Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010

2 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010 Klimaendringer i norsk Arktis – Konsekvenser for livet i nord Klimaendringenes effekter på havet Harald Loeng Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret

3 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hva jeg skal snakke om •Klimavariasjoner •Hvordan virker klimaet på økosystemet •Resultater frå rapporten •Forsuring

4 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Based on data from PINRO, Murmansk DecadalMulti decadal Temperature development in the Barents Sea

5 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Temperaturutvikling Svalbard Lufthavn

6 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Observert sjøtemperatur for atlantisk vann i Barentshavet og prognoser for 21. århundret mot 2080 ?

7 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord The Marine Ecosystem Det marine økosystemet

8 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Klimaets innvirkning på økosystemet • Plankton • Fiskebestander –Individuell vekst –Rekruttering –Fordeling –Vandring • Sjøpattedyr

9 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Relativ størrelse av torsk ved 4-årsalderen som en funksjon av bunntemperaturen Veksthastighet

10 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord KLIMA Direkte og indirekte effekter

11 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Sjøfugl og sjøpattedyr Planteplankton Dyreplankton Fisk, fiskelarver og yngel Større fisk Sundby (2000) Temperatur Transport Turbulens Lys HAVKLIMA Hvordan klima påvirker arter: Indirekte gjennom næringskjeden

12 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Klimaeffektene på det marine økosystemet varierer med periodene Temperatur Årlige til dekatisk Multidekatisk • Lokal produksjon i de lavere trofiske nivåer • Rekruttering av fisk og årsklassenes styrke • Sterke virkninger på bestandsnivå, begrensede virkninger på økosystemet • Habitatendringer • Produksjon på høyere trofiske nivå • Sterke virkninger på økosystemene

13 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Nordsjøen: Midlere breddegrad i relasjon til vintertemperatur (a) torsk (b) breiflabb (c) langhalet langebarn Ulike arter reagerer forskjellig på temperaturendringer A. Perry et al. 2005. Science

14 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Klimaeffekter på gyting hos torsk(skrei) Sundby and Nakken (2008) Varme perioder: -Forflytning nordover og økt bestand YearTemperature Kalde perioder: -forflytning mot sør og redusert bestand

15 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Fiskeutbredelse ved et varmere klima

16 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 2003 20062005 2004 Stor havnål

17 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord •Evnen marine organismer har til å tilpasse seg klimaendringer •Konsekvensen av endret “match/ mismatch” mellom predator og bytte •Konkurransen når/hvis nye arter kommer inn i et økosystem Usikkerhetsmomenter Sommer Fiskelarver Planteplankton Dyreplankton Vår Sommer Planteplankton Dyreplankton Fiskelarver Vår

18 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Barentshavet •Høyere produksjon (bedre vekst og rekruttering) •Torskefiskene vil få utvidet sitt oppholdsområde østover •Torskebestanden i både norsk og russisk sone vil trolig øke •Forskyving av gytefeltene for skrei nord- og østover •Lodde vil sannsynligvis forskyves nord- og østover •Kolmule og makrell kan bli vanlig i vestlige områder

19 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Falk-Petersen et al. (2007) Food web in Atlantic waterFood web in Arctic water Endringer i økosystemets funksjoner Næringskjeden kan endre seg mest for de høyeste trofiske nivåene. Falk-Petersen et al. 2007

20 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Havforsuring •En forutsigbar konsekvens av menneskelig aktivitet •Størrelse og hastighet kan forutsies med større sikkerhet enn økning i temperaturen •Det er finnes ingen praktisk måte å fjerne overflødig CO 2 fra havet etter at det har blitt absorbert

21 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Havforsuring er en transformering av sjøvann mot en surere tilstand – det betyr ikke havet vil bli “surt” Imber, 2005 Dagens nivå av pH er allerede lavere enn noen ganger før 280

22 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Konsekvenser av havforsuring •Økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren forventes å føre til en havforsuring de nærmeste hundre årene som ikke har forekommet de siste 20 millioner år. •Vannkjemien i havet endres slik at kalkdannelse blir vanskelig for organismer med skall av kalk, for eksempel koraller.

23 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Konsekvenser av havforsuring •I et globalt perspektiv er de arktiske havene mest sensitive for denne typen endringer. •Forsuring kan påvirke fiskeriene gjennom – rekruttering (direkte på egg larver, indirekte på mattilbudet –Vekst (mattilbud)

24 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google