Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Hope 16.09.13 Hvor vil BRB – er dere med?. Strategisk næringsplan definerte prioriterte næringer og fokusområder for det offentlige i Bergensregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Hope 16.09.13 Hvor vil BRB – er dere med?. Strategisk næringsplan definerte prioriterte næringer og fokusområder for det offentlige i Bergensregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Hope 16.09.13 Hvor vil BRB – er dere med?

2 Strategisk næringsplan definerte prioriterte næringer og fokusområder for det offentlige i Bergensregionen Hva skal vi prioritere og hvilken rolle skal vi ha?

3 Visjon for selskapet Virksomhet sidé Business Region Bergen er til for sine eierkommuner og skal med sin særegne eierkonstellasjon være et strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Business Region Bergen skal spille eierkommunene gode i næringsutviklingsspørsmål gjennom å være i forkant, vite hva som er på gang og utarbeide de riktige argumentene og løsningsforslag for at regionen skal vinne frem. Business Region Bergen skal legge til rette for næringslivet i regionen gjennom: •Å bidra til bedre samhandling i regionen •Langsiktig næringsutvikling basert på Triple Helix der akademia/FoU og næringsliv kobles •Å gjøre kommunene gode på næringsutvikling •Å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for næringslivet •Å trekke til oss virksomheter og kompetanse som er strategisk viktige for regionen Business Region Bergen skal rådgi eierkommunene gjennom åpen, direkte og fortrolig dialog. Business Region Bergen skal ha geografisk fokus på den regionen eierne representerer. Visjon for regionen Business Region Bergen skal legge til rette for at regionen blir globalt anerkjent som ledende innenfor etablering og vekst av kompetansemiljøer og klynger Business Region Bergen skal være det foretrukne redskapet for offentlige aktører med interesse for næringsutvikling i regionen Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion Business Region Bergen skal være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen Business Region Bergen skal være et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene

4 Prioriterte fokusområder for Business Region Bergen Næringsvennlig offentlig sektor Internasjonalisering Interkommunal koordinering og samarbeid Knytte sammen FoU, næringsliv og det offentlige Inngangsport for etablering Tiltrekke nye virksomheter og kompetanse til regionen og legge til rette for etablering Markedsføring Synliggjøring av regionen som et attraktivt sted å drive næring og bo Profilering av viktige næringer og FoU-miljøer i regionen Bistå ordførere/eiere med kunnskap og informasjon Bygge og utvikle nettverk Bidra til internasjonal synlighet av regionens virksomheter og kompetanse

5  Etablerertjenesten  Profilering av regionen  Næringsarealutvikling  Effektivt mottaksapparat for utenlandske delegasjoner  Regionale fakta – nøkkeltallsprosjekt  Marin klyngeutvikling  Nordområde satsing Prioriterte aktiviteter i strategisk næringsplan

6  Fornyet og styrket etablerertjeneste  Bidra aktivt praktisk og finansielt for å få på plass SUA i regionen  Implementere ny arbeidsmetodikk ifht risikoanalyser og prosjektgjennomføring Prioritert arbeid utover strategisk næringsplan

7  Hvordan kan vi sammen koble vårt arbeid med lokal satsing i den enkelte kommune? Handlingsplan for næring – region nord

8 Bidra med systematisert arbeidsmetodikk

9 Risikoanalyser – Kritikalitet

10 Risikomatrise

11 Felles prosjektmetodikk •Hva –Felles opplæring i enkel prosjektmetodikk (egne ressurser) –Felles malverk –Standardisering •Effekt: –Bedre styring og kontroll –Større gjennomsiktighet –Bedret ressurskontroll –Bedret oversikt over fremdrift –Høyere kvalitet –Økt leveranseevne


Laste ned ppt "Ole Hope 16.09.13 Hvor vil BRB – er dere med?. Strategisk næringsplan definerte prioriterte næringer og fokusområder for det offentlige i Bergensregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google