Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Første del:  Definisjon  Summativt eller formativt  Resultater  Feedback  Vanskeligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Første del:  Definisjon  Summativt eller formativt  Resultater  Feedback  Vanskeligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Første del:  Definisjon  Summativt eller formativt  Resultater  Feedback  Vanskeligheter

3 Definisjon Med formativ vurdering mener vi det å bruke vurdering til å identifisere læringsbehov for så å svare på dem. Formativ vurdering er vurdering for læring.

4 Summativt eller formativt?  Summativ vurdering er avsluttende, rangerende, alltid relatert til et mål.  Formativ vurdering gis underveis, er støttende og inneholder alltid et forbedringspotensiale. Kan være både målrelatert og individrelatert.

5 Egen- og hverandrevurdering:  Fontana & Fernandes 1994: 50% bedre læringsutbytte etter 20 uker med trening i vurdering og tilbakemelding  Fredriksen & White 1997: Størst forbedring hos elever som hadde prestert dårligst 

6 Black & Wiliam: Inside the Black Box  1998 Kontrollerte studier med intervensjon eller ikke-intervensjon. Viste at metoden ga større likhet og bedre kunnskaper om å lære å lære.

7 ”Medfødte evner”  ”Low achievement in schools may have much less to do with the lack of ”innate” ability than with the students` lack of understanding of what they are meant to be learning and what counts as quality.”

8 En signifikant korrelasjon:  Av 94 elever som gikk ut fra Johannes Læringssenter mellom 2001 og 2004 var det 79% som fullførte vgs.  Landsgjennomsnittet for alle elever i samme periode var 70%  Blant innvandrerungdom var tallet betydelig lavere.

9 Et sitat fra OECD rapporten ”Giving every single child the chance to do the best he can, is not the betrayal of excellence, but the fulfillment of it.”

10 Tilbakemeldinger  Butler 1998: 30% bedret læringsutbytte hos elever som fikk kommentar i forhold til de som fikk karakter.  Elaine Munthe: Tilbakemelding som støtter læring, skal ”pushe” læring. Den er opptatt av å utvide forståelse heller enn en sluttprodukt- evaluering-med riktig-feil.

11 Rettetegn  :-)  N = navnord  S = skrivefeil  V = verb  T = tegn  A = adj

12 Fem trinns modellen:  1. Finne frem til læringsbehov og sette mål  2. Bygge klasseromsrelasjoner med hverandrevurdering (kameratvurdering)  3. Teknikker: Spørsmål, stillasbygging og tilbakemelding  4. Utvikle autonomi hos elevene  5. Anerkjenne fremskritt

13 Min epost: bente.bergesen@johannesls.no

14 Hamster i hjul


Laste ned ppt "Første del:  Definisjon  Summativt eller formativt  Resultater  Feedback  Vanskeligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google