Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UFD Bjørn Haugstad Utdannings- og forskningsdepartementet ITU-konferansen 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UFD Bjørn Haugstad Utdannings- og forskningsdepartementet ITU-konferansen 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 UFD Bjørn Haugstad Utdannings- og forskningsdepartementet ITU-konferansen 2003

3 UFD Mål for utdanningen  Høy kvalitet  Fleksibilitet  Godt læringsmiljø

4 UFD Hvorfor IKT i utdanningen?  En kompleks digital kultur i utfoldelse  IKT muliggjør nye læringsformer?  Eleven i sentrum  IKT-kunnskaper som en fjerde basisferdighet  Overskride tid og rom i et land med Norges geografi

5 UFD Det handler ikke bare om teknologi…. “Vi er ikke i informasjonssamfunnet før vi har skapt de organisasjonene som kan utnytte den nye teknologien for verdiskapning. Mens bedriftene pøser ut penger på informasjonsteknologi viser de liten forpliktelse til å skape de organisasjoner og utvikle de medarbeidere som kan utnytte den nye infrastrukturen til virkelig verdiskapning” ( Sitat: Shoshana Zuboff ”The Emperor’s New Information Economy”, 1995)

6 UFD …men om en ny måte å organisere skolehverdagen på ”Prosjekter som forblir et prosjekt har vi hatt nok av. Det som er interessant er hva vi sitter igjen med. PILOT har gitt varige endringer i form av at man har beveget seg fra å fokusere på IKT teknologien i seg selv, til IKT som pedagogisk virkemiddel med eleven satt i sentrum. Den nye undervisningsformen har kommet for å bli og vi kan ikke gå tilbake til de gamle metodene”. Prosjektleder Helge Gjørven ved Honningsvåg fiskerifagskole. Sagt på Fylkessamling i Alta

7 UFD Konsekvenser av ny teknologi Over the course of a few years a new communications technology annihilated distance and shrank the world faster and further than ever before. A world wide communications network whose cables spanned continents and oceans, it revolutionised business practice and gave rise to new forms of crime. Romances blossomed. Secret codes were devised by some and cracked by others. The benefits of the network were relentlessly hyped by its advocates and dismissed by the sceptics. Governments and regulators tried and failed to control the new medium and attitudes to everything from news gathering to diplomacy had to be completely rethought.

8 UFD Men hvilken? Over the course of a few years a new communications technology annihilated distance and shrank the world faster and further than ever before. A world wide communications network whose cables spanned continents and oceans, it revolutionised business practice and gave rise to new forms of crime. Romances blossomed. Secret codes were devised by some and cracked by others. The benefits of the network were relentlessly hyped by its advocates and dismissed by the sceptics. Governments and regulators tried and failed to control the new medium and attitudes to everything from news gathering to diplomacy had to be completely rethought. The telegraph, mid 1840s (Standage, 1998)

9 UFD Fire satsingsområder  Infrastruktur  Innhold og nye læringsformer  Utvikling av lærernes kompetanse  FoU

10 UFD Rikets tilstand - Infrastruktur  Undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup  Forholdsvis ny maskinparken i videregående - bedring også i grunnskolen  PC-tettheten på 9 i grunnskolen og 3,5 i videregående  Mindre regionale forskjeller

11 UFD forts. infrastruktur  94 % av skolene har Internett-tilknytning  Svært få grunnskoler har bredbåndsforbindelse  Klar økning av antallet videregående skoler med bredbåndsforbindelse

12 UFD Elevers og læreres IKT- kompetanse  Basert på en egen-evaluering + praktisk test: – lærerne - vel så gode IKT-kunnskaper og - ferdigheter som elevene – gutter - mer tid på PC utenom skolen enn jenter, også til læringsaktiviteter/skolearbeid – lærere, særlig kvinnelige lærere i grunnskolen, synes å undervurdere sin egen kompetanse

13 UFD Egen-evaluering sammenlignet med praktisk test 300350400450500550600 Jente/Gr.sk Gutt/Gr.sk Kvinne/Gr.sk Mann/Gr.sk Jente/Vg Gutt/Vg Kvinne/Vg Mann/Vg Test (s) Egen- evaluering (s)

14 UFD Pågående satsinger: Kompetanse  Påmelding til etterutdanning i pedagogisk bruk av IKT er meget god  Informasjonen om LærerIKT og betingelser for tilskudd har gitt reaksjoner og uro  Viktig å sikre et mangfold av tilbydere  Behov for tilbakemeldinger om hvor mange vi når og hvilke effekter satsingene har

15 UFD Pågående satsinger: Innhold  Plan for digitale læremidler legger rammene  Bruken har vært mindre enn forventet  Markedet fungerer dårlig  Hvordan fange opp læringsressurser produsert av elever og lærere (deling, gjenfinning, gjenbruk)?

16 UFD Bredbånd - Hvorfor?  Multimedial berikelse av undervisning og læring  Arbeidsformer  Skolen som pådriver i lokal bredbåndsutbygging  HØYKOM-Skole: Program for støtte til utbygging av bredbånd og utvikling av anvendelser og tjenester som krever bredbånd

17 UFD Forskning og utviklingsarbeid  Tre kanaler – ITU – Store prosjekter, f.eks PILOT – Lokalt utviklingsarbeid  Videre satsning

18 UFD Utdanningsportalen - utdanning.no  Felles inngangsportal til informasjon og læringsressurser  Fokusere på å samle kvalitetsressurser av relevans for utdanningssektoren. Dette vil kreve ressurser og mekanismer for kvalitetssikring av innhold

19 UFD Hvorfor portal?  Felles og likeverdig tilgang til ressurser på nett. Synliggjøre kvalitetsressurser på nett  Skape større mangfold av ressurser ved å stimulere innholdsproduksjon  Senke terskelen for å ta i bruk nettbasert innhold

20 UFD Noen kritiske spørsmål  Er det behov for enda en portal?  Skal portalen tres ned over hodet på brukerne?  Forholdet mellom offentlige og private aktører?

21 UFD Noen svar  Portalen skal ikke fortrenge eksisterende ressurser. Den skal vise vei i et rikt landskap og binde sammen ressurser og tjenester.  Utviklingen av en vellykket portal krever at UFD evner å involvere brukerne  Både private og offentlige aktører skal finne sin plass

22 UFD Hvor er vi nå og hvor går vi  Kravspesifikasjon utviklet i sommer  anbudsrunde for utvikling av portalen  Redaksjon/prosjektledelse etableres  Lansering våren 2003


Laste ned ppt "UFD Bjørn Haugstad Utdannings- og forskningsdepartementet ITU-konferansen 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google