Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdning til norske folkehøgskoler blant norske ledere Informasjonskontoret for Folkehøgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdning til norske folkehøgskoler blant norske ledere Informasjonskontoret for Folkehøgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdning til norske folkehøgskoler blant norske ledere Informasjonskontoret for Folkehøgskolen

2 Om undersøkelsen • TNS Gallup har tidligere gjennomført kvalitative undersøkelser for å bli bedre kjent med dagens unge sitt forhold til folkehøyskolene. • Det er også tidligere gjennomført en kvalitativ undersøkelse for å kartlegge denne målgruppens holdninger til folkehøgskolene. • Den foreliggende målingen er gjennomført i et utvalg ledere som helt – eller delvis har ansvar for ansettelser i virksomheten de jobber i. • Datainnsamlingen er gjennomført med 202 intervju på internett i GallupPanelet, i perioden 27. januar – 4. februar 2014. • Ansvarlig hos TNS Gallup er Marit Gjølstad. Problemstillinger • Vurdering av spesifiserte kvalifikasjoner ved nyansettelser • Kjennskap til norske folkehøgskoler • Holdning til norske folkehøgskoler • Om de har ansatt folk som har gått på folkehøgskole • Oppfatning av hva som er de viktigste ferdighetene man får ved å gå på folkehøgskole 2

3 Om de har ansatt noen med bakgrunn fra folkehøgskole 3 Har du ansatt folk som har gått på folkehøgskole? %  Oppunder 4 av 10 ledere sier at de har ansatt folk som har gått på folkehøgskole, mens 1/3 ikke har det. 3 av 10 vet ikke.  Andelen som har ansatt folk som har gått på folkehøgskole er noe høyere i Oslo/Akershus enn i resten av landet samlet sett.

4 Vurdering av noen kvalifikasjoner ved nyansettelser 4 I forbindelse med nyansettelser, hvordan vurderer du følgende på kandidatens CV: %  Vurderingene er rangert synkende etter andelen positive svar (svarene 4 – 6 på skalaen).  Av aktivitetene som lederne er bedt om å vurdere så vurderes et år i forsvaret i større grad som positivt ved nyansettelser enn de andre forholdene.  Deretter følger et år på å ta opp karakterer fra videregående skole og et år på folkehøgskole, der andelen positive svar er om lag den samme.

5 Vurdering av noen kvalifikasjoner ved nyansettelser 5 I forbindelse med nyansettelser, hvordan vurderer du følgende på kandidatens CV: Skalagj.snitt 0 - 100  Vurderingene vises som snitt skåre på skala 0 – 100, etter omskalering av den opprinnelige 6-punktsskalaen (1=0, 2=20, 3=40, 4=60, 5=80, 6=100. Vet ikke er holdt utenfor beregningsgrunnlaget.  Tabellen viser snittskåren i undergrupper. Hovedbildet er det samme, selv om det er enkelte forskjeller. F.eks. vurderer ledere som selv har ansatt folk som har gått på folkehøgskole dette som en mer positiv kvalifikasjon enn de som ikke har ansatt noen med slik bakgrunn.

6 Kjennskap og holdning til folkehøgskoler 6 Hvilken kjennskap har du til norske folkehøgskoler? Hvilken holdning har du til norske folkehøgskoler? %  Over halvparten oppgir at de har god (svarene 4 – 6 på skalaen) kjennskap til norske folkehøgskoler, mens 1 av 5 (22%) sier at de har meget god kjennskap (svarene 5 – 6 på skalaen). 1 av 5 har lav kjennskap (svarene 1 – 2).  En stor majoritet (83%) har en positiv holdning til norske folkehøgskoler. Oppunder halvparten (46%) har en meget positiv holdning.  Tabellen viser en klar positiv sammenheng mellom kjennskap og holdning.

7 Viktigste ferdigheter ved å gå på folkehøgskole 7 Hvilke er de viktigste ferdigheter du mener man får ved å gå på folkehøgskole? Maksimalt 3 svar %  2/3 mener at sosial kompetanse er blant de viktigste ferdigheter en får ved å gå på folkehøgskole, og halvparten sier at selvutvikling er blant de viktigste ferdighetene. Det er også menge som nevner toleranse for ulike leve- og tenkesett, evne til å jobbe i team og kreativitet.  Faglig utvikling nevnes derimot av svært få.


Laste ned ppt "Holdning til norske folkehøgskoler blant norske ledere Informasjonskontoret for Folkehøgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google