011) USA 180 35 0,9 Samtlige studier konkluderte med at en-port appendektomi er trygt med få komplikasjoner.

6 Material og metode 47 pasienter med kliniske funn forenlig med akutt appendisitt ble operert med en-port teknikk i perioden mars 2010 – oktober 2012 på Akershus universitetssykehus og Kirkenes sykehus. Pasientene ble fortløpende og uselektert inkludert av to vaktgående kirurger med lang erfaring med tre-port laparoskopisk appendektomi.

7 Fortløpende og uselektert inkluderte pasienter
Pasientkarakteristikk, gjennomgått en-port appendektomi Alder (år) 31,4 (9-63) BMI 24,7 (20-33) Menn 25 Kvinner 22 Tid mellom symptomdebut og operasjon (døgn) 1,4 (0,5-4)

8 Operasjonsmetode Hud og fascie ble insidert mm sentralt i umbilikus. Utstyr: 5/10 mm 30⁰ optikk, rette atraumatiske fattetenger, bipolar diatermi og saks. Appendiks ble delt ved basis mellom 2 looper eller med stapler. Bukfascien ble lukket fortløpende med 1 monofilament resorberbar tråd. Intrakutan resorberbar sutur i hud.

9 Adekvat triangulering

10 Resultater Antall påbegynte en-port operasjoner 48
Konvertert til tre-port appendektomi 1 Konvertert til laparotomi ingen Histologi Normal: 3, perforert: 5, flegmonøs: 39 Median operasjonstid i min. 43 Peroperative komplikasjoner Postoperativ innleggelsestid 1,4 døgn Reinnleggelser 3 (smerter) Reoperasjoner 1 (fenestrering av ovarialcyste) Kjente komplikasjoner 1 arrbrokk

11 Operasjonstid for to kirurger
Kirurg A Kirurg B Antall en-port appendektomier 31 16 Median operasjonstid (min) 41 46 Korteste og lengste inngrep 28 – 77

12 Læringskurve

13 Diskusjon Inngrepet synes trygt uten fare for per- eller postoperative komplikasjoner. Rette laparoskopiske instrumenter er godt egnet for en-port appendektomi. Operasjonstid nærmer seg tre-port laparoskopisk appendektomi. Lav operasjonstid og liggetid sammenlignet med utenlandske studier. Læringskurven for to kirurger er svært lik og ser ut til å slutte etter ca 20 inngrep. Metoden er godt egnet for kirurger med erfaring i tre-port appendektomi. Egnet lav-terskel introduksjon til mer avansert en-port kirurgi


Laste ned ppt "En-port appendektomi Våre første erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google