Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til TrygVesta Nordens trygghetsleverandør Olav Sellevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til TrygVesta Nordens trygghetsleverandør Olav Sellevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til TrygVesta Nordens trygghetsleverandør Olav Sellevold

2 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 2 Torsk seminar 3-4 okt 2005 Scandic Bergen City  Presentasjon TrygVesta  Risiko bilde  Verdikjeden  Vilkår / dekninger

3 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 3 Konsern Tilstedeværelse

4 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 4 Konsern Nest størst i Norden Samlet nordisk marked estimeret til DKK 130 mia., CR f.e.r. (H1 03) Markedsandele etter bruttopremieindtekter, if Årsrapport

5 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 5 Industri Norge  Overordnet skal Industridivisjonen betjene kunder med mer enn 50 ansatte eller over kr 500.000 i premie derav ; konsernselskaper, internasjonale forsikringsprogrammer, komplekse og risikofylte bransjer, offentlig virksomhet.  Mål •Være den foretrukne samarbeidspartner innen forsikring og skadeforbyggelse •Markedets mest kompetente forsikringsrådgivere som bidrar til å overføre kompetanse til deg som kunde  Strategi •Individuell oppfølging av kundene •Rådgivning og oppbygging af forsikringspolicy/-program •Løsninger tilpasset kundens behov

6 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 6 Hva er viktigst for bedriften?  Få en oversikt over bedriftens samlede risikobilde  Ivareta ansatte.  HMS for å forebygge skade  Gode dekninger når personskade inntreffer  Forebygge skade  Være operativ og fortsatt lønnsom etter en skade  Ivareta forpliktelser  Beholde markedsandeler  Fungere administrativt  Overleve økonomisk etter storskade/større skader.

7 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 7 RISIKO BILDET

8 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 8 Faktorer som påvirker bedriftens eksistensgrunnlag Vi kan hjelpe med å redusere konsekvensen av denne risikoen for Dere

9 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 9 VERDIKJEDEN

10 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 10 HVILKE DEKNINGER HAR VI ? •FLYTENDE OPPDRETT MATFISK

11 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 11 FLYTENDE OPPDRETT MATFISK •UTVIDET HAVERI •SYKDOM •FORURENSNING OG ALGER (På nevnte farer) •MEROMKOSTNINGER •KOMBINERT TRANSPORT AV FISK (På nevnte farer) •UTVIDET FORURENSNING (På nevnte farer) •SANERING ILA/MATFISK (På nevnte farer) •FORENKLET HAVERI (På nevnte farer)

12 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 12 HVILKE DEKNINGER HAR VI ? •FLYTENDE OPPDRETT MATFISK •TRANSPORT AV LEVENDE ROGN, YNGEL OG SETTEFISK

13 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 13 TRANSPORT AV LEVENDE ROGN, YNGEL OG SETTEFISK •FULLE VILKÅR (A) •UTVIDET TRANSPORTULYKKE (B) •TRANSPORTULYKKE (C)

14 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 14 HVILKE DEKNINGER HAR VI ? •FLYTENDE OPPDRETT MATFISK •TRANSPORT AV LEVENDE ROGN, YNGEL OG SETTEFISK •FLYTENDE INSTALASJONER

15 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 15 FLYTENDE INSTALASJONER •UTSTYR 1.RISIKO •UTSTYR FAST SUM

16 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 16 HVILKE DEKNINGER HAR VI ? •FLYTENDE OPPDRETT MATFISK •TRANSPORT AV LEVENDE ROGN, YNGEL OG SETTEFISK •FLYTENDE INSTALASJONER •BYGNING PÅ FLYTENDE INSTALASJONER

17 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 17 BYGNING PÅ FLYTENDE INSTALASJONER •BYGNING FULLVERDI •BYGNING 1.RISIKO •VARER •INVENTAR / LØSØRE •MASKINER

18 06-07-2014Olav Sellevold presentasjons torske seminar 3-4 okt 2005 Side 18 Dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter 1. Forsikringsobjekt som plutselig og uforutsett har dødd i forsikringstiden. Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset svarer selskapet ikke for død som følge av: - sykdom - forurensing og miljø (herunder tap som følge av høy/lav temperatur og oksygensvikt) - alger, plankton eller maneter. 2. Forsikringsobjekt som er rømt, såfremt sikrede gjør det overveiende sannsynlig at rømningen skyldes en plutselig og uforutsett skade på anlegget, eller at uvedkommende har gjort det mulig for forsikringsobjektet å rømme. 3. Forsikringsobjekt som er stjålet, såfremt sikrede gjør dette overveiende sannsynlig.


Laste ned ppt "Velkommen til TrygVesta Nordens trygghetsleverandør Olav Sellevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google