Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksamling i matematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksamling i matematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksamling i matematikk
18. oktober Cecilia M Johansen Pedagogisk senter 2010

2 Nasjonal prøve i regning
42 flervalgsoppgaver 17 åpne oppgaver Ca 40 av 59 oppgaver er tekstoppgaver Områder Tall Måling Statistikk

3 Vanskelighetsgrad Den enkelte oppgave kan graderes etter
Se høyre hjørne på NP 2009 (utlevert) Den enkelte oppgave kan graderes etter vanskelighetsgrad, relatert til kompetansemål i LK06 (dvs ikke resultater fra prøven) Vanskelighetsgrad 1 betyr at oppgaven bør kunne besvares av de fleste Vanskelighetsgrad 5 indikerer at en oppgave er av høy Vanskelighetsgrad. Da kreves det både analyse og evne til vurdering på et høyt kognitivt nivå for alderen Ikke alltid samsvar mellom hva en kan forvente og hva de faktisk mestrer

4 Resultater på enkelt oppgaver
Oppgavenes løsningsprosenter varierer fra 4 % til 85 prosent (stor bredde) Mestringsnivå 1= 0 til 12 poeng Mestringsnivå 2= 13 til 20 poeng Mestringsnivå 3= 21 til 35 poeng Mestringsnivå 4= 36 til 45 poeng Mestringsnivå 5= 46 til 59 poeng

5 Prøvens 10 oppgaver med lavest løsningsprosent
9 av 10 oppgaver har vanskelighetsgrad 4 og 5

6 Oppgave 31 (4 % løser riktig)
Vanskelighetsgrad åpen og sammensatt oppgave Minst 2 regneoperasjoner for å komme til svaret Liter og km, divisor er større enn dividenden

7 Oppgave 32 (23 % løser riktig)
Vanskelighetsgrad Divisjon av og med desimaltall er en utfordring Tilsvarende oppgaver 2007 og 2008, lav løsningsprosent

8 Prøvens 10 oppgaver med høyest løsningsprosent

9 Oppgave 3 Vanskelighetsgrad

10 Prosent Oppgave 4 (vanskelighetsgrad 2) Oppgave 49 85 % klarer denne

11 Oppfølging av resultater i lærerkollegiet
Lærerne i fellesskap oppsummerer resultatene fra prøven, kan lærerkollegiet få oversikt over både hva elevene mestrer, og hva man bør arbeide mer med i de ulike fagene med utgangspunkt i kompetansemålene etter 7. trinn. Matematikklæreren har best fagkompetanse til å lære elevene grunnleggende tallbehandling. Lærerne i de andre fagene har i et medansvar for å øve på og anvende grunnleggende ferdigheter i å kunne regne i egne fag. Regneferdighet i alle fag kan utvikles gjennom jevnlig øving på logiske resonnementer og ved problemløsing. I norsk, samfunnsfag, engelsk og naturfag kan det arbeides med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Innsamling av data til undersøkelser bør gjennomføres i praksis og ikke bare teoretisk. I kroppsøving, RLE og samfunnsfag kan elevene arbeide med regning med tid. Måling av lengder og omregning mellom ulike lengdeenheter er aktiviteter som bidrar til bedre tallforståelse. RLE kan regneferdighet knyttes til arbeid med mønster, estetikk og geometri. I mat og helse vil praktisk arbeid med oppskrifter, omregning med desiliter og liter samt vurdering av priser, være aktiviteter som øver opp regneferdighet. I kunst og håndverk er regneferdighet knyttet til arbeid med dimensjoner, målestokk og mønster.

12 Erfaringsutveksling Hvordan de ulike skolene arbeidet tidligere med elevens utvikling etter resultater på nasjonal prøve i regning? Hvordan har man planlagt å arbeide etter nasjonal prøve i regning 2010?


Laste ned ppt "Nettverksamling i matematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google