Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario Erik Olsen Leder av forskningsprogram for olje og fisk Ålesund Rederiforening11. desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario Erik Olsen Leder av forskningsprogram for olje og fisk Ålesund Rederiforening11. desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario Erik Olsen Leder av forskningsprogram for olje og fisk Ålesund Rederiforening11. desember 2009

2 Oversikt 1.Fakta om Montara utslippet 2.Hvordan kan et utslipp skade fisken 3.Selv små utslipp kan ramme en stor del av bestanden 4.Et scenario på Mørebankene

3 Montara feltet •I Timorhavet, ca 250 km nord for Australia –Et biologisk rikt og diverst område med mange truede dyrearter •Utslipp fra West Atlas riggen som er eid av SeaDrill •PTTEP operatør – thailandsk firma med australsk avdeling –Operer under strenger australske miljøkrav

4 Montara utslippet •Varighet: 75 døgn (21/8 – 3/11) •Utslippsmengde: offisielt: 400 fat i døgnet – til sammen ca 4500 m3. uoffisielt: opp mot 2000 fat i døgnet – til sammen 22 500 kubikkmeter (dvs 2x Bravoutblåsningen)

5 Hva er spesielt med Mørebankene? •Fisk –Gytefelt for sild (kjerneområde), torsk og sei –Beite og oppvekst •Fulglefjell •Selhabitat •Hval –Lokale bestander –Beiteområder •Biodiversitet •Tare •Et av norges viktigste fiskefelt!

6 Hvordan kan oljeutslipp påvirke fiskebestandene?

7 •Blir kjønnsmoden ved 3 års alder og gyter opp til 5 millioner egg hvert år –Hvis den lever til 10 år har den gytt 50 millioner egg. –Kun 2 egg trenger å leve opp for å føre bestanden videre samme nivå –Sjansen for å overleve fra egg til voksen er 1:25 millioner = 0.000004% –Gode og dårlig årsklasser varier med en faktor på 20 –Så hvorfor betyr det da noe om man tilfører en ekstra dødelighet, f.eks som følge av et oljeutslipp •Kjernespørsmålet: hvor stor del av de torskene som skulle vokst opp og ført bestanden videre rammes? Torskens reproduksjon

8 Oljens dødelighet

9 Hva er konservative toksisitetsdata Høy konsentrasjon av oljedråper Tom mage Kontroll (ikke eksponert) Mat i magen 0Ingen effect (NEC) LC-50 (96t eksp.) 100% dødelighet Biologisk mest relevant fordi enhver negativ effekt på larvestadiet i praksis betyr døden før voksen alder. Nyere forskning (USA og Norge) har vist effekt på fiskelarver for sumPAH ved lave ppb nivåer (dvs 1-10 ppb sum PAH) 1 ppb tilsvarer 50 ppb THC som er samme nivå som laveste (mest konservative) NEC nivå brukt i ULB7c

10 Overlevelse I tid og rom

11 Våre økosystemer er svært dynamiske

12 Overlevelse er dynamisk i rom Vikebø et al. 2009. Havets Ressurser og Miljø •Larvedrift avhenger av gyteplass, men varierer fra år til år (tid) og rom Cianelli et al. 2007. Ecology 88:635-646

13 Overlevelse er dynamisk i tid •Fiskelarver trenger rett mat til rett tid for å overleve

14 Rekruttering fra larver til voksen fisk Torske larver Strømforhold Gyteplass Temperatur Predasjon Mattilgang Voksen torsk 100% dødelighet 100% dødelighet 0% dødelighet

15 Kjerneområder •Kjerneområder -Overlevelsen fra egg til voksen fisk er ”flekkete” i tid og rom som kan bety at det bare er eggene som ble gytt ett eller få bestemt(e) sted(er) på en bestemt tid som skal vokse opp

16

17 Ved bestandsnedgang trekker bestandene seg sammen til små kjerneområder Fordelingen av sildelarver 1968- 1977 Her gytte hele bestanden av norsk vårgytende sild i mars/april 1972

18 Et Montara-utslipp på Møre •Varer i 75 døgn –dekker hele gyteperioden for torsk og sild •Utstrekning: 15 000 km2 –Dekker kjerneområdene for sildens gyting

19 For utslipp skjer, selv i Norge! Statfjord A, desember 2007, 4400 m3 utslipp


Laste ned ppt "Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario Erik Olsen Leder av forskningsprogram for olje og fisk Ålesund Rederiforening11. desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google