Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Britt-Ingjerd Nesheim Forskningsbasert undervisning - hva er det? Og trenger vi det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Britt-Ingjerd Nesheim Forskningsbasert undervisning - hva er det? Og trenger vi det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Britt-Ingjerd Nesheim Forskningsbasert undervisning - hva er det? Og trenger vi det?

2 Britt-Ingjerd Nesheim What is research-based education? Research-based education serves to stimulate a curiosity- driven approach to education. Students at Leiden are motivated to constantly question the essence of nature, the human mind and the complex interactions between their elements. From here, innovations, new developments and solutions to old problems emerge.

3 Britt-Ingjerd Nesheim The University of Delaware combines its research and education missions by: (1) involving as many undergraduates as is feasible in faculty research and (2) providing a discovery-oriented environment for those students who cannot be accommodated in research projects.

4 Britt-Ingjerd Nesheim Research-Based Sex Education Curriculum The New York City Department of Education on Thursday announced it would recommend a "research-based" sex education curriculum called Reducing the Risk at all high schools in the city, the AP/Long Island Newsday reports.Department of EducationAP/Long Island Newsday

5 Britt-Ingjerd Nesheim The traditional view of research-based education is that teaching is offered in the subjects in which research is conducted. R.U.'s independent objective is to reverse this relation, namely to conduct research in the subjects in which teaching is offered - currently or in the future.

6 Britt-Ingjerd Nesheim at undervisningen skal være i overensstemmelse med forskningens nyeste resultater at undervisningen skal være tilknyttet et forskningsmiljø at fast ansatte lærere skal ha forskningskompetanse at undervisningen skal utføres av aktive forskere at undervisningen skal innebære trening i vitenskapelig metode i samarbeid med praktiserende forskere Berit Hyllseth 2001 Forskningsbasert undervisning kan bety

7 Britt-Ingjerd Nesheim Universitas 21.02.07

8 Britt-Ingjerd Nesheim Utdanning av fremtidens leger Skaper fremtidens helsevesen Vi ønsker at dette helsevesenet skal være –Godt nok –Virkelig bra –Fremragende

9 Britt-Ingjerd Nesheim Vi ønsker å utdanne fremragende leger –Teoretiske kunnskaper –Ferdigheter –Holdninger –Profesjonalisme –Evne til å videreutvikle Faget Profesjonen Helsevesenet Seg selv

10 Britt-Ingjerd Nesheim Hvordan kan studenter tilegne seg –Teoretiske kunnskaper –Ferdigheter –Holdninger –Profesjonalisme –Evne til å videreutvikle Faget Profesjonen Helsevesenet Seg selv?

11 Britt-Ingjerd Nesheim Postulater: Studenter er ikke tomme kar som venter på å bli fylt Læring er en toveis prosess

12 Britt-Ingjerd Nesheim Det vi ønsker at studentene skal bli, blir de gjennom interaksjon med lærere som kan –inspirere til undring –oppfordre til kritisk tenkning –stille spørsmålstegn ved ”etablert viten” –veilede i søking etter ny viten –og være forbilder i sin omgang med pasienter

13 Britt-Ingjerd Nesheim Nødvendig kunnskap om og holdninger til vår teoretiske viten erverves bare gjennom egen forskning Det som er viktig, er kunnskap om –forskning –forskningsmetoder –usikkerhet forbundet med den kunnskap vi har innhentet

14 Britt-Ingjerd Nesheim Det er ikke nødvendig å ha førstehånds forskningskjennskap til alle emner man underviser i –kanskje kan det være like greitt ikke å ha det (!) Men det er nødvendig å ha så god forskningskjennskap at man ser styrker og svakheter, sikkerheter og usikkerheter.

15 Britt-Ingjerd Nesheim Er gode forskere gode forelesere? Man kan ha det både “i hue og i beina”

16 Britt-Ingjerd Nesheim God medisinsk undervisning blir det når lærerne har tid til forskning har tid og inspirasjon til undervisning og mange av dem er leger


Laste ned ppt "Britt-Ingjerd Nesheim Forskningsbasert undervisning - hva er det? Og trenger vi det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google