Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svein Steinert, 21.11.06 Legers turnustjeneste i kommunene Får turnuslegene den praktiske erfaringen og veiledningen de trenger? Masteroppgave i Folkehelsevitenskap,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svein Steinert, 21.11.06 Legers turnustjeneste i kommunene Får turnuslegene den praktiske erfaringen og veiledningen de trenger? Masteroppgave i Folkehelsevitenskap,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svein Steinert, 21.11.06 Legers turnustjeneste i kommunene Får turnuslegene den praktiske erfaringen og veiledningen de trenger? Masteroppgave i Folkehelsevitenskap, ISM, UiTø Juni 2006 Kandidat: Spesialist i allmennmedisin Svein Steinert Veileder: Professor Inger Njølstad

2 Svein Steinert, 21.11.06 Spørreundersøkelse til alle turnusleger i kommunene, mai 2005 •Adresselister fra fylkeslegekontorene •318 turnusleger fikk tilsendt spørreskjema •Anonymisert undersøkelse •Takkebrev (purring) i begynnelsen av juni •246 utfylte skjemaer ble mottatt (77%) •Data behandlet i SPSS

3 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger i kommunene fordelt etter embetseksamen

4 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger i kommunene fordelt etter alder

5 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter kjønn

6 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger i kommunene etter kommunestørrelse

7 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger i kommunene etter praksisstørrelse

8 Svein Steinert, 21.11.06 Turnuslege på sin arbeidsplass Skaland legekontor, Berg kommune på Senja

9 Svein Steinert, 21.11.06 Kvalitet på utrustning av turnuslegekontor

10 Svein Steinert, 21.11.06 Internett på turnuslegekontoret

11 Svein Steinert, 21.11.06 Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) på turnuslegekontoret

12 Svein Steinert, 21.11.06 Turnuslegekontor fordelt etter hyppighet av faste fagmøter

13 Svein Steinert, 21.11.06 Praktisk arbeid på legekontoret

14 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter antall konsultasjoner per kurativ arbeidsdag

15 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter ønsket antall konsultasjoner per kurativ arbeidsdag

16 Svein Steinert, 21.11.06 Arbeid på helsestasjon, mai 2005

17 Svein Steinert, 21.11.06 Arbeid på sykehjem, mai 2005

18 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter antall legevakter per måned

19 Svein Steinert, 21.11.06 Legevakt – kjørevakt?

20 Svein Steinert, 21.11.06 Har du personlig hovedveileder på legekontoret?

21 Svein Steinert, 21.11.06 Hadde du personlig veileder i sykehusturnus?

22 Svein Steinert, 21.11.06 Kan du tilkalle veileder eller annen lege i kommunen ved behov?

23 Svein Steinert, 21.11.06 Turnuslegekontor fordelt etter hyppighet av veiledningsmøter

24 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter samlet antall timer veiledning per uke

25 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter antall ganger de har observert sin veileder i en hel konsultasjon

26 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter antall ganger de har blitt observert av sin veileder i en hel konsultasjon

27 Svein Steinert, 21.11.06 Videoutstyr til opptak på legekontoret

28 Svein Steinert, 21.11.06 Antall videofilmede konsultasjoner fram til mai 2005

29 Svein Steinert, 21.11.06 Utarbeidet skriftlig læringsplan mai 2005

30 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter antall telefonråd fra sykehus/poliklinikker per uke

31 Svein Steinert, 21.11.06 Bakvakt når turnuslege har legevakt

32 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter tilfredshet med veiledning i kommuneturnus

33 Svein Steinert, 21.11.06 Turnusleger fordelt etter tilfredshet med veiledning i sykehusturnus

34 Svein Steinert, 21.11.06 Konklusjon - utfordringer •De fleste turnuslegene får den allmennmedisinske praksisen de trenger. •En stor andel av turnuslegene får ikke den veiledningen de har krav på. •Kvalitetsproblemene er størst på de minste legekontorene. •Bør stilles minimumskrav til praksiser som driver utdanning av turnusleger? •Bør de stilles krav til veilederkompetanse hos leger som veileder turnusleger? •Kan interkommunalt samarbeid gi bedre utdanning?

35 Svein Steinert, 21.11.06 Steinfjorden – Berg kommune på Senja

36 Svein Steinert, 21.11.06 Tromsdalstinden


Laste ned ppt "Svein Steinert, 21.11.06 Legers turnustjeneste i kommunene Får turnuslegene den praktiske erfaringen og veiledningen de trenger? Masteroppgave i Folkehelsevitenskap,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google