Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykmeldingsforsøket Andreas Høstmælingen Spesialrådgiver Norsk Psykologforening Kommunepsykologkonferansen - 19. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykmeldingsforsøket Andreas Høstmælingen Spesialrådgiver Norsk Psykologforening Kommunepsykologkonferansen - 19. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykmeldingsforsøket Andreas Høstmælingen Spesialrådgiver Norsk Psykologforening Kommunepsykologkonferansen - 19. november 2010

2 Forsøket  3 år – varer ut 2011  NAV har ansvaret  Psykologer i Akershus og Telemark  Alle i offentlig helsetjeneste  Alle spesialister i privat helsetjeneste

3 Formålet  Påvirkes sykmeldingstallene når psykologer sykmelder – får de pasienter raskere tilbake?  Effektivisering av ressurser?  Brukertilfredshet?

4 Noen bekymringer  Antall sykmeldinger skyter i taket.  Allianse og relasjon ødelegges av å være hjelpere og voktere samtidig.  Mer granskning  mer byråkrati  mindre tid til god behandling.  Portvokterargumentet –Flere kokker – mere søl –Dårligere kommunikasjon mellom leddene når flere gjør det samme

5 Hva vet vi?  Ca halvparten av aktuelle psykologer deltar –247 av ca 500 deltar  Lav aktivitet –Få psykologer sykmelder –De som sykmelder gjør det sjelden –68 sykmeldingstilfeller  Liten grunn til å tro at dette endrer seg

6 Resultatene  Små tall – kan ikke trekke slutninger ut ifra dem angående –Reduksjon i sykmeldingstall –Effektivisering av ressursbruken  Kvalitative data – brukertilfredshet

7 Hva kan være grunnen til dette?  Vi har et system som er lagt opp til at en instans skal sykmelde  Flest psykologer i 2. linja –Pasienter ute av arbeid –Allerede sykmeldt  ”Fort gjort å glemme” – best å la legen gjøre det

8 Hva skjer videre?  Forsøket avsluttes  Endelig evaluering  Eventuelt påvirkningsarbeide mot permanent ordning

9 Argumentasjon  Ingen gode faglige argumenter for at psykologen ikke skal kunne sykmelde – kun systemargumenter  Få psykologer – allikevel en nødvendig pasientrettighet  Beretningen om en varslet tilvekst av kommunepsykologer


Laste ned ppt "Sykmeldingsforsøket Andreas Høstmælingen Spesialrådgiver Norsk Psykologforening Kommunepsykologkonferansen - 19. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google