Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fører fremtidstenkning til forandring? Noen tanker... Polyteknisk Forening 26. april 2006 Tom Karp Director/Associate professor KaosPilotene - Oslo Markedshøgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fører fremtidstenkning til forandring? Noen tanker... Polyteknisk Forening 26. april 2006 Tom Karp Director/Associate professor KaosPilotene - Oslo Markedshøgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fører fremtidstenkning til forandring? Noen tanker... Polyteknisk Forening 26. april 2006 Tom Karp Director/Associate professor KaosPilotene - Oslo Markedshøgskole Epost: tom@kaospilot.no

2 Fremtidstenkning - rasjonale:  Økende usikkerhet og kompleksitet  Organisatorisk læring - mentale modeller  Langsiktighet i beslutninger  Forandringsberedskap - ”early warning signals”  ”First mover” fordeler  Spire til nytenkning og forandring

3 presentpastfuture “Learning from the future” “Sense-making” “Shaping the future” Essensen av fremtidstenkning:

4 Rate of Change Level of Complexity Low High Low High ? Level 1 uncertainty: One single view of the future Level 2 uncertainty: Alternate futures Level 3 uncertainty: A range of possible futures Level 4 uncertainty: Chaos Methodology - Uncertainty:

5 Uncertainty Scope Level 1Level 2Level 3Level 4 ? Sense-making Sense-making + learning Sense-making + learning + shaping Forecasting Trend analysis Game theory Future Search Visioning Appreciative Inquiry Expert dialogues Scenarios Expert dialogues Game theory Patterns/analogies Appreciative Inquiry Patterns/analogies Visioning Wild Cards Response analysis Future Search Response analysis Can be further divided in process and study based methods, as well as in analytical, creative and intuitive approaches… ”Breaking the rules” Expert dialogues Fremtidsmetoder (et utvalg):

6 Fremtidstenkning og mentale modeller

7 Kant (1724 - 1809): All humans are autonomous individuals whose behaviour is determined by rational goals... The individual objectively observes the world, positing regulative ideas about it, and himself, and pose hypothetical imperatives that should guide behavior.

8 Hjernen som dynamisk prosessor: Stacey (2003): What is mind? Mind should be regarded as the endless, silent conversation one conduct with oneself (private role- playing) Individual minds form and are formed by social relations at the same time

9 La oss snakke om følelser.... Damasio (1994): the brain continously monitors and integrates the rhytmic activity of the heart, lungs, gut, muscles and other organs. This rhytmic activity constitute a person’s feelings and unique experiences of identity. Feelings guide choice and are the ground for subjective reality construction.

10 Hjernen som dynamisk prosessor: Kritikk mot kognitivismen Kognitiv psykologi:  Mentale modeller  Hjernen lagrer informasjon i en statisk ”minnebank” hvor informasjon kan hentes frem  Kognitive og emosjonelle aspekter kan skilles fra hverandre  Hjernen fulle ”kapasitet” er gitt fra fødselen  Individuelle prosesser Dynamiske prosesser:  Assosiative sekvenser av mønstre i ”hele kroppen”  Informasjon er ikke statistisk men en gjenskapning av fortiden med en fremtidsforventning  Kognitive og emosjonelle komponenter kan ikke skilles fra hverandre  Læring og kunnskapservervelse foregår i aksjonssykluser, dvs konkrete erfaringer påvirker hjernens utvikling  Sosiale prosesser

11 Kompleksitetstenkning: Past events are actively reconstructed in the living present. Each time memory is recalled, they are new creations of the past in anticipation of the future (Stacey: 2002)

12 Forandring - en rekke skoler  Rasjonalistisk  HR skolen  System teori  Kompleksitets tenkning Og en rekke psykologi retninger som:  Adferdspsykologi  Kognitiv psykologi  Psykodynamisk  Humanistisk psykologi  Gestalt  Positiv psykologi  Dynamisk prosesspsykologi

13 Reptil hjernen: Spare energi = motstand mot forandring...

14 Forandring: Tid Egen agenda: Identitet, verdier, oppgaver, rolle/stilling, kompetanse,.. Organisasjonens agenda

15 I Norge har vi de siste 500 år hatt en protestantisk arbeidsetikk Vi setter evne og vilje til å arbeide svært høyt Vi bruker arbeidet mye til å forme vår identitet og tildels hvem vi er Arbeidsprestasjoner belønnes med ”kjærlighet” (ikke lenger fra Gud) men fra viktige kulturbærere (som f eks ledere) TAKK MARTIN!

