Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økosystemforvaltning i nordområdene Geir Huse Havforskningsinstituttet Representantskapsmøte FISKEBÅT 2-3 februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økosystemforvaltning i nordområdene Geir Huse Havforskningsinstituttet Representantskapsmøte FISKEBÅT 2-3 februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økosystemforvaltning i nordområdene Geir Huse Havforskningsinstituttet Representantskapsmøte FISKEBÅT 2-3 februar

2 Økosystemtilnærming “ Økosystemtilnærming til havforvaltning er en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. Målsetningen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosystemene og opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet ” Stortingsmelding nr 12 (2001-2) Om rent og rikt hav

3 Tradisjonell fiskeriforvaltning Bestand Fiskeri

4 Bestand Predator • Direkte effekt • Indirekte effekt Fiskeriaktivitet • Fiskedødelighet • Demografiske effekter • Evolusjonære effekter • Bifangst • Habitat effekter Annen påvirkning • Havbruk • Petroleum • Transport • Turisme • Taretråling Konkurrenter Byttedyr • Direkte effekt • Indirekte effekt Økosystemtilnærming Klima

5 •Mål med forvaltningsplan: oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. •Sentrale tema: samlet påvirkning, arealforvaltning, sårbare områder •Havforskningsinstituttet har bidratt sterkt inn mot forvaltningsplanene for: •Barentshavet (2006,2011) •Norskehavet (2009) •Nordsjøen (2013)

6 Tverrsektorielt Fiskeri Økosystembasert forvaltning - dimensjoner FiskeriHavbrukPetroleumTransportTurismeTaretråling.. 1 Effekter av fiskeri på økosystem 2 Effekter av økosystem på fiskeri 3 Manipulering av økosystem/fler- bestandsforvaltning

7 Effekter av fiskeri på økosystem •Effekt av bunntråling på bunnhabitat •Bifangst •”Spøkelsesfiske” •Fiskerieffekter på høstet bestand –Redusert overlevelse, biomasse og alder –Evolusjonære effekter? •Indirekte effekter på økosystemet –På byttedyr, predator eller konkurrent til høstet bestand

8 MAREANO prosjektet: Kartlegging av havbunn med redskap, ekkolodd og video Trålspor på havbunnen sett med videoanalyse

9 •Ny SFI som skal som skal utvikle teknologi for mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske: CRISP •Havforskningsinstituttet er vertskap for det nye senteret, mens Nofima, Scantrol AS, Simrad AS, Egersund Group, Nergård Havfiske AS, Sildesalgslaget og Råfisklaget er partnere

10 Effekter av økosystem på fiskeri •Klimaeffekter på økosystemproduktivitet •Trofiske interaksjoner

11 Produksjonsforholdene avhenger av klima AMO - Atlantisk variasjonsmodus i overflatetemperatur

12 # ## # Time TL 4 TL 3 TL 2 Trophic Level 1 Økosystemprosesser: ”bottom-up” og ”top-down” Frank & al 2005

13 Interaksjon mellom ungsild og loddelarver Sterk silderekruttering Gjøsæter, Bogstad and Tjelmeland 2010

14

15 • Stor bifangst av grønnlandssel i garn Selinvasjon i 1987-88

16 Gjøsæter, Bogstad and Tjelmeland 2010

17 North Sea Norwegian Sea Barents Sea Norskehavet 0m 1000m Nordsjøen Norske havet Barents havet

18 Økosystemet i Norskehavet

19 1990-2005: God rekruttering i mange bestander

20 Nedgang i planktonmengden i Norskehavet

21 Den planktonspisende fisken utnytter omtrent hele det potensielle matfatet i Norskehavet •Utbredt fordeling av sild og makrell •Finnhval vandrer ut av Norskehavet for å beite •Dårlig klekkesuksess hos sjøfugl •Dårlig vekst hos laks Tokt: juli-august 2010

22 Svak nedgang i lengde ved alder for sild, kolmule, makrell

23 Flerbestandsforvaltning i Norskehavet? •Har verken tradisjon eller verktøy for flerbestandsforvaltning av planktonspisende fisk •Mulig metode er å øke fiskedødeligheten dersom mengden planktonspisende fisk overstiger et gitt nivå •Lite aktuelt nå siden kolmulebestanden er under føre var grensen og sildebestanden er i nedgang •Viktig å etablere grunnleggende kunnskap om økosystemenes dynamiske produksjonsevne

24 EU prosessen - God miljøstatus •Innen 2020 skal EU-farvann ha oppnådd god miljøstatus ifølge havdirektivet (MSFD) •Dette målet er operasjonalisert via 11 tema •Mål for tema 3 - høstede ressurser: 1.Bærekraftig høstet (fiskedødelighet { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/1934249/slides/slide_24.jpg", "name": "EU prosessen - God miljøstatus •Innen 2020 skal EU-farvann ha oppnådd god miljøstatus ifølge havdirektivet (MSFD) •Dette målet er operasjonalisert via 11 tema •Mål for tema 3 - høstede ressurser: 1.Bærekraftig høstet (fiskedødelighet

25 Veien videre •Videreutvikle forvaltningsplanene for havområdene •Kunnskapsoppbygging –Mer kunnskap om produktivitet, klimaeffekter og interaksjoner i økosystemene –Økt datainnsamling •Utvikle forvaltningsverktøy –Arealbasert forvaltning –Flerbestandsforvaltning •Nye forskningsverktøy

26 Overlapp mellom to arter Overlapp mellom tre arter NORWECOM.E2E økosystemmodell

27 SFF konsortium: Marine Eosystem Acoustic -Seeing the Sea with Sound

28 Oppsummering •Forvaltningsplanene har lagt et godt rammeverk for tverrsektoriell økosystembasert forvaltning •Økosystemtilnærming innebærer flere mål og større ”stakeholder” involvering •Stegvis innføring av økosystemtilnærming til operativ fiskeriforvaltning •Økosystemtilnærming krever økt kunnskap om økosystem

29 Takk for oppmerksomheten Takk til Jens Christian Holst, Harald Gjøsæter og Edda Johannesen for innspill


Laste ned ppt "Økosystemforvaltning i nordområdene Geir Huse Havforskningsinstituttet Representantskapsmøte FISKEBÅT 2-3 februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google