Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innleggelse på tvang – En videreføring av en pilotstudie om beslutningsprosessen før spesialistvedtaket) Raumergården okt 2013 Seksjonsoverlege Tore Buer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innleggelse på tvang – En videreføring av en pilotstudie om beslutningsprosessen før spesialistvedtaket) Raumergården okt 2013 Seksjonsoverlege Tore Buer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innleggelse på tvang – En videreføring av en pilotstudie om beslutningsprosessen før spesialistvedtaket) Raumergården okt 2013 Seksjonsoverlege Tore Buer Christensen Psykolog Tor Erik Nysæter Psykiatrisk sykehusavdeling, Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling

2 Bakgrunn for pilotstudien 2011/2012 • Utgangspunkt i arbeidet med lokal handlingsplan for økt frivillighet • Kunnskapsgrunnlag om Beslutningsprosessen fraværende og derfor et utpekt satsningsområde • Kvalitativ studie var den gang under planlegging (Vindern) – vi ønsket her gjøre en enkel kvantitativ analyse • Ønske om gjennom en enkel pilot å innhente kunnskap om dagens beslutningsprosess i ”Paragrafvurderingssituasjonen,” på mange måter ”Der Det Skjer” – (Men Hva skjer?) • Så evt gå videre

3 Paragrafvurdering • Alle pasienter søkt inn ihht § 3-2 og 3-3 vurderes av en spesialist ila 24 timer • Spesialisten fyller ut spørreskjema etter denne vurderingen er gjort • Konverteringer ikke inkludert (svært få) • Alle skjema anonyme mht pasient og skårer (spesialist) – skår på skjema registreres inn og skjema makuleres • Sekretær purrer om ikke gjort • Analyse vha SPSS • Signifikansberegninger ikke gjort

4

5 Datainnsamling i perioden 01.10.11 - 31.03.12 (6 mndr) % InnleggelserTotalt N = 1092Søknad tvangN = 26724.5 Henviser ved søknad om tvang Fastlege Legevakt Spes.helsetj. 22 64.5 11.5 Søknad §3.2 3.3 76.5 21.7 Antall skjemaN = 217 (av 267)81ProfesjonPsykolog17.5 SvarfordelingDPS8.8Psykiater77.9 ARA0.0Agder fylkeAust29 ABUP0.5Vest71 PSA85.3

6 Konklusjon i 2012 • Den anbefalte Rådføringsplikten (Paulsrudutvalget) synes allerede integrert. Til tross for at de fleste pasienter kjent, rådfører 80% seg • Pasientens uttalelser i noen grad allerede data på (vedtaksskjema) – men ønskes tatt bredere inn i ny us. • Over halvparten innhentet komparentopplysninger • Generelt liten grad av tvil – bør undersøkes nærmere. Minst tvil hos psykologer. Ønske om us dette videre • Mest rådføring, innhenting av komparentopplyninger og tvil ved når man konkluderer med bruk av Tvungen Observasjon – og knyttet til om Frivillighet burde forsøkes før evt Tvangsvedtak • Høyt N (217) og få ”Missing” (19%) gir godt utgangspunkt for å gå videre – og for drøftelser av funn lokalt • Undersøkelsen i seg selv ikke gitt fall i antall / andel tvangsvedtak – kan ha mange forklaringer!

7 Vi la hodene i bløt og utarbeidet et nytt skjema Ønsket nye info, dels som ikke dekket av tidligere skjema og ikke dekket av vedtaksskjema (som gir en del info)

8 Så ny datainnsamling i perioden 01.05.13 – 13.10.2013 Nytt skjema – foreløpig datainnsamling % InnleggelserTotalt N =Søknad tvangN = 316? Henviser ved søknad om tvang Fastlege Legevakt Spes.helsetj. 13,3 74,7 12,0 Søknad §3.2 3.3 79,2 20,8 Foreløpig Antall skjema N = 17255%ProfesjonPsykolog17,6 SvarfordelingDPS12,8Psykiater82,4 ARA1,2Agder fylkeAust34,9 ABUP1,7Vest65,1 PSA82,2

9

10

11

12

13

14

15

16 FORELØPIGE FUNN FØR ALLE SKJEMAER LEVERT

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Hva når ikke mottatt til TPH?

32

33

34

35

36

37 Foreløpige Konklusjoner • Ca 4 av 10 omgjøres til frivillig – noe forskjell hverdag – helg (kjent/ukj.? • Tid i gj snitt 55 min • De fleste konf. med underordnet lege/psykolog (den de har med?) • Får forskjeller mht va som vektlegges • Mest tvil om tilleggskriterier – særlig farekriteriet • Ca halvparten mener bedret tilbud ute ikke ville hindret tvang – 40 % usikker • Ca 75% av de som ikke får tvangsvedtak får tilbud om frivillig opphold, 20% takker nei til slikt tilbud – 55% takker Ja • Hos ca 1 av 10 tar pårørende eller andre selvstendig kontakt med enhet før vedtak – de fleste formilder ønske om TPH • Betydelig fallende svarprosent når vanskeligere skjema • Mye kritikk for at Tvilsaspektet dårlig beskrevet i skjemaet (hvordan endrer tvilen seg?) • Mye forskning innen diagnostisering og beslutninger (heuristikk mm) – kan overføres dette feltet? • Vurderer nytt? (Prioritere langsiktige /kortsiktige?) • Neste skjema tenkes brukt flere foretak

38 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

39 Tvang Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF

40

41

42

43

44

45 Tvangsbehandling PSA

46

47 Tvangsmidler i PSA

48

49


Laste ned ppt "Innleggelse på tvang – En videreføring av en pilotstudie om beslutningsprosessen før spesialistvedtaket) Raumergården okt 2013 Seksjonsoverlege Tore Buer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google