Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En-port appendektomi Våre første erfaringer Lars L EftangAkershus universitetssykehus MBBSKirkenes sykehus Geir Arne LarsenAkershus universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En-port appendektomi Våre første erfaringer Lars L EftangAkershus universitetssykehus MBBSKirkenes sykehus Geir Arne LarsenAkershus universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 En-port appendektomi Våre første erfaringer Lars L EftangAkershus universitetssykehus MBBSKirkenes sykehus Geir Arne LarsenAkershus universitetssykehus MD PhD

2 Appendektomi • Appendektomi er det vanligste gastrokirurgiske akuttinngrepet i Norge. • Tre-port laparoskopi er standard på de fleste norske sykehus. • Utføres 520 appendektomier per år Ahus av generell kirurgisk primærvakt (0-3 års kirurgi) og sekundærvakt (3-6 års kirurgi) • Ca 30 appendektomier per år på Kirkenes sykehus

3 En-port appendektomi • Teoretiske fordeler: mindre infeksjonsrisiko, bedre kosmetisk resultat, mindre smerte. • Potensielle ulemper: høy vanskelighetsgrad, operasjonstid, spesialutstyr, kostnad.

4 Målsetning • Er en-port appendektomi egnet som standardmetode ved akutt appendektomi? • Kan metoden utføres trygt med standard laparoskopiske instrumenter? • Kan metoden innføres som et lavterskel introduksjonsinngrep før mer avansert en-port kirurgi?

5 Trygg kirurgi AntallOperasjonstidPostop liggetid Goel et al (2011) Singapore30801,9 Park et al (2012) Korea42522,6 Arnos et al (2012) Kina273,8 Meyer et al (2011) Tyskland869 De Armas et al (2011) USA5054 Shawn et al (2011) USA180350,9 Samtlige studier konkluderte med at en-port appendektomi er trygt med få komplikasjoner.

6 Material og metode • 47 pasienter med kliniske funn forenlig med akutt appendisitt ble operert med en-port teknikk i perioden mars 2010 – oktober 2012 på Akershus universitetssykehus og Kirkenes sykehus. • Pasientene ble fortløpende og uselektert inkludert av to vaktgående kirurger med lang erfaring med tre-port laparoskopisk appendektomi.

7 Fortløpende og uselektert inkluderte pasienter Pasientkarakteristikk, gjennomgått en-port appendektomi Alder (år)31,4 (9-63) BMI24,7 (20-33) Menn25 Kvinner22 Tid mellom symptomdebut og operasjon (døgn)1,4 (0,5-4)

8 Operasjonsmetode • Hud og fascie ble insidert 15-25 mm sentralt i umbilikus. • Utstyr: 5/10 mm 30⁰ optikk, rette atraumatiske fattetenger, bipolar diatermi og saks. Appendiks ble delt ved basis mellom 2 looper eller med stapler. • Bukfascien ble lukket fortløpende med 1 monofilament resorberbar tråd. Intrakutan resorberbar sutur i hud.

9 Adekvat triangulering

10 Resultater Antall påbegynte en-port operasjoner48 Konvertert til tre-port appendektomi1 Konvertert til laparotomiingen HistologiNormal: 3, perforert: 5, flegmonøs: 39 Median operasjonstid i min.43 Peroperative komplikasjoneringen Postoperativ innleggelsestid1,4 døgn Reinnleggelser3 (smerter) Reoperasjoner1 (fenestrering av ovarialcyste) Kjente komplikasjoner1 arrbrokk

11 Operasjonstid for to kirurger Kirurg AKirurg B Antall en-port appendektomier3116 Median operasjonstid (min)4146 Korteste og lengste inngrep26 - 9028 – 77

12 Læringskurve

13 Diskusjon • Inngrepet synes trygt uten fare for per- eller postoperative komplikasjoner. • Rette laparoskopiske instrumenter er godt egnet for en-port appendektomi. • Operasjonstid nærmer seg tre-port laparoskopisk appendektomi. • Lav operasjonstid og liggetid sammenlignet med utenlandske studier. • Læringskurven for to kirurger er svært lik og ser ut til å slutte etter ca 20 inngrep. • Metoden er godt egnet for kirurger med erfaring i tre-port appendektomi. • Egnet lav-terskel introduksjon til mer avansert en-port kirurgi


Laste ned ppt "En-port appendektomi Våre første erfaringer Lars L EftangAkershus universitetssykehus MBBSKirkenes sykehus Geir Arne LarsenAkershus universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google