Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unimed 1 Datainnsamling om basisenheten Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Helse Avdeling for psykisk helsearbeid Samling for akuttnettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unimed 1 Datainnsamling om basisenheten Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Helse Avdeling for psykisk helsearbeid Samling for akuttnettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unimed 1 Datainnsamling om basisenheten Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Helse Avdeling for psykisk helsearbeid torleif.ruud@sintef.no Samling for akuttnettverk 09.05.05

2 Unimed 2 Basisenhet: Hva og hvorfor?  Basisenhet: Minste funksjonelle enhet som har en leder, en fast personalegruppe som arbeider med bestemte oppgaver overfor bestemte pasientgrupper, og som ikke kan deles opp i flere enheter som fyller disse kriteriene.  En avdeling eller poliklinikk kan bestå av en eller flere basisenheter. Eksempler på basisenheter: team, post  Basisenheten har i ulike grader en felles kultur for dem som jobber der, og kan derfor være en viktig måleenhet.  Data om basisenheter kan aggregeres til data om større enheter (avdelinger, institusjoner), men data om større enheter kan ikke brytes ned til data om basisenheter.

3 Unimed 3 Opplysninger vi får fra ledelsen  Oversikt over bemanning for hver basisenhet ved start av perioden for datainnsamling (årsverk ulike faggrupper).  Beskrivelse av behandlingstilbudet ved hver basisenhet.  Systematisk informasjon om behandlingstilbudet ved hver basisenhet ut fra operasjonaliserte kriterier?  Få opplysningene ovenfor ved spørreskjema. Eventuelt også gjøre intervju med ledelsen?  Drøfte i gruppene: Hva er de viktige dimensjonene ved det tilbudet vi gir? Hva bør det spørres om/registreres?

4 Unimed 4 Opplysninger fra fagpersonalet  Kombinasjon av tre spørreskjema (obligatoriske) som fylles ut av hver fagperson (behandlere, miljøpersonale) en gang i løpet av perioden med datainnsamling (45 min?) ved alle stedene som er med i multisenterstudien.  Skjema om egen utdanning og erfaring  Skjema om behandlingspraksis ved basisenheten  Skjema med spørsmål om bruk av tvang  NB: Data analyseres som egenskaper ved basisenheten, og vil ikke bli analysert eller presentert om individer.  Spørreskjemaene med introduksjonsbrev er utdelt.

5 Unimed 5 Opplysninger om postatmosfære  Ward Atmosphere Scale (WAS): Spørreskjema som pasienter og personale kan fylles ut. Finnes i en versjon som beskriver postatmosfæren og en versjon som beskriver hvordan en mener den skulle være (ideell).  100 spørsmål som gir ti skalaer.  Fylles ut av pasienter fortløpende ved utskrivning?  Er planlagt som noe en kan bruke. Gjøres obligatorisk?  NB: Må avklare om dette krever spørsmål om samtykke, - er jo ikke egentlig informasjon om pasienten.


Laste ned ppt "Unimed 1 Datainnsamling om basisenheten Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Helse Avdeling for psykisk helsearbeid Samling for akuttnettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google