Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne den rett eller gal. Sinnelagsetikk: Fokuserer på sinnelaget eller motivet som ligger bak handlingen. Formålsetikk: Fokuserer på hva handlingen skal fremme, hvilket formål eller hvilke verdier den skal realisere. Hvis handlingen kan fremme et godt formål, er handlingen god. [http://no.wikipedia.org/wiki/Etikk] Normativ etikk

2 Etikk og ledelse Yukl og situasjonsvariableme Vroom & Yetton og beslutninger Hersey & Blanchard og modenhet Argyris & Schöen og bruksteori og uttrykt teori Transformasjonsledelse… Hvem har makt, autoritet og myndighet, og hvordan uttrykkes dette? Hvem tjener/taper på atferden eller handlingen? Hvordan påvirker dette arbeidet Hvordan påvirkes kunnskap og organisasjonslæring Problemet Saken MØVK, Araki

3 Pluralistisk ignoranse og falsk konsensus Hvordan virker pluralistisk ignoranse og falsk konsensus på etiske beslutningstakinger?

4 Pluralistisk ignoranseFalsk konsensus Funksjonell i forbindelse med etisk beslutningstaking Kan føre til at ledere handler etisk, selv om de ellers kunne ha handlet uetisk. Rettferdiggjør en etisk atferd som en uansett ville kunne ha engasjere seg i. Eks: observasjon av etisk atferd vil kunne lede til at en på feil grunnlag anta at andre handler etisk. Eks: Alle andre handler etisk, og jeg er ikke forskjellig fra dem. Ikke funksjonell i forbindelse med etisk beslutningstaking Kan føre ledere til å handle uetisk, selv om de ellers ville kunne ha handlet etisk. Rettferdiggjør en uetisk atferd som en uansett ville kunne ha engasjert seg i Eks.: Observasjon av uetisk atferd vil kunne lede til at en på feil grunnlag anta at andre handler uetisk. Eks.: Alle andre handler uetisk, og jeg er ikke forskjellig fra dem. Virkning av Pluralistisk ignoranse og falsk konsensus på etiske beslutningstaking

5 Social comparison – Festinger, 1954 SRAK og kollegaevaluering/kollegaprofil NGT-teknikk: innarbeiding av etiske prinsipper for hele organisasjonen. Ledelseslabyrinten Teorien om Sosial sammenligning


Laste ned ppt "Konsekvensetikk: Fokuserer på konsekvensene av en handling. Pliktetikk: tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google