Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferanse – sosial dumping Skanska sine erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferanse – sosial dumping Skanska sine erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferanse – sosial dumping Skanska sine erfaringer
13. mai 2008 v/ Helge Schiager Skanska Norge AS

2 Fakta om Skanska i Norge
Skanska er en av Norges ledende entreprenørselskap, har etableringer over hele landet og er et heleid datterselskap i Skanska AB. Grunnlagt Omsetning NOK 11,1 mrd. Antall ansatte ca (inkl. døtre) Hovedkontor Oslo Kvalitetssertifisert NS-EN ISO 9001:2000 Miljøsertifisert NS-EN ISO 14001:2004 Vi har til enhver tid over 500 prosjekter over hele landet

3 Allmenngjøringsloven
Allmenngjøringsloven Ved innføringen var det stor uenighet blant arbeidsgiverne Avgjørende for konkurransesituasjonen Ryddigere forhold Bedre fokus Etisk viktig HMS Viktig for et bedre omdømme Hvem er omfattet – uklart for mange nedover i kontraktskjeden Forskjell på vilkårene som gjelder i Oslo – resten av Norge

4 Allmenngjøringsloven
Allmenngjøringsloven Vi har avdekket flere useriøse selskaper: Manglende registreringer til Sentralskattekontoret, både av ansatte og selskap Manglende innbetalinger av MVA og skattetrekk Kontraheringer i flere ledd. Vanskelig å kontrollere de neste leddene. Generelt: Det er vanskelig å bevise at de har gjort noe ulovlig Vi får ikke ut opplysninger fra myndighetene fordi de er taushetsbelagte Det krever store ressurser og kunnskaper å avdekke ulovligheter ”Vi oppdaget en grunnleggende uærlighet hos noen av våre kontraktsmedhjelpere” Vi kom over firma som vi hadde samarbeidet med i flere prosjekter og som på overflaten var hvite, men som nedover i kontraktskjeden var ”kølsvarte” Kunnskap er helt sentralt for å bekjempe denne kriminaliteten. Vi har naturligvis avviklet alt videre samarbeid, men dette har også medført at vi i Oslo har måttet sette av flere millioner for å dekke eventuelle fremtidige krav fra myndighetene. Vi snakker om tapsprosjekter, men dette kan fort bli like store tapssluk hvis vi ikke passer på.

5 Sikre ryddigere forhold ved inn- og utleie
Sikre ryddigere forhold ved inn- og utleie Allmenngjøringsforskriften kan vi ikke se har medført noen bedring i forhold til inn og utleie. Derimot vil: Endringer i arbeidsmiljøloven og ID – kort bidra Venter i spenning på den foreslåtte godkjenningsordningen for bemanningsselskaper Bemanningsselskaper Formidling eller ansettelse? Fast ansettelse eller ikke Påstand vår er at 9 av 10 ikke har fast ansatte Uklare arbeidsgiverforhold – særlig utenlandske selskaper. Se eksempel Lønnslipp sammenholdt med oppholdstillatelse og ansettelskontrakt viser at de får utbetalt kr etter at skatt og diverse er trukket på en 6 mndr. Periode (133,-/t) Ansatt hos UE. I forhold til UE Skatt og avgift kurant – lønn og godtgjørelser vanskelig – hva kan vi gjøre med det? ”Vi oppdaget en grunnleggende uærlighet hos noen av våre kontraktsmedhjelpere” Vi kom over firma som vi hadde samarbeidet med i flere prosjekter og som på overflaten var hvite, men som nedover i kontraktskjeden var ”kølsvarte” Kunnskap er helt sentralt for å bekjempe denne kriminaliteten. Vi har naturligvis avviklet alt videre samarbeid, men dette har også medført at vi i Oslo har måttet sette av flere millioner for å dekke eventuelle fremtidige krav fra myndighetene. Vi snakker om tapsprosjekter, men dette kan fort bli like store tapssluk hvis vi ikke passer på.

6 Påseplikt Reiser mange spørsmål….. Generelt:
Påseplikt Reiser mange spørsmål….. Sanksjonsbelagt eller ikke? Er det meningen at vi skal etablere administrative rutiner for å hente inn en masse papirer? Hva forventes å oppnå ved påseplikten? Hva skal vi gjøre ved avvik? Generelt: Dette er en fysisk umulig oppgave Vanskelig å bevise at det er gjort noe ulovlig Vi får ikke ut opplysninger fra myndighetene fordi de er taushetsbelagte Det krever store ressurser og kunnskaper å avdekke ulovligheter

7 Positive erfaringer med ID kortet
1. Ett felles standardisert kort som gjelder alle bygg og anlegg i Norge ! 2. Enklere kontroll av våre leverandører: Kontroll av ID kort bekrefter på en enkel måte at våre leverandør er registrert - i Brønnøysund, - i momsregisteret og at hans arbeidstakere er registrert på lovlig vis. Lettere å avsløre om vår UE stiller med andre enn egne ansatte Lettere å avsløre ikke avtalt innleie av arbeidskraft Et stort, krevende og viktig tiltak for næringen

8 Utfordringer med ID kortet
Behov for fortsatt informasjon til bransjen. (Mange foretak har fortsatt ikke bestilt. Sannsynlig med leveransekø). Arbeidstakerregisteret oppdateres kun 1 gang pr uke. Det forsinker bestilling av kort med inntil 1 uke. Bør skje daglig. Bestilling av ID kort for permitterte blir ikke godkjent pga AA registeret Krav om fødselsnummer forutsetter raskere tildeling av dette for utenlandske arbeidstakere Kontroll av Arbeidstilsynet

9 4 viktige tiltak som SAMMEN gir økt seriøsitet:
Kontroll av ID kort dokumenterer at arbeidsgiver og arbeidstaker er korrekt registrert Godt samarbeid tillitsvalgte, myndigheter og bedrift Kontroll av SKAV attest (utvidet skatteattest) fra skatteetatens spesialkontor: Registerinfo Kontroll av registrering i Startbank

10


Laste ned ppt "Erfaringskonferanse – sosial dumping Skanska sine erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google