Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rikshospitalet HF Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre Marit Helen Andersen og Fanny Bruserud, Transplantasjonskirurgisk sengepost Kirurgisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rikshospitalet HF Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre Marit Helen Andersen og Fanny Bruserud, Transplantasjonskirurgisk sengepost Kirurgisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rikshospitalet HF Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre Marit Helen Andersen og Fanny Bruserud, Transplantasjonskirurgisk sengepost Kirurgisk klinikk Rikshospitalet HF. Nordiatrans 2009

2 Rikshospitalet HF Disposisjon Bakgrunn Metode Tidligere forskning Resultater Pasienteksempler Diskusjon Konklusjon

3 Rikshospitalet HF Bakgrunn Levende giver av nyre er friske pasienter som gjennomgår et stort kirurgisk inngrep for å hjelpe et annet menneske til å få et bedre liv. 2001-2004 ved Rikshospitalet Randomisert studie for å sammenligne medisinske, økonomiske og pasientrapporterte mål ved laparoskopisk og åpent uttak av nyre. Andersen et al 2007 Data om postoperativ infeksjonsrate i løpet av pasientenes sykehusopphold ble samlet sekundært, og er fokus i denne presentasjonen.

4 Rikshospitalet HF Metode laparoskopisk kirurgi (63) 122 pasienter ble randomisert til konvensjonell åpen kirurgi (59)

5 Rikshospitalet HF Tidligere forskning Hva påvirker infeksjonsraten hos levende giver av nyre? • kirurg og operasjonsteam • fysiske forhold ved operasjonsstue • operasjonsmetode • operasjonstid • pasientkarakteristika som alder, røkere/ikke røkere, BMI • infeksjonsprofylakse Montgomery 2005, Zomorrodi 2008

6 Rikshospitalet HF Tidligere forskning Type infeksjon? Mest vanlig: • sårinfeksjon • pneumoni • urinveisinfeksjon Patel 2008 Illustrasjon av Aslaug Sødal Myrseth

7 Rikshospitalet HF Tidligere forskning Internasjonalt Montgomery 2005sårinfeksjon 6,8% Patel 2008sårinfeksjon 0,4 %, pneumoni 0,2 %, UVI 0,4% Laparoskopisk operasjonÅpen operasjon Brook 2005sårinfeksjon 3 %, pneumoni 6 % Nanidis 2008sårinfeksjon 1,9%sårinfeksjon 3,2% Nasjonalt Hartmann 2003sårinfeksjon 6 %, pneumoni 3,9 %, UVI 6,7 % Hyppighet?

8 Rikshospitalet HF Våre resultater Totalt 11 av 122 givere fikk infeksjoner, noe mindre enn i lignende studier Laparoskopisk operasjon Åpen operasjon Sårinfeksjon02 (3,4%) Pneumoni1 (1,7%) UVI2 (3,2%)5 (8,5 %)

9 Rikshospitalet HF Pasienteksempel 1. Sårinfeksjon Mann 46 år, røker 6-7 sigaretter daglig. Gjort åpen donor nefrektomi. Utviklet sårinfeksjon og flegmone* baktil i såret 5-6 dager etter operasjon. Diclocilbehandlet* pr os. Nedsatt allmen-tilstand, økende temperaturstigning og smerte, indikasjon for å åpne såret. Gjort drenasje av infisert flankesnitt. Ved fjerning av suturene strømmet rikelig med puss ut. Saltvannsskylling. Bact u.s. viste staphylococcus epidermis. Skifte fra peroral til i.v. antibiotikabehandling. CRP sank fra 80 til 30 i løpet av 3 dager. Re-oppstart PCA 4.postop dag på grunn av sårsmerter. Sykehusopphold (totalt 15 døgn) som følge av blant annet sårinfeksjon. * flegmone = utbredt infeksjon i underhud og bindevev som gir påvirkning av allmenntilstanden * penicillinaseresistent penicillin

10 Rikshospitalet HF Sykepleieplan

11 Rikshospitalet HF

12 Pasienteksempel 2. Pneumoni Mann 44 år, røker omlag 10 sigaretter pr dag, gjort åpent uttak av nyre. Temperaturstigning, pasienten sengeliggende og følte seg uvel. Rtg thorax viste venstresidig fortetning forenlig med bronchopneumoni. Behandlet med Amoxicillin* 500 mg x 3 i 6 dager. Sykehusopphold (totalt 12 døgn) som følge av pneumoni. * aminopenicillin

13 Rikshospitalet HF Diskusjon I vår studie av levende giver: • totalt få pasienter som fikk infeksjoner sammenlignet med internasjonal forskning. • flest sårinfeksjoner og UVI i gruppen som gjennomgikk åpen operasjon. • de som rammes: ubehag og sykdomsfølelse, eventuelt med smerter, dårlig matlyst og forsinket postoperativmobilisering. • forlenget rehabiliteringsperiode, eventuelt re-innleggelse.

14 Rikshospitalet HF Diskusjon Infeksjon påfører pasienten sykdom og ubehag. Hvordan redusere hyppighet? Profylakse Preoperativ informasjon Screening risikogruppe (alder, røkere, BMI) Hygiene Tidlig mobilisering Lungefysioterapi (peep) Sjekklister?

15 Rikshospitalet HF Ny WHO sjekkliste ved kirurgi fra 2008

16 Rikshospitalet HF Studie: Haynes 2009 (generell kirurgi) 3733 pasienter Sjekkliste ikke brukt 3955 pasienter Sjekkliste brukt Resultatet viste signifikant fall i sårinfeksjoner og komplikasjoner i gruppen der sjekkliste ble brukt.

17 Rikshospitalet HF Etikk Viktige spørsmål: …..God nok informasjon i beslutningsfasen til potensiell giver om mulige komplikasjoner av det å gi nyre? ….Når donasjon er bestemt: gjør vi nok for å forebygge infeksjon hos giver?

18 Rikshospitalet HF Konklusjon Totalt få pasienter fikk infeksjoner, men disse pasientene er i utgangspunktet friske. Enkle, forebyggende tiltak reduserer trolig infeksjonsraten.


Laste ned ppt "Rikshospitalet HF Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre Marit Helen Andersen og Fanny Bruserud, Transplantasjonskirurgisk sengepost Kirurgisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google