Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjordtorsk og havtorsk Ulike populasjoner med ulike livshistoriestrategier Sigurd Heiberg Espeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjordtorsk og havtorsk Ulike populasjoner med ulike livshistoriestrategier Sigurd Heiberg Espeland."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fjordtorsk og havtorsk Ulike populasjoner med ulike livshistoriestrategier Sigurd Heiberg Espeland

3 Geografisk område behandlet som en enhet Finnes det ”en type torsk i Skagerrak”? Kyst Hav

4 Geografisk område behandlet som en enhet Finnes det ”en type torsk i Skagerrak”? ”Vi kan jo ikke se den grense under vann” H. H. Steen jr. ukjent årstall

5 Hva er en populasjon? Individer Populasjon 1 Populasjon 2 grupper av individer som deler ulike trekk

6 Hva er et populasjonskompleks? Grupper av individer knyttet sammen av utveksling Treml et al. 2008

7 Hva er forholdet mellom populasjoner og utveksling? Waples and Gaggiotti 2006 Graden av utveksling mellom populasjoner angir graden av divergens Økt utveksling Økt divergens

8 Lokale populasjoner/ stammer kysttorsk Torsk på Skagerrak Jorde et al. 2007

9 Torsk på Skagerrak • Migrasjon mellom lokale populasjoner (aktiv bevegelse) • Blanding av egg og larver (passiv bevegelse) Mekanismer som påvirker utveksling

10 Torsk på Skagerrak • Stort potensial for bevegelse • Produserer mye egg (stort potensial for passiv blanding) Fysiologiske egenskaper hos torsk

11 Aktiv bevegelse Bevegelse ~ 14 dager 1 km Merket 1953: Arendal Gjenfangst 1954: Sassnitz Torsk på Skagerrak Espeland et al. upublisert

12 Merkeforsøk 1904 1905 1937 1939 1970 1971 1988 1989 2005 - 2010 Merket villfisk Flødevigen Risør Espeland et al. 2008 Torsk på Skagerrak

13 Merkeforsøk Torsk på Skagerrak Espeland et al. 2008

14 Merkeforsøk Torsk på Skagerrak Espeland et al. 2008

15 Hvor stor er en populasjon med kysttorsk på Skagerrak? Torsk på Skagerrak Espeland et al. 2008

16 Lokale bestander kysttorsk Arendal 2005 Merket fisk - Begrenset bevegelse – genetiske forskjeller Torsk på Skagerrak Risør 1937 13 km Risør 1988 Espeland et al. 2008

17 20 egg/m 2 Undersøkelser av gytefelt vha håvtrekk etter egg Passiv bevegelse - Gytefelt Torsk på Skagerrak Cianelli et al. 2010

18 Grimstad Lillesand 2007 Torsk på Skagerrak Olsen et al. upublisert

19 Torskeegg fra Vest-Agder samlet i løpet av tre år (ulike farger). Sirklene er skalert i forhold til høyeste eggtetthet samme år. Torsk på Skagerrak Espeland et al. upublisert

20 1 2 3 5 9 Espeland & Albretsen, upublisert Torsk på Skagerrak Retensjon av egg - Toppdalsfjorden

21 Skala på retensjon – Skala på kyststruktur Fjordtorsk – Kysttorsk - Havtorsk Espeland et al. upublisert 61 nm

22 Spredning Vs Retensjon Nord - Trøndelag Espeland et al. upublisert Fjordtorsk – Kysttorsk - Havtorsk

23 Konklusjon

24 ?


Laste ned ppt "Fjordtorsk og havtorsk Ulike populasjoner med ulike livshistoriestrategier Sigurd Heiberg Espeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google