Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begrepslæring som menneskeretighetslæring Claudia Lenz, EWC.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begrepslæring som menneskeretighetslæring Claudia Lenz, EWC."— Utskrift av presentasjonen:

1 Begrepslæring som menneskeretighetslæring Claudia Lenz, EWC

2 Foredragets struktur  Om glossary prosjektets ide og tilnærming  Glossary prosjektets elementer  Begrepshistoriens innflytelse  Utprøving av metoden I.

3 Det interkulturele glossary prosjekt Ide og ambisjon: Utvikling og testing av et læringsverktøy med fokus på å undersøke og reflektere og utvikle begrepsdefinisjoner innenfor demokrati-, menneskrettighetslæring og interkulturell læring

4 Begrepslæring som dialog og interaksjon Premisse : Forskjellige muligheter å knytte betydning og mening til begreper anses som viktige ressurser for læringsprosesser Tilnærming: Ingen «fasitsvar» i forhold til betydning og definisjon av begreper men helhetliglæringsprosess med positiv effekt på ferdigheter, holdninger og kunnskap

5 Begrepslæring som dialog og interaksjon Ta utgangspunkt i individuell begrepsforståelse Gi den enkelte autoritet til å delta i kunnskapsproduskjon Mål: Delaktighet i kunnskap Ikke «rydde opp» i misforståelser gjennom autoritative sannheter, men øke bevissthet rundt forskjellige utgangspunkter og kontekster Mål: Interkulturell forståelse Læringsmetodene fokuserer på vurdering av forskjellige definisjoner og deres «validitet» i gitte kontekster Mål: Kritisk tenkning/dømmekraft

6 Menneskerettighetslærings- prinsipp: «Learning about» «Learning through» «Learning for» (M. Eckmann)

7 Menneskerettighetslærings- metodologie • Encouragement of reflection, analysis and critical thinking • Encouragement of non-hierarchical, democratic, collaborative learning environments • Recognition of a variety of points of view • Promotion of personal enrichment, self-esteem and respect for the individual • Emphasis on skill building and practical application of learning Compasito/CoE 2007

8 Sammenhengende elementer:  webresurs,  Læringsmetode  Læringsaktiviteter (ansikt-ansikt, online) -> peer learning Online glossary Lærings akt metode

9 Samarbeidsinstitusjoner Norwegian University of Science and Technology; KULTRANS/University of Oslo; The European Wergeland Centre University of Hamburg ; Federal Agency for Civic Education/Germany (bpb); Higher School of Economics/Moscow; Centre for Human Rights Education University of Teacher Education Central Switzerland/ Lucerne; (HIST, HINT) (Human Rights Education Associates/USA)

10 Begrepshistoriens prinsipper oversatt til didaktiske prinsipper Å utforske begrepenes betydning..  over tid – det diakrone perspektivet  i samtidige kontekster – det synkrone perspektivet Inspirasjon: Begrepshistorie/ R. Koselleck “[To] alienate the concepts through past experiences can contribute to a contemporary raising of awareness that leads from historical clarification to political clarity.» (Koselleck 1972)

11 «speaker position chart»

12 Utprøving av metoden I.: Pestalozzi workshop: «From Division to Diversity» 19 lærere og lærerutdannere fra 16 land «Workshop glossary» i tre steg: I: individuell refleksjon over begrepets betyning(er) II: arbeidsdefinisjoner i gruppearbeid III. Utforskning og systematisering av begrepets betydninger Gode tilbakemeldinger!

13 Utprøving av metoden II: «Tandem» aktiviteter mellom studenter fra forskjellige land -> her fortsetter Lise Kvande - Takk for oppmerksomhet!


Laste ned ppt "Begrepslæring som menneskeretighetslæring Claudia Lenz, EWC."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google