Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har skjedd med Skagerrak- torsken? Sigurd Heiberg Espeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har skjedd med Skagerrak- torsken? Sigurd Heiberg Espeland."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva har skjedd med Skagerrak- torsken? Sigurd Heiberg Espeland

3 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? G. M. Dannevig 1882 ”Hvor bliver torsken af? Hva kan vi gjøre for at øge bestanden?”

4 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Historisk perspektiv: Var alt bedre før?

5 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? 19052006 Espeland et al. 2008, Olsen et al. 2011 Historisk perspektiv Var alt bedre før?

6 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Hva med situasjonen i dag? Prøvefiske Torsk - 2011Prøvefiske Torsk - 2010 1 uke – 240 ruser 1 uke – 182 ruser

7 Populasjonsstruktur Skagerrak Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?

8 Knutsen et al. 2011 Populasjonsstruktur Skagerrak Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Risør: 2427 merkede fisk 785 gjenfangster

9 Trender over tid - Strandnot Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Tidsserie fra 1919 – til i dag 135 trekk i 21 områder Høstundersøkelsen

10 Strandnot Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Mengde 0-gruppe torsk: • Trend • Variasjon

11 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Strandnot Rogers et al. 2011

12 Alder Lengde Garndata Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Gytemoden fiskUmoden fisk 1 2 5 7 9 Alder ved kjønnsmodning Olsen et al. 2008

13 Garndata Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Plastisitet i kjønnsmodning koblet til kondisjon (levervekt) og vekst (lengde) Olsen et al. 2008

14 Fordeling av torskeegg i Oslofjorden Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Kartlegging av gytefelt ~1000 egg på 40 stasjoner ~45 egg på 70 stasjoner 2009: 2008: 2009: ~8 egg på 30 stasjoner

15 Merkeforsøk Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? 1904 1905 1937 1939 1970 1971 1988 1989 2005 - 2010 Merket villfisk Flødevigen Risør Espeland et al. 2008

16 Merkeforsøk Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? 1938-1940 1989 Avvik i grader fra gjennomsnittlig lufttemperatur ved Færder fyr

17 Merkeforsøk Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? 1938-1940 1989 1938: En varm vinter med høy overlevelse og fangbarhet 1940: En kald vinter med lavere fangbarhet om vinteren

18 Merkeforsøk Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? 1938-1940 1989 1989: En usedvanlig varm vinter hvor torsken har lav overlevelse

19 Kilder til dødelighet Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Merkeforsøk: 2005/ 2006 ÅrMerketLevende gjenfangster Døde gjenfangster 20052069206473 20062055247684 2007 (før mai)137 Uten å korrigere for rapportering blir 20-30 % av all fisken tatt opp i løpet av ett år Espeland et al. upublisert

20 Kilder til dødelighet Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Telemetri Olsen et al. 2011 Migrasjon Naturlig dødelighet Fisket Etter 12 mnd: 75% total dødelighet 50% fisket 25% Naturlig dødelighet

21 Kilder til dødelighet Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? •fiske •sel •skarv

22 Oppsummering Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? • Torsken har et tøft liv på Skagerrak • Består av både Nordsjøfisk og lokal fisk • Stor variasjon i mengde avkom • Stor dødelighet i tidlige livsstadier • Blir tidlig kjønnsmoden • Hardt fisketrykk på voksenfisk

23 ”Hva kan vi gjøre for å øke bestanden?” Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Fisk fanget i reservat Øvrige er fisk fanget i Lillesand, Kontrollområde Arendal og Risør Marine verneområder: Flødevigen


Laste ned ppt "Hva har skjedd med Skagerrak- torsken? Sigurd Heiberg Espeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google