Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visuell kommunikasjon og bruken av estetiske virkemidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visuell kommunikasjon og bruken av estetiske virkemidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visuell kommunikasjon og bruken av estetiske virkemidler
Hva menes med visuell kommunikasjon? Hva er estetiske virkemidler? Eva Strøm – avdeling for estetiske fag

2 Visuell kommunikasjon
Knyttet til synssansen, å oppfatte noe på grunnlag av synssansen. Formidling/kommunikasjon Kommunikasjon (lat. communicare, gjøre felles, ha felles (med), meddele), betegnelse for overføring av symboler mellom enkelt individer eller grupper for å meddele en mening eller påvirke en oppfatning. Persepsjon Persepsjon er den prosessen der enkeltindividet velger ut, organiserer og forklarer stimuli og omformer dem til et meningsfylt bilde av virkeligheten.

3 Formidling Budskap – legge grunnlag for holdningsendringer (kvalitative mål) Da må man ta vurdere til: Formen på budskapet Hvordan det formidles Forstyrrende elementer Mottakerens situasjon Målgruppe – hvem er mottaker av budskapet: Kjønn Alder Interesser Utdanning Sosial status Geografisk tilhørighet m m.

4 Madonna fra Hedalen kirke
Formidling/kommunikasjon Kommunikasjon (lat. communicare, gjøre felles, ha felles (med), meddele), betegnelse for overføring av symboler mellom enkeltindivider eller grupper for å meddele en mening eller påvirke en oppfatning. Persepsjon kan defineres på denne måten: Persepsjon er den prosessen der enkeltindividet velger ut, organiserer og forklarer stimuli og omformer dem til et meningsfylt bilde av virkeligheten. Hedalen stavkirke ble bygget i 1160

5 Elisabeth 1. Formidling 1533 – 1603 dronning fra 1558

6 Mikkel Mcalliden – End game 1994
I use photography and computer-digitized imagery to create a representation of the eye's phenomenological perception of the world in an attempt to simulate a more precise rendition of this experience. This synthesis of two techniques allows me to transcend the constricting parameters defined by the camera's lens, shutter and aperture. Poker is not a game of cards. Poker is about receiving, deciphering, and transmitting visual information. The cards are just a vehicle, something to look at whilst a more important spectacle takes place and money is relocated. Endgame is also a vehicle, one which facilitates my ongoing investigation into the disparities between looking at reality and viewing its representation. The cardplayers' viewpoints are facing each other in a simulated 1:1 size, inviting the spectator to move around and assimilate the conflicting signals. An exercise where the amount of empathic response is inversely proportionate to the amount of "space" within the installation. Inevitably forcing the viewer to vacate the square in order to see the work. - Mikkel McAlinden -

7 Lesbarhet 1 Denne komposisjonen har to hovedbevegelser, en i bredden og en i høyden. Bevegelsene i komposisjonen er skapt ved bevisst å velge plassering av bilder og tekst og dermed kan du skape en korrekt lesebevegelse, Naturlige veier gjennom komposisjonen Veier du vil at øyet skal følge 2. Den røde streken viser en mulig lesebevegelse gjennom siden. Ingressen kan risikere å Bli lest i gal rekkefølge (stiplet linje) i forhold til tittel og teksten.

8 Abc Abc def ghi abc Virkemidler Tekst Typografisk blikkfang Grafikk
Tegninger Fotografier Skrift Bokstaver er et sett av tegn som representerer hver sin lyd i talespråket. Bokstavene i seg selv forestiller ikke noe, slik et bilde eller en tegning gjør. Bokstavene er symboler med en avtalt betydning. Betydningen har vi lært rent intellektuelt, fordi bokstavene i seg selv ikke forestiller noe vi instinktivt forstår. Betydningen er vi enige om. Bokstavene hadde ikke virket som kommunikasjonsmiddel hvis vi ikke hadde oppfattet dem likt. Bildets budskap En strek tegning og et fotografi fanger verden på ulike måter: En tegning kan framheve visse egenskaper eller funksjoner – som for eksempel instruksjoner Et fotografi har en tendens til å gjøre alt like viktig Vi legger en spesiell mening inn i bildet Vi sier noe om hvordan vi forstår eller tolker bildet – om hvordan vi oppfatter budskapet Vår egen erfaringsbakgrunn, kunnskap og kultur påvirker tolkingen Du vil kunne erfare at to personer kan oppleve ett og samme bilde helt forskjellig De to hjernehalvdelene bearbeider innformasjon på ulike måter: Venstre hjernehalvdel analysere, verbalisere, teller, merker seg tidspunkter, planlegger en framdriftsplan, abstraherer, kommer med fornuftige utsagn basert på logikk Høyre hjernehalvdel oppfatter inntrykk og problemer samtidig i helhet Fantasi og intuisjon hat sin plass. Den høyre halvdelen gjør at du forstår metaforer, at du drømmer og skaper idé kombinasjoner. Høyre hjerne metoden er intuitiv, subjektiv, relasjonsbetonet, enhetlig og tidsuavhengig. Avgjørelser tatt av den høyre hjernehalvdelen er det vanskeligere å argumentere for, ikke minst for den venstre halvdelen som skal formulere argumentene. Derfor bør begge hjernehalvdelene aktiviseres i en formidlingssituasjon. Stor visuell appell Liten kontroll over budskapet Liten visuell appell God kontroll over budskapet

