Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra vårt arbeide med produktivitetsforbedrende tiltak i Skanska Norge as. Frank Heine Jensen Helge Schiager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra vårt arbeide med produktivitetsforbedrende tiltak i Skanska Norge as. Frank Heine Jensen Helge Schiager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra vårt arbeide med produktivitetsforbedrende tiltak i Skanska Norge as.
Frank Heine Jensen Helge Schiager

2 Hvor kommer vi fra? Historikk
Typisk organisasjonsmodell i en totalentreprise Hvor kommer vi fra? Historikk Produksjonsledelse Produsenter Egenproduksjon

3 Egenproduksjon Smart 20 Vi må utvikle kompetansen og organiseringen av egenproduksjon for gjennomføring av egne prosjekter Mål: Vi skal måle effektiviteten på prosjektene våre. Vi skal ha et gjennomsnittlig effektivitetstall for selskapet på over 60%. Ingen prosjekter skal score under.

4 Egenproduksjonen i et strategisk perspektiv
Hensikt er å oppnå en mer effektiv produksjon gjennom Spesialisering Økt fokus Involvering av håndverkere Synliggjøring av egenproduksjonens prestasjoner Synliggjøring av grensesnitt mellom planlegging, prosjektering og tilrettelegging på den ene siden og produksjonen på den andre Konsekvenser for prosjektene Prosjektlederne får redusert myndighetsområde Dårlig planlegging, prosjektering og tilrettelegging blir lettere avslørt

5 Uttesting av organisasjonsmodeller
Fagansvar Egen enhet – felles økonomi m/prosjektet Egen enhet med eget resultatansvar Fagansvar: Bistand: Planlegging Akkorder Oppstart Spesialist kompetanse Tømmer og betong Ressursstyring Egen enhet Felles økonomi m/prosjektet Kalkyle utarbeides i enheten Har hånd om ressursene Ansvaret for kompetanse Ansvaret for disponering Den økonomiske risikoen ligger i prosjektet Egen økonomi

6 Produktivitet måling og forbedring

7 Håndbok Egenproduksjon

8 Koordinering - erfaringsutveksling

9 Fagansvar: Enheten minst berørt Bedre tilrettelegging i oppstart Hevet kompetanse på akkord Bistand i planlegging Faglige råd Større fokus

10 Egen enhet: Stor endring Forberedelse - implementering Behov for
på erfaren ledelse på priskompetanse på produktivitetsfokus Utfordrende grensesnitt mellom EP og prosjekt Tillit og respekt ”Motpoler” HMS - ansvar

11 Organisering Ledelse - ressurser
Håndverk Ledelse Prosjekt

12 Grensesnitt Prosjekt – EP ”Kultursjokk”
Prosjektstyring Egenproduksjon Håndverk

13 PGL ING - formenn Håndverkere

14 Takk for oppmerksomheten
Vi kommer kontinuerlig til å jobbe for å bedre vår kompetanse og vår konkurransekraft innenfor vår egenproduksjon. Dette er et arbeid som krever fokus og langsiktighet.


Laste ned ppt "Erfaringer fra vårt arbeide med produktivitetsforbedrende tiltak i Skanska Norge as. Frank Heine Jensen Helge Schiager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google