Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rygge-Vaaler Sparebank Erfaring etter 2 år med eksterne investorer (Bankens grunnfondsbevis notert på Oslo Børs 1. nov 2005) Bransjeseminar om grunnfondsbevis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rygge-Vaaler Sparebank Erfaring etter 2 år med eksterne investorer (Bankens grunnfondsbevis notert på Oslo Børs 1. nov 2005) Bransjeseminar om grunnfondsbevis."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rygge-Vaaler Sparebank Erfaring etter 2 år med eksterne investorer (Bankens grunnfondsbevis notert på Oslo Børs 1. nov 2005) Bransjeseminar om grunnfondsbevis 13. sept 2007 Adm.dir. Ivar Listerud

2 2 Rygge-Vaaler Sparebank = l SpareBank 1 Fredrikstad l SpareBank 1 Moss l SpareBank 1 Rygge l SpareBank 1 Råde l SpareBank 1 Vestby l SpareBank 1 Våler 1. halvår 2008 etableres l SpareBank 1 Askim l SpareBank 1 Drøbak (Frogn)

3 3 Rygge-Vaaler Sparebank l Forvaltningskapital pr 30.6.07: NOK 10 mrd l Størrelse blant sparebankene (eks DnBNOR) –Nr. 1 i Østfold –Nr. 1 i Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar) –Nr. 3 på Østlandet –Nr. 14 i Norge

4 4 Rygge-Vaaler Sparebanks utvikling (forvaltningskapital) I forhold til de øvrige sparebankene i SpareBank 1-Alliansen 31.12.97-31.12.06

5 5 l Ble lagt vekt på bred forankring av prosessen –Drøftelser i ledergruppe og hovedstyret –Ett åt før beslutning om børsnotering, presentasjon og debatt i bankens forstanderskap med fokus på hva en børsnotering vil innebære Forberedelse av børsnotering

6 6 l Kapitaldekning var ikke hovedargumentet –Denne kunne banken økt ved utstedelse av for eksempel fondsobligasjoner l Børsnotering som et grunnlag for videre vekst og et viktig signal (internt og eksternt) om hvor banken vil l Opprettholde/forsterke nr 1-posisjonen i Østfold og søndre del av Akershus Børsnotering ble for banken et valg av strategisk retning

7 7 l Ha et "verktøy" i beredskap for at banken aktivt kan delta i en fremtidig omstrukturering i sparebankvesenet l Viktig for å sikre at banken i fremtiden anses som en attraktiv arbeidsgiver og kan tiltrekke seg og beholde god kompetanse l Banken ønsket å bli mer "synlig" i dens markedsområder og i finansmarkedet Børsnotering ble for banken et valg av strategisk retning

8 8 l Store krav til dokumentasjon –Due diligence-gjennomføringen gav interessante kommentarer og nye impulser –Fikk gjennomført en "oppdatering og fornying" av bankens presentasjonsmateriell (prospekt, presentasjon m.v.) l Interessante drøftelser og innputt i forbindelse med i.f.m. analytikernes verdivurdering av banken l God markedseffekt i forbindelse med tegningsperioden –Positiv omtale i lokale aviser –Stor interesse på lokale presentasjoner –Mange lokale tegnere. 43,6 % av totalt antall tegnere, utgjørende 37,5 % av den emiterte kapital. Gjennomføring av prosjektet

9 9 l Banken og bankens mål har blitt mer synlig –Det lokale marked og den lokale pressen –Bedriftsmarkedet –Henvendelser fra analytikere om bankens regnskaper/tall. l Banken opplever større interesse i fundingmarkedet –Flere henvendelser/tilbud l Positiv effekt blant bankens ansatte og tillitsmenn –Mange tegnet seg i emisjonen –Opplever at dette har hatt positiv og motiverende effekt l I sum har børsnoteringen bidratt betydelig til å bringe banken "et viktig skritt videre" i en positiv utvikling Oppsummering


Laste ned ppt "1 Rygge-Vaaler Sparebank Erfaring etter 2 år med eksterne investorer (Bankens grunnfondsbevis notert på Oslo Børs 1. nov 2005) Bransjeseminar om grunnfondsbevis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google