9 Forty years after the poet Allen Ginsberg coined the term flower power (1965), research proves that blossoms actually do spread the happiness and joy the hippies once believed. Several university studies conducted between 2000 and 2005 point to the psychological, emotional, behavioral and environmental benefits of flowers and plants. “Flowers have immediate and long-term positive effects on emotional reactions, mood, social behaviors and even memory for both males and females,” Haviland-Jones said. “Perhaps flowers have evolved to induce positive emotion in humans, just as other plants have evolved to induce other kinds of responses in nature.” In her first, and perhaps most heralded study, Haviland-Jones and her team found that the presence of flowers triggers happy emotions, heightens feelings of life satisfaction and positively affects social behavior – far beyond what is normally believed. Specifically, upon receiving a gift of flowers, the participants of this 10-month behavioral study, all of whom were female, responded with true smiles and reported positive moods that lasted for days. Tekst og bilder Evnen til å oppfatte er et budskap er også knyttet til sensitivitet. For at et budskap skal nå fram bør det skille seg ut fra andre budskap. Hvordan gjør vi dette? Variert bruk av virkemidler Tekst Bilder Symboler Farger Etc. Visuell persepsjon handler om hvordan hjernen ordner synsinntrykk. Du leter ubevisst etter ting du kjenner igjen, og som danner sammenhenger eller mønstre. Hva er det som best formidler det budskapet jeg vil ha fram. Hvordan bruker jeg de virkemidlene jeg har til rådighet? Bilde som pynt eller som innholdsformidler Tekst som beskrivende eller som underbyggende punkter Velge bilder som tihørerne kan kjenne seg igjen i

10 Elegant Talende Sikker Festlig Enkel VOLDSOM
Valg av skrift kan si noe om temaet og budskapets karakter Talende Sikker Festlig Enkel Elegant Mykt eller hardt Sterkt eller sensibelt Feminint eller maskulint Statisk eller fartsfylt Trygt og stabilt VOLDSOM

11

12

13 Farger er et sterkt og virkningsfullt virkemiddel.
Vi har alle et forhold til farger og vi blir påvirket av farger. Derfor kan det være nyttig å Tenke gjennom hvordan farge kan være med på å forsterke det budskapet vi vil formidle. Når det gjelder valg av bilder så kan man velge bilder hvor fargene er: Konkrete Representerer tingene/omverdenen slik vi ser den Symbolske Bilder hvor farger representere en mening - kulturelt betinget Angir en stemning

14 RØD Rød Signal og stoppfarge Gled Kjærlighet Revolusjon Jul

15 BLÅ Blå Uendelighet Melankoli Kald

16 Sort Sorg Dysterhet Elegant SORT

17 en naturlig begynnelse eller introduksjon
Komposisjon - oppbygging en naturlig begynnelse eller introduksjon en rytme en helhet eller sammenheng en naturlig avslutning En logisk – metodisk oppbygging av et materiale. Oppbygging av en presentasjon kan følge prinsippene for musikalsk komposisjon: En naturlig begynnelse eller introduksjon Synliggjøre temaet En rytme, melodi eller tema En interessevekkende oppbyggende (dramaturgi) så det ikke blir monotont Variert bruk av tekst, bilde, symbol etc. En helhet og sammenheng som gjør at vi føler at vi er innenfor samme sjanger eller låt fra begynnelse til slutt Systematikk i bruken av virkemidlene En naturlig avslutning Kanskje som et sammendrag

18 definer målet med presentasjonen definer målgruppen
Gode retningslinjer: definer målet med presentasjonen definer målgruppen klargjøre sentrale poeng, ikke les opp lange tekster teksten skal være fri for ortografiske og grammatikalske feil la presentasjonen underbygge innholdet i forelesningen bruk minst mulig tekst, bilder er et sterkt virkemiddel bilder må være av god kvalitet vær oppmerksom på hvordan farger virker i stort format jobb med det estetiske, ikke overdriv virkemidlene ikke kjør hele presentasjonen på automatisk tid ha rom for spørsmål og innlegg

19 Hvilken situasjon er jeg i!
Hva slags fagstoff skal jeg formidle! Hvem er målgruppen!


Laste ned ppt "Visuell kommunikasjon og bruken av estetiske virkemidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google