Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EBN Handelshøyskolen BI 30.06.2014 1 Interne arbeidsbetingelser Oversikt u Internasjonaliseringsmotiv u Leder holdninger og karakteristika u Den gode eksportsirkel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EBN Handelshøyskolen BI 30.06.2014 1 Interne arbeidsbetingelser Oversikt u Internasjonaliseringsmotiv u Leder holdninger og karakteristika u Den gode eksportsirkel."— Utskrift av presentasjonen:

1 EBN Handelshøyskolen BI Interne arbeidsbetingelser Oversikt u Internasjonaliseringsmotiv u Leder holdninger og karakteristika u Den gode eksportsirkel (ACE modellen) u Interne resurser u Internasjonaliseringsprosessen u Barrierer og problemer u Modell for analyse av interne arbeidsbetingelser

2 EBN Handelshøyskolen BI Internasjonaliseringsmotiv Proaktive Reaktive Operative Strategiske Leder aspirasjonVekst motiv Skatte fordel Unik fordel Sesong variasjonerSkala fordeler DiversifieringLæring Omgivelsesmessige endringer Profit Fallende hjemme- marked Overskudds-Eksternt sjokk kapasitetKonkurranse press Ekstern forespørsel

3 EBN Handelshøyskolen BI Leder karakteristika som påvirker internasjonalisering positivt u Utdannelse u Personlig erfaring fra utlandet (studier, oppvekst, besøk osv.) u Dynamisk ledelse (aggressiv vs passiv) u Åpen ledelse (åpen vs dogmatisk)

4 EBN Handelshøyskolen BI Leder holdninger u Markeds orientering u Risiko taking u Personlig aspirasjon u Holdninger til andre kulturer u Problem minimalisering

5 EBN Handelshøyskolen BI Den Gode Eksportsirkel Kompetanse Forankring Holdninger Ace Modellen

6 EBN Handelshøyskolen BI Interne Resurser Selskapet må ha tilgang til tilstrekkelige finansielle, produktmessige og teknologiske resurser.

7 EBN Handelshøyskolen BI Forandringsagenter u Ny ledelse eller medlem av ledergruppen u Forespørsel fra interessert kunde u Forespørsel fra interessert distributør u Informasjon om andre selskaper u NHO, bransjeforeninger og andre foreninger u Myndighetene, Eksportrådet,

8 EBN Handelshøyskolen BI INTERNASJONALISERINGSPROSESSSEN PrøveEkspansivIntensivMultinasj.Global eksporteksporteksportmarkedsf.markedsf. OperativemotivEnmannsshowdeltid Få, nære land MinimaltilpasningIndirektedistribusjon Kr Erfaring Gradvislæreprosess

9 EBN Handelshøyskolen BI INTERNASJONALISERINGSPROSESSSEN PrøveEkspansivIntensivMultinasj.Global eksporteksporteksportmarkedsf.markedsf. OperativeOperative motivmotiv EnmannsshowEnmansshow deltidheltid Få, nære landMange MinimalLite tilpasningtilpasning IndirekteIndirekte distribusjondistribusjon Kr Erfaring Gradvislæreprosess

10 EBN Handelshøyskolen BI INTERNASJONALISERINGSPROSESSSEN PrøveEkspansivIntensivMultinasj.Global eksporteksporteksportmarkedsf.markedsf. OperativeOperativeStrategiske/ motivmotivOperative EnmannsshowEnmansshowEksport deltidheltidavdeling Få, nære landMangeOfte konsentr. MinimalLiteKulturell tilpasningtilpasningtilpasning IndirekteIndirekteSalgskontor distribusjondistribusjoni hovedland Kr Erfaring Gradvislæreprosess

11 EBN Handelshøyskolen BI INTERNASJONALISERINGSPROSESSSEN PrøveEkspansivIntensivMultinasj.Global eksporteksporteksportmarkedsf.markedsf. OperativeHovedsakeligStrategiske/Hovedsakelig motivoperativeOperativestrategiske EnmannsshowEnmansshowEksportInternsjonal deltidheltidavdelingdivisjon Få, nære landMangeOfte konsentr. Utvidelse MinimalLiteKulturellKulturell tilpasningtilpasningtilpasningtilpasning IndirekteIndirekteSalgskontorBlandet distribusjondistribusjoni hovedland Kr Erfaring Gradvislæreprosess

12 EBN Handelshøyskolen BI INTERNASJONALISERINGSPROSESSSEN PrøveEkspansivIntensivMultinasj.Global eksporteksporteksportmarkedsf.markedsf. OperativeHovedsakeligStrategiske/HovedsakeligHovedsakelig motivoperativeOperativestrategiskeStrategiske EnmannsshowEnmansshowEksportInternsjonalGlobal deltidheltidavdelingdivisjonorganisasjon Få, nære landMangeOfte konsentr. Utvidelse“Alle” land MinimalLiteKulturellKulturellØkende tilpasningtilpasningtilpasningtilpasningstandardisering IndirekteIndirekteSalgskontorBlandetHovedsakelig distribusjondistribusjoni hovedlanddirekte Kr Erfaring int. Gradvislæreprosess

13 EBN Handelshøyskolen BI Rangering av problemområder Prøveeksport 1.Finansiering 2.Informasjon m.h.t. praktisk gjennomføring 3.Komunikasjon 4. Å gi teknsik produktrådgivning 5. Salg

14 EBN Handelshøyskolen BI Rangering av problemområder Ekspansiv eksport 1.Salg 2.Skaffe tilveie finansiell informasjon om kundene 3.Kommunikasjon 4.Problemer rundt det fysiske produkt 5.Markedsinformasjon 6.Informasjon om forretningskutymer

15 EBN Handelshøyskolen BI Rangering av problemområder Intensiv eksport 1. Kommunikasjon 2. Salg 3. Markedsinformasjon 4. Service oppfølging 5. Informasjon om forretningskutymer

16 EBN Handelshøyskolen BI Analyse av interne arbeidsbetingelser Motiv ACEmodellen Interneresurser Internasjonaliseringsprosessen Problemer/barrierer Modell for

17 EBN Handelshøyskolen BI Analyse av Bedriftens Bevegelser i Internasjonaliseringsprosessen Motiv ACEmodellen Interneresurser Internasjonaliseringsprosessen Problemer/barrierer EksterneArbeidsbet.

18 EBN Handelshøyskolen BI Kværner har 85% utenlandsandel. Hvilke områder innen interne og eksterne arbeidsbetingelser er betydningsfulle for en analyse av Kværners fremtidige internasjonaliseringsstrategier?


Laste ned ppt "EBN Handelshøyskolen BI 30.06.2014 1 Interne arbeidsbetingelser Oversikt u Internasjonaliseringsmotiv u Leder holdninger og karakteristika u Den gode eksportsirkel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google