Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Tjenestepensjoner og mobilitet Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Tjenestepensjoner og mobilitet Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Tjenestepensjoner og mobilitet Presentasjon på Pensjonsforum 12. november 2007 Nina Skrove Falch Erik Hernæs John Piggott Tao Zhang

2 Frisch Centre Bakgrunn •TP er utsatt kompensasjon som ofte ikke er fullt flyttbar og som derfor kan redusere mobilitet •Det er en fordel hvis det gjør at bedriften kan foreta lønnsom investering i de ansatte og ikke risikere at de slutter før bedriften har fått nok igjen •Ikke en fordel dersom det hindrer (gunstig) tilpasning på arbeidsmarkedet •Skal ikke si noe om hva som er den viktigste effekten av de to og heller ikke om pensjonsrettigheter faktisk påvirker mobiliteten. Det er tema i et pågående prosjekt •Med økende innslag av IB-type pensjoner i privat sektor kan det bli det økte barrierer mellom offentlige og private bedrifter og reduserte barrierer mellom bedrifter i privat sektor

3 Frisch Centre Oversikt over presentasjonen •Datagrunnlag for jobbskifter og tjenestepensjon •... og for pensjonstap •Jobbskifter 2001-2003 •Lønnsendringer 2001-2003 •Pensjontap ved overganger mellom jobber

4 Frisch Centre Tjenestepensjon og mobilitet •Ansatte i bedrifter med tjenestepensjoner har lengre ansiennitet enn i andre bedrifter (I ABU: 6,6 versus 4,5 år) •Det er ulik sammensetning av arbeidsstyrken •En analyse vi har gjort tyder på at gjennomsnittlig ansiennitet i bedrifter med TP ville ha vært lavere uten TP. Tilsvarende andre veien for bedrifter uten TP

5 Frisch Centre Predikert forventet ansiennitet med og uten tjenestepensjon, bedrifter i privat sektor i ABU

6 Frisch Centre Jobbskifter •Hvor mange skifter jobb i løpet av et år? •Hvor mange skifter da næring, går ut eller inn av pensjon og går mellom offentlig og privat sektor? •Lønnsendringer ved jobbskifter? •Hvilke pensjonsordninger går de til og fra •Herunder: hva er datagrunnlaget og hvor godt er det?

7 Frisch Centre Jobbskifter blant fulltids ansatte i 2001 i en av de bedriftene som er identifisert i 2001

8 Frisch Centre Jobbskifter blant fulltids ansatte både i 2001 og 2003 i en av de bedriftene som er identifisert i 2001

9 Frisch Centre Jobbskifte og lønn

10 Frisch Centre 66 % TP (YB): Ansiennietet fra alder 30, lønn 500 000, 3 % avkastning på FP. Overgang mellom bedrifter med samme ordning ved alder 40 eller 50

11 Frisch Centre Jobbskifte, lønn og pensjon: Fra en jobb i privat sektor med tjenestepensjon

12 Frisch Centre Oppsummering •Sammenheng mellom lønnsnivå og mobilitet •De overgangene som er vist her innebærer ikke betydelige pensjonstap •Skal videre kartlegge alle overgangene mellom sektorer, og studere variasjon med andre faktorer, særlig alder •Utfordringen er å modellere alternativer, særlig andre jobbmuligheter for dem blir. •Etablere en baseline for exits, forsøke å identifisere effekt av pensjon (alder, ansiennitet og lønnsnivå gir variasjon i pensjonstap som kanskje kan identifisere)


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Tjenestepensjoner og mobilitet Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google