Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedside

2 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Sigurd Heiberg Espeland Tittelside

3 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
”Hvor bliver torsken af? Hva kan vi gjøre for at øge bestanden?” G. M. Dannevig 1882

4 Historisk perspektiv:
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Historisk perspektiv: Var alt bedre før?

5 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Historisk perspektiv Var alt bedre før? 1905 2006 Espeland et al. 2008, Olsen et al. 2011

6 Hva med situasjonen i dag?
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Hva med situasjonen i dag? Prøvefiske Torsk Prøvefiske Torsk 1 uke – 240 ruser 1 uke – 182 ruser

7 Populasjonsstruktur Skagerrak
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Populasjonsstruktur Skagerrak

8 Populasjonsstruktur Skagerrak
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Populasjonsstruktur Skagerrak Risør: 2427 merkede fisk 785 gjenfangster Knutsen et al. 2011

9 Trender over tid - Strandnot
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Trender over tid - Strandnot Høstundersøkelsen Tidsserie fra 1919 – til i dag 135 trekk i 21 områder

10 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Strandnot Mengde 0-gruppe torsk: Trend Variasjon

11 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Strandnot Rogers et al. 2011

12 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Garndata Alder ved kjønnsmodning 5 9 2 7 Lengde 1 Alder Gytemoden fisk Umoden fisk Olsen et al. 2008

13 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Garndata Plastisitet i kjønnsmodning koblet til kondisjon (levervekt) og vekst (lengde) Olsen et al. 2008 Olsen et al. 2008

14 Kartlegging av gytefelt
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? Kartlegging av gytefelt Fordeling av torskeegg i Oslofjorden 2009: ~1000 egg på 40 stasjoner 2008: ~45 egg på 70 stasjoner 2009: ~8 egg på 30 stasjoner

15 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Merkeforsøk 1989 1988 Risør 1971 1970 1939 Flødevigen 1937 Merket villfisk 1905 1904 Espeland et al. 2008

16 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Merkeforsøk Avvik i grader fra gjennomsnittlig lufttemperatur ved Færder fyr 1989

17 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Merkeforsøk 1938: En varm vinter med høy overlevelse og fangbarhet 1940: En kald vinter med lavere fangbarhet om vinteren 1989

18 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Merkeforsøk 1989: En usedvanlig varm vinter hvor torsken har lav overlevelse 1989

19 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Kilder til dødelighet Merkeforsøk: 2005/ 2006 År Merket Levende gjenfangster Døde gjenfangster 2005 2069 206 473 2006 2055 247 684 2007 (før mai) 137 Uten å korrigere for rapportering blir % av all fisken tatt opp i løpet av ett år Espeland et al. upublisert

20 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Kilder til dødelighet Telemetri Migrasjon Naturlig dødelighet Fisket Etter 12 mnd: 75% total dødelighet % fisket % Naturlig dødelighet Olsen et al. 2011

21 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Kilder til dødelighet fiske sel skarv

22 Hva har skjedd med Skagerrak-torsken?
Oppsummering Torsken har et tøft liv på Skagerrak Består av både Nordsjøfisk og lokal fisk Stor variasjon i mengde avkom Stor dødelighet i tidlige livsstadier Blir tidlig kjønnsmoden Hardt fisketrykk på voksenfisk

23 ”Hva kan vi gjøre for å øke bestanden?”
Hva har skjedd med Skagerrak-torsken? ”Hva kan vi gjøre for å øke bestanden?” Marine verneområder: Flødevigen Fisk fanget i reservat Øvrige er fisk fanget i Lillesand, Kontrollområde Arendal og Risør


Laste ned ppt "Hovedside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google