Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Bø videregående skole 15. Desember 2009 Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Bø videregående skole 15. Desember 2009 Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Bø videregående skole 15. Desember 2009 Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2 Agenda •Idrettsbevegelsen – Organisasjon og niv å er –Offentlige etater, politiske organer •Idrettspolitiske innsatsomr å der •Verdiskapning og ø konomiske rammebetingelser •Samisk idrett Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

3 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3 Verdier Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet Lojalitet Demokrati Likeverd Frivillighet Fellesskap Ærlighet Glede Helse

4 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4 Organisasjon - nivåer Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5 Organisasjonskart - norsk idrett Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i en region Idrettsråd Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune IdrettslagetGruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Lag Laget som spiller i en serie. For eksempel Gutter 16 Gren(er) Grenen(e) som gruppa utøver For eksempel langrenn Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten

6 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Telemark Idrettskrets - ressurser Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet Telemark Idrettskrets NavnFunksjon14.10.200901.01.2010Prosjekt Sondre FjelldalenOrganisasjonssjef100 % Karin KristiansenAdministrasjonskonsulent70 % Kjetil HaugersveenIdrettskonsulent75 %100 % Gro Margit TorstveitProsjektleder SOLA100 %GrepSOLA Ann Marit FlokenesProsjektmedarbeider SOLA100%GrepSOLA Rune AarhusProsjektmedarbeider SOLA50%GrepSOLA

7 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 7 Idrettens Hus Telemark Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet Øvrige leietakere Idrettens Hus SæridrettFunksjonStillingsprosent Telemark FotballkretsSærkrets500 % Telemark og Vestfold SkikretsSærkrets100 % Telemark BedriftsidrettskretsSærkrets200 % Norges BordtennisforbundForbund/Region Sør Norge100 %

8 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 8 Idrettskretsens basisoppgaver •Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten »Oppfølging av NIFs lov overfor idrettsråd og idrettslag »Opptak, endring og stryking av lag •Idrettspolitiske innsatsområder »Fylkeskommune, regionale organer/etater og kommuner »Styrke idrettens rolle »Bedre idrettslagenes rammevilkår •Service og støtteoppgaver innenfor aktivitet, kompetanse og anleggsutvikling »Kurs og veiledning •Informasjons- og opplysningsvirksomhet »Verdier og verdiskapning »Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett »Doping Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

9 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 9 Idrettspolitiske innsatsområder 2007-2011 •Skape idrettsaktivitet •En verdibasert idrett •Integrering og inkludering •En åpen og inkluderende idrett •Idretten som samfunnsaktør •Frivillighet •Idrett og skole/SFO •Økonomi - rammebetingelser Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

10 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 10 Idrettspolitiske innsatsområder forts. •Kompetanseutvikling •Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett •Ungdomsidrett •Idrettslagenes virksomhet og NIFs lover •Antidoping •Anlegg •Regionalisering/samordningsarbeid Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

11 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 11 Handlingsplan TIK 2007-2010 •Organisasjonsutvikling –Lovverk og ressursforvaltning •Mål: Sikre at organisasjonen fungerer i henhold til lovverk og regler •Kompetanseutvikling og service –Idrettsråd og idrettslag •Mål: Kompetanseløft og høy grad av service og informasjonsflyt i organisasjonen •Anlegg –Innflytelse på fylkeskommune- og kommunenivå •Mål: Øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken. Flere og bedre anlegg. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

12 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 12 Handlingsplan TIK forts. •Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett •Mål: Informere og praktisere •Ungdom •Mål: Ungdom skal ønske å være aktive i teleidretten •Idretten som samfunnsaktør •Mål: Bruk av idretten som virkemiddel •Regionalisering av idrettskretsene •Mål: Videreutvikling av samarbeid på basis/kjernevirksomhet i BTV Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

13 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 13 Økonomi •Det horisontale fordelingsprinsipp •Idrettens samfunnsregnskap –Nasjonalt og regionalt •KKDs tildeling til idrettsformål •Oversikt over støtteordninger Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

14 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 14 KKD, hovedfordelimng Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1Idrettsanlegg i kommunene625 000 000 1.2Anleggspolitisk program54 000 000 1.3Anlegg for friluftsliv i fjellet11 000 000 690 000 000 Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG 2.1Nasjonalanlegg15 000 000 2.2Spesielle anlegg4 620 000 19 620 000 Post 3 FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSARBEID 3.1Idrettsforskning15 000 000 3.2Idrettsfaglig utvikling 830 000 3.3Anleggsfaglig utvikling1 600 000 3.4Idrettsanleggsregisteret 2 000 000 3.5Plan-og utviklingsarbeid regionalt 950 000 20 380 000 Post 4 SPESIELLE AKTIVITETER 4.1Antidopingarbeid24 500 000 4.2Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag10 600 000 4.3Friluftstiltak for barn og ungdom 5 600 000 41 000 000 Post 5 NIF 5.1Grunnstøtte NIF 90 000 000 5.2Grunnstøtte særforbund133 000 000 5.3Barn og ungdom 56 000 000 5.4Toppidrett 75 000 000 354 000 000 Post 6 TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER 6.1Tilskudd til lokale lag og foreninger125 000 000 125 000 000 Post 7 OVERGAGNSMIDLER168 000 000 168 000 000 TIL SAMMEN 1 418 000 000 Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

15 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Økonomiske rammebetingelser •Grunntilskudd 2009 –Telemark Fylkeskommunekr. 1.376.000,- –NIF (inkl. overgangsmidler) kr. 1.430.770,- –NIF – ”kompetansemidler”kr. 270.000,- •Prosjektmidler 2009/2010 –Idrett og skole (TIK/BTV)kr. 250.000,- –Idrett og skole (Skien kommune)kr. 300.000,- –Idrett og folkehelse (SOLA)kr. 300.000,- –SOLAkr. 1.500.000,- Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

16 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Nøkkeltall i idrettens samfunnsregnskap nasjonalt Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet •2 000 millioner kr fra primærkommuner og fylkeskommuner •1 500 millioner kr fra sponsorer / media – jamfør NFFs medieavtale(r) •6 000 millioner kr har sin basis i intern finansiering (kontingenter, lotterier og andre inntektsbringende tiltak); = 35 % •7 000 millioner kr i frivillig innsats, med basis i 24 333 årsverk, eller 42 millioner dugnadstimer; = > 40 %

17 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 17 Verdiskapning Teleidretten Våre 60 000 medlemmer i Telemark står for en frivillig produksjon som tilsvarer ca. 822 årsverk eller ca. 300 000 000 kroner (bedriftsidretten med ca 7500 medlemmer ikke inkludert) Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

18 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Samisk idrett Sámiid Valáštallanlihttu – Norga Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

19 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Historikk •SVL (øverste organet for samisk idrett)ble opprettet som et nordisk forbund i 1979, med likt antall styremedlemmer fra Norge, Sverige og Finland. Leder kom i tillegg,gikk på omgang mellom landene, som idag. •Etter omorganiseringen i 1990, ble distriktsforbundene opprettet, SVL- Norge, SVL-Finland og SVL-Sverige. •Samemesterskap (SM) på ski og same-cup i fotball er arrangert hvert år siden starten. •Arrangementssted veksles mellom de tre deltakende landene. Russland er fortsatt ikke med i organisasjonen, og har bare sporadisk deltatt i SM på ski. •SSL(Samisk Fotballforbund) ble stiftet i 2003, og ligger på nivå med distriktsforbundene. SSL har ansvar for all samisk fotballaktivitet Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

20 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Organisasjonskart Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

21 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité organisering •SVL-N består i dag av et styre på fem personer: Leder, nestleder og tre utvalgsledere. • Administrasjonsleder på kontoret i Tana bru. •SVL-N har følgende utvalg som alle har leder, to faste medlemmer og to varamedlemmer: Vinter – og sommerutvalg, Reinkappkjøringsutvalg og Kompetanse, utvikling og kulturutvalg. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

22 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Medlemmer Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet •2008 – 22 LAG TILSLUTTET SVL-N •3500 medlemmer •En liten økning på lag

23 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SVL-Ns hovedmål og visjoner Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet  Samle samiske barn, ungdom og voksne til samiske idrettslige og kulturelle aktiviteter.  Bidra til å styrke samiske barn og ungdoms identitet gjennom idrettsaktiviteter.  Bidra til å styrke samisk språk og kultur.  Skape sosialt nettverk og samhold blant samiske barn og ungdom.  Iverksette tiltak som stimulerer barn og ungdom til aktiv deltakelse i samisk idrett.  Markedsføre samisk idrett utenfor samiske kjerneområder. •Jobbe med holdningsskapende arbeid innenfor idrett, helse og rus.

24 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Strategier •SVL profilerer samisk idrett ved å arrangere idrettskonkurranser og ved å sende representanter til forskjellige andre arrangementer. Deltakelse i AWG(Arctic Winter Games) gir samisk idrett også status som urfolksidrett. •SVL-N har gått inn for at samisk idrett skal bygge på tradisjonell samisk kultur og næringsvirksomhet, som reindrift og utmarksnæring. Den kulturelle dimensjonen vektlegges mer enn tidligere. •En større innsats i organsasjonsoppbyggingen for å kunne møte utfordringene som ligger i å samle fire nasjonalstater i Sàpmi til ett “idrettsrike” er et stort ønske. •Deltakelse i AWG kan imidlertid bidra til det siste, dersom samiske mesterskap på “hjemme-bane” kan bli vitalisert som kvalifiseringsstevner og gitt høyere status enn idag. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

25 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettene, strategier •Samisk idrett er idrettsaktiviteter og arrangement i regi av samiske idrettsorganisasjoner, SVL og SSL, der - samer selv er med (aktive deltakere) - samer selv er arrangører. •SVL-Ns ledelse er idag klarere enn tidligere på at kulturdimensjonen skal vektlegges i samisk idrett. •Dette betyr at samisk idrett også skal være en kulturbærer av tradisjon, tidligere næringsutøvelse og levevis. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

26 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 26 Idrettsarrangementer •Sommeridretter - Terrengløp - Reingjeterkonkurranser (terrengløp med lassokasting) - Reingjeterstafett (terrengløp med lassokasting) - Lassokasting (5 kast mot reinhorn fra 5 forskjellige avstander) NM i lassokasting på storgata i Tromsø •Vinteridretter •- Langrenn •- Reingjeterkonkurranser (Langrenn med innlagt lassokasting mot reinhorn. Tilleggsminutter for hver bom) •- Reingjeterstafetter (Stafett med innlagt lassokasting. Strafferunde for bom i lassokasting). Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

27 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Andre idretter •I tillegg til de nevnte idrettsgrenene har SVL tatt opp bla alpint og innebandy. •Det betyr at det i de grenene er mulig å arrangere Samiske Mesterskap, er det også mulig å søke om å få inn andre idrettsgrener under SVL.

28 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Anlegg •Ikke fokus •spillemiddelssøknaden

29 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Finansiering •Driftsstøtte sametinget –929 000,- •KKD midler rettet mot barn og unge –600 000,- •Støtte fra sametinget til AWG 55 personer –800 000,-


Laste ned ppt "Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Bø videregående skole 15. Desember 2009 Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google