Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVKLARE, UTVIDE OG UTNYTTE HANDLINGSROM FOR REELL LEDELSE Bjørghild Underhaug 23. okt. 2013 Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVKLARE, UTVIDE OG UTNYTTE HANDLINGSROM FOR REELL LEDELSE Bjørghild Underhaug 23. okt. 2013 Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVKLARE, UTVIDE OG UTNYTTE HANDLINGSROM FOR REELL LEDELSE Bjørghild Underhaug 23. okt. 2013 Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon til å influere på andres atferd (Eriksen 1999, s.136) Tema •Tildelt handlingsrom; formell legitimitet •Korleis utnytte handlingsrommet; uformell legitimitet

2 KVA ER HANDLINGSROMMET? Formell legitimitet •Tittel •Plassering på organisasjonskart •Ansvar og myndighet avklart? •Samsvar ansvar og myndighet? •Behov for utvida formell legitimitet? •Formelle beslutningsorgan

3 Enhetsleder/ Helsestasjonssjef Seksjonsleder Vågen Helsestasjon Skolehelse. Jordmor Fagleder ungdomskole Seksjonsleder Brueland Helsestasjon + Høle, Riska Skolehelse Fagleder Helsestasjon Seksjonsleder Ganddal Helsestasjon Skolehelse. Jordmor Fagleder Barneskole Seksjonsleder Familiesenter Ressurshelsestasjon Videregående skole, HFU Ressursteam Kontor fullmektig Utviklingsarbeid Kvalitet og Internkontroll Informasjons teknologi Reisevaksine. Smittevern Asylsøker og Flyktning helsetjeneste Fagleder jordmor

4 VIS MOT- VÅG Å LEDE Uformell legitimitet •Å skape si eiga lederrolle •Kva er ei rolle ? Rolle er aktivisering av en status- av rettigheter og plikter som tilligger posisjonen, …utformes og utøves… overfor noen med komplementær rolle (Wadel 2003, s. 29) •Kva rolle inntar du? •Velge lederstil; autoritær eller demokratisk o verdibasert o situasjonsbestemt o endringsledelse o kommunikativ •Kvinne leder kvinner

5 Tannenbaum, Weshler og Masaryk (1961) Lederskap er en mellommenneskelig påvirkning, utøvet i en situasjon, og rettet mot- gjennom kommunikasjonsprosessen- oppnåelse av et eller flere spesifiserte mål (Eriksen 1999, s.134). •Våger du å påvirke ? •Hvilke situasjoner? •Kommunikasjonsprosessen •Spesifisere mål •Oppnåelse av mål

6 FØLGEBEREDSKAP Lar seg lede som følge av opparbeida tillit og respekt Mild høvding som ideal •Trygg •Synlig og tydelig •Integritet •Bryr seg om •Tett på •Tillit og positiv forventning •Tar med på råd •Handlingsretta •Utvikler stammekultur og stammeregler •Ritualer

7 FOKUS PÅ LEDELSE? •Krav om lederutdanning? •Utfordring og støtte til lederutdanning? •Oppfølging/veiledning i lederrolla? •Drøftes ledelse? •Prioriterer du utvikling av din lederkompetanse ?

8 •Eriksen Erik Oddvar (1999). Kommunikativ ledelse- om styring av offentlige organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. •Solberg Anne Kristine (2004). Ledelse på kvinners vis? Kvinnelig lederskap i omsorgssektoren. Oslo: Kommuneforlaget. •Wadel Cato (2003). Ledelse som et mellommenneskelig forhold. Flekkefjord: SEEK a/s Referanser


Laste ned ppt "AVKLARE, UTVIDE OG UTNYTTE HANDLINGSROM FOR REELL LEDELSE Bjørghild Underhaug 23. okt. 2013 Ledelse er en relasjon mellom aktører, hvor noen er i posisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google