16 Tid Forandring Hode/hjerte/mage ”forflytning” Atferdsmessig ”forflytning”

17 Tid Forandring Motivasjon Mestring

18 Motivasjon  Kognitive utfordringer: –Anerkjennelse i form av at input, ideer, tanker, mm blir etterspurt, vurdert, tatt vare på,.. (involvering) –Anerkjennelse i form av å tro godt nok om andre til å forklare hvorfor ting er og blir som de blir...(forankring) –Kommunikasjon og språk: innhold og format –Kampen om virkelighetsforståelsen - sannhetsperspektiver –Plante ”memer”

19 Motivasjon  Emosjonelle utfordringer –Identitet: finner jeg ”noe av meg” i dette? Frykt for det nye –Anerkjennelse: i form av egenverdi som mennesker (ikke som ansatte, ikke som kollegaer, ikke som ressurser,...) –Drømmen om noe bedre: ønsker om en bedre fremtid, ambisjoner, drømmer,... –Overlapp egen identitet vs organisasjonens identitet

20 Motivasjon Mestring  Mestring: –Rollemodeller –Eksperimentere og org. klima for prøve/feile –Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg –Selvtillit styrkes gjennom positiv forsterkning

21 Tid Forandring Hode/hjerte/mage ”forflytning” Atferdsmessig ”forflytning”

22 Stephen Covey (2004): an organisation is made up of individuals who have a relationship and a shared purpose Hva er en organisasjon?

23 Dynamisk prosesspsykologi: relasjons- og identitets fokus TILLIT: • Egen identitet vs felles identitet? • Hører jeg til eller ikke? MAKT: • Konkurranse vs samarbeid • Egen agenda vs felles agenda

24 Struktur Strategier, visjoner, fremtidsøvelser Systemer, rutiner, prosedyrer Tenkemåter Verdier og normer Følelser Motivasjon Kompetanse Relasjoner Identitet ”Sånn gjør vi ting her…” “Lett”... Fører ofte ikke til ”reell” forandring Vanskelig... Fører imidlertid til forandring over tid...

25 Forandring og vitenskaps syn Paradigme (forståelsesramme) RasjonalistiskKonstruksjonisme Ontologi (verdensbilde) (Neo)positivisme, realisme Humanisme, relativisme Epistemologi (kunnskaps syn) ObjektivSubjektiv Sentrale spørsmål Hvordan styre forandring? (”ny” atferd, kompetanser, struktur, kultur..) Hva er forandring? (indre dialog, refleksjon, identitet, relasjoner, kommunikasjon) FormålStyre i ønsket retning Øke bevisstheten: hvorfor, hvordan Forandrings- ledelse Middel (verktøy) (for å nå mål) Tja...

26 Fører fremtidstenkning til forandring?

27 Human action is always in the present but it also is always explicity or implicity taken on the basis of expectations about the future... (Stacey: 2002)

28

29 Innhold ProsessForm Sammenheng ”Analysen” Hvordan og hvorfor ting som skjer mellom mennesker Fysisk form Sanseinntrykk Kommunikasjon

30 Helhetssyn: ExteriorInterior Collective Individual IT (behavioural) ITS (social) WE (cultural) I (intentional) Source: Wilber – Integral psychology: 2000

31 EksterntInternt Kollektivt Individ Atferd Handlinger Evner Scenarier Visjoner Strategier Produktutvikling Org kultur Kommunikasjon Gruppedynamikk Prosesser Identitet Verdier Egenskaper Kompetanser Motivasjon Følelser Fritt etter: Wilber – Integral psychology: 2000

32 Fremtidstenkning og forandring:  Paradigme: fra rasjonalisme (og design) til konstruksjonisme (emergence)?  Mye fokus på kognitive aspekter (er ikke identitetsmessige, følelsesmessige og relasjonelle forhold vel så viktige...)?  Fører hyppige fremtidsdialoger til for mye usikkerhet, frykt, ineffektivitet, fare for å miste fokus, identitetstap,...?  For mye fokus på ”analysen”, dvs fremtidskonstruksjonen (politikk/økonomi/teknologi/demografi,..), lite fokus på fremtidsskapningen (psykologi/lederskap)?  For mye fokus på vanskelig tilgjengelige metode/verktøy, for lite fokus på relasjonelle aspekter, prosessdialog, identitet,..?  Er det egentlig lurt å møte ”økende kompleksitet” med mer kompleksitet (i metode, prosesser, fremtidsverktøy)?


Laste ned ppt "Fører fremtidstenkning til forandring? Noen tanker... Polyteknisk Forening 26. april 2006 Tom Karp Director/Associate professor KaosPilotene - Oslo Markedshøgